1918 - 1960

Utrecht – Argentinië (1950)

Robert Beekman

Op 1 oktober van hetzelfde jaar speelt een met Euwe versterkt Utrechts team tegen het Argentijnse team, met Najdorf, Guimard, Rossetto, Pilnik en Bolbochan. Of althans, de legendarisch Najdorf was wel van plan te komen, maar kwam uiteindelijk niet. Ook grootmeester Herman Pilnik ontbrak. Het Argentijnse team was net op negende schaakolympiade, gehouden in Dubrovnik in het voormalige Joegoslavië, tweede geworden (Joegoslavië haalde goud; Rusland zou pas twee jaar later voor het eerst meedoen). Argentinië was mede zo sterk omdat een aantal Europese schakers vlak voor de Tweede Wereldoorlog in Argentinië gestrand waren. Miguel Najdorf, die zijn gehele Poolse familie verloor in de holocaust, was daar één van. De Argentijnen waren nog even in Europa gebleven en uitgenodigd door Utrecht. Uit de lokale pers (Het Utrechts Dagblad) het volgende verslag:

“Argentijnen winnen van versterkt Utrecht.”

In een spannende wedstrijd is het de Argentijnse nationale schaakploeg gelukt een zege te behalen op een met Dr. Euwe versterkt “Utrecht”. De einduitslag, 3½-1½, mag zeker niet oneervol genoemd worden voor onze stadgenoten, in aanmerking genomen dat Argentinië zich in het landentoernooi in Joegoslavië het op een na sterkste land had getoond.

Het was jammer, dat het oorspronkelijke plan verschillende wijzigingen moest ondergaan. Zo waren grootmeesters Najdorf en meester Pilnik verhinderd (door deelname aan een toernooi in Joegoslavië) en waren de Argentijnen te elfder ure niet bereid enkele simultaanspelers af te staan.

Na hartelijke speeches van Mr. Spanjaard, voorzitter van schaakclub “Utrecht”, en Ir. van Steenis, voorzitter van de Nederlandse Schaakbond, kon het festijn voor een kleine 200 schakers een aanvang nemen. Dat zo laat begonnen werd (half acht) vond zijn verklaring in het feit, dat men in Argentinië gewend is ’s avonds laat en ’s nachts te spelen. Het bleek al spoedig, dat de Zuid-Amerikanen allerminst een walkover zouden behalen. De Utrechters boden verwoede tegenstand: v. Steenis en v. Vloten stonden wat beter, Spanjaard en Visser moesten verdedigen, maar hun kansen stonden goed. Het eerst was de partij Bolbochan-Euwe beëindigd. De heren maakten het elkaar niet erg lastig en reeds vrij spoedig werd de vrede getekend (½-½). Vrij snel daarna scoorden de Argentijnen een winstpunt. v. Vloten vergaloppeerde zich in goede stelling en kon meteen opgeven, daar hij de kwaliteit verloor (½-1½).

Marini-Spanjaard werd daarop eveneens remise. De Utrechter had wat gedrukt spel, maar wist zich op fraaie wijze te handhaven (1-2). De overige twee partijen moesten na 45 zetten gearbitreerd worden door Euwe en Bolbochan. Daarbij bood de partij v. Steenis-Guimard geen moeilijkheden: remise was het verdiende succes voor van Steenis, die een kranige partij speelde. De partij Luckis-Visser bood enige problemen. De Utrechter had een ongeveer gelijkstaand eindspel met alleen zware stukken weten te bereiken, maar blunderde in remisestelling wat hem een pion koste. Het toreneindspel met een pion meer was juist gewonnen voor de Argentijn. Zo kwam het einde met een 3½-1½ zege voor de Zuid-Amerikanen.

De gedetailleerde resultaten waren:
Utrecht -Argentinie 1½ – 3½
1. Dr. M. Euwe – J. Bolbochan ½ – ½
2. Ir. H. J. v. Steenis – C. Guimard ½ – ½
3. Mr. Ed Spanjaard – L. Marini ½ – ½
4. G.W. van Vloten – H. Rossetto 0 – 1
5. J. Visser – M. Luckis 0 – 1

kieboom2

Utrecht – Argentinië, 1950. Euwe speelt tegen Bolbochan. Links Spanjaard – Marini.