Intern Reglement

INTERN COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN

SCHAAKCLUB “OUD ZUYLEN UTRECHT”

Versie 06-09-2022

1. STATUS REGLEMENT

 

Dit reglement heeft betrekking op alle in hoofdstuk 2 genoemde activiteiten van Schaakclub Oud Zuylen Utrecht op haar wekelijkse clubavond.

 

Het recht tot deelname aan de activiteiten is onder te verdelen in drie categorieen :

 • Alle actieve leden van de vereniging mogen aan alle activiteiten deelnemen, mits zij voldaan hebben aan hun financiele verplichtingen.
 • Een ieder die overweegt lid te worden mag tot een maximum van 3 avonden vrij deelnemen aan alle interne activiteiten.
 • Alle leden van bij STIBUS aangesloten verenigingen mogen vrij deelnemen aan alle interne activiteiten met uitzondering van de interne competitie.

 

Kampioenstitels behorende bij de competities en kampioenschappen die in dit document zijn beschreven, worden alleen verleend aan leden van Schaakclub Oud Zuylen Utrecht. Resultaten worden niet voor ratingverwerking doorgegeven aan de KNSB of de FIDE.

 

Voor alle partijen is de nieuwste uitgave van de ‘regels voor het schaakspel’ van de FIDE van kracht, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

 

De leiding van de clubavond berust bij de wedstrijdleider intern, of diens vervanger.

 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de intern wedstrijdleider of diens vervanger.

 

Om de titel ‘Kampioen van Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht’ wordt een vierkamp gespeeld tussen de winnaar van de saldocompetitie, de winnaar van de najaarszeskamp, de winnaar van de voorjaarszeskamp en de winnaar van het bekertoernooi.

De zeskampen is een serie van twee round robin competities die ieder gedurende een half seizoen worden gespeeld. Resultaten uit de zeskampen tellen mee voor de interne competitie

De bekercompetitie is een knock-out competitie. Er wordt gespeeld om de Jo Drijverbokaal. Resultaten uit de interne bekercompetitie tellen mee voor de interne competitie.

De rapidcompetitie omvat 12 rapidpartijen verdeeld over 3 avonden. De bedenktijd is 20 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich rapidkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

De snelschaakcompetitie wordt op één avond gespeeld in voorrondes en finalegroepen. De bedenktijd is 10 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich snelschaakkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

De blitzcompetitie wordt op één avond gespeeld in voorrondes en finalegroepen. De bedenktijd is 5 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich blitzkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

Het Norbruistoernooi wordt op één avond gespeeld, het is een vierkampen-rapidtoernooi met een bedenktijd van 25 minuten. Uit alle groepswinnaars met een 100% score wordt de winnaar van de wisselbeker geloot.

2.1. Interne Competitie (of reguliere competitie)

2.1.1. Aan- en afmelden

Voor het maken van de indeling is het noodzakelijk dat alle deelnemers zich voor 19:45 uur bij de wedstrijdleider melden. Dat melden kan persoonlijk in de speelzaal, via Whatsapp, Signal, SMS of telefonisch naar 06-14912892. Meldingen met lage urgentie kunt u ook doen via wli@oudzuylenutrecht.nl.

Spelers die zelden voor 19:45 uur in de speelzaal zijn, kunnen verzoeken om ‘standaard aangemeld’ te worden. Hiermee geven zij aan altijd ingedeeld te willen worden, tenzij ze zich voor 19:45 uur afmelden. Een speler die ‘standaard aangemeld’ staat en zich vergeet af te melden verliest zijn partij.

De lijst met personen die ‘standaard aangemeld’ zijn ligt ter inzage op de clubavond.

Voor afmeldingen in verband met externe wedstrijden is de betreffende teamleider verantwoordelijk. Hij wordt geacht de wedstrijdleider intern op te nemen in de e-mail communicatie over de teamsamenstelling.

2.1.2. Speeltempo

Het speeltempo in de interne competitie is 1:40 uur voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden voor iedere zet. In partijen met jeugdspelers (jonger dan 16 jaar, en clubrating lager dan 1900) kan op verzoek van de jeugdspeler de basistijd worden verkort tot 1:15. De toevoeging blijft gelijk.

2.1.3. Indeling

De indeling wordt gemaakt volgens het saldosysteem. Hiervoor worden het programma Sevilla gebruikt. Als basis wordt de hoogst geplaatste beschikbare speler ingedeeld tegen de op een na hoogst geplaatste speler. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende indelingsregels :

 • Tussen twee ontmoetingen zitten voor beide spelers minimaal 8 gespeelde partijen (tegen andere tegenstanders). Bovendien is een tweede ontmoeting pas mogelijk als 1/3 van de competitie gespeeld is, en de derde zodra 2/3 van de competitie gespeeld is.
 • Bij een tweede of derde ontmoeting wordt de kleur gewisseld t.o.v. de ontmoeting daarvoor.
 • Een speler kan geen witsaldo groter dan 2 of kleiner dan -2 krijgen.
 • Een speler kan maximaal twee keer dezelfde kleur achter elkaar krijgen.
 • Bij een handmatig ingevoerde partij (beker of teamschaak), of wanneer er zeer weinig spelers aanwezig zijn kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Bij het indelen van de eerste twee ronden in een seizoen kan de wedstrijdleider afwijken van de standaardindeling van het saldosysteem.

Bovendien worden partijen die voor de zeskampen of de bekercompetitie moeten worden gespeeld handmatig ingedeeld in het saldosysteem.

2.1.4. Start partijen

Het officiele aanvangstijdstip is 19:45 uur. Om 20:15 uur worden de klokken bij de nog ontbrekende spelers gestart. Spelers die een uur na het officiele aanvangstijdstip nog niet aan het bord zijn verschenen verliezen hun partij.

2.1.5. Puntentelling

Iedere speler begint met 400 punten. Na elke partij die gespeeld is verandert het puntenaantal van een speler. Het puntenaantal wordt door de volgende regels bepaald:

 • Iedere gespeelde partij levert 3 punten op(max 20 keer)
 • Winst levert 12 punten op (vanaf de 25e partij 6 punten), verlies levert -12 punten op. (vanaf de 25e partij -6 punten), remise levert 0 punten op;
 • Het saldo van je tegenstander wordt na een partij bij je puntentotaal opgeteld, met een minimum van -6 en een maximum van +6. (het ‘saldo’ is het aantal gewonnen partijen minus het aantal verloren partijen)

2.1.6. Eindstand

De speler die aan het eind van het seizoen het hoogste aantal punten heeft behaald, wordt uitgeroepen tot winnaar van de interne competitie.

2.1.7. Inhaalavonden

Indien er in de loop van het jaar gelegenheden zijn om gemiste partijen in te halen mogen deze alleen worden gebruikt indien daar een afmelding op een reguliere competitieavond tegenover staat.

Alle resultaten van partijen die het maximaal toegestane aantal overschrijden, worden gecorrigeerd naar een normale afmelding.

2.2. Bekercompetitie

De bekercompetitie is een knock-out competitie tussen spelers die zich daarvoor hebben aangemeld. Partijen voor deze competitie worden op de reguliere competitieavond gespeeld, en tellen bovendien mee voor de saldocompetitie.

2.2.1. Deelname

Direct na de algemene ledenvergadering wordt men in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deelname aan de bekercompetitie.

2.2.2. Loting

Op de eerste clubavond na de vergadering wordt de loting verricht. Deze wordt op de website gepubliceerd. Om een knock-out competitie te spelen is een deelnemersaantal van 64 of 32 (of een andere macht van 2) nodig. Dit wordt bereikt door het spelen van een voorronde. De spelers die de voorronde moeten spelen worden door dezelfde loting bepaald.

2.2.3. Indeling

Alle bekerpartijen die gespeeld moeten worden zijn zichtbaar op de website. Zodra op een clubavond beide spelers voor een partij aanwezig zijn worden deze tegen elkaar ingedeeld. Ook als de voorgaande bekerronde nog niet compleet gespeeld is.

2.2.4. Uiterste speeldatum

Voor iedere ronde wordt een uiterste speeldatum bepaald zodat voor iedere ronde ongeveer evenveel weken beschikbaar zijn en de finale tegen het eind van het seizoen gespeeld kan worden. Het is aan de spelers zelf om te zorgen dat iedere partij voor de uiterste speeldatum van de betreffende ronde gespeeld is. Als de partij na het verstrijken van de uiterste speeldatum niet is gespeeld, beslist de wedstrijdleider wie er door gaat naar de volgende speelronde. In de meeste gevallen zal dat de speler zijn die het vaakst beschikbaar is geweest om de partij te spelen; degene met de meeste interne partijen in de speelperiode. Deze reglementaire uitslag geldt alleen om te bepalen wie er voor de volgende bekerronde geplaatst wordt.

2.2.5. Winst / Verlies / Remise

De winnaar van een bekerpartij gaat door naar de volgende ronde. De verliezer valt af. Bij remise wordt een extra partij ingepland, met verwisselde kleur. Deze partij wordt op een andere avond gespeeld. Eindigt ook deze partij in remise, dan gaat de speler met de laagste KNSB-rating door naar de volgende ronde. De clubrating wordt bij de indeling op de website vermeld, en betreft de rating op het moment dat beide spelers zich voor de bekerwedstrijd geplaatst hebben.

2.2.6. Winnaar

De speler die de finalewedstrijd wint is winnaar van de bekercompetitie en ontvangt een wisselbeker genaamd de ‘Jo Drijverbokaal’.

2.3. (vervallen)

2.4. Rapidkampioenschap

Het rapidkampioenschap wordt gespeeld op drie vooraf vastgestelde speelavonden in het seizoen. Per avond worden er vier partijen gespeeld.

2.4.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing op de eerste ronde van een rapidavond. Voor de overige ronden wordt op de avond zelf gekeken wie er aanwezig is.

2.4.2. Speeltempo

De speeltempo bedraagt 20 minuten p.p.p.p.

2.4.3. Indeling

De indeling wordt gemaakt op basis van het Zwitsers systeem, middels het indelingsprogramma Sevilla.

2.4.4. Start partijen

De eerste ronde van de avond start om 20:00 uur, verdere rondes worden aansluitend gespeeld.

2.4.5. Puntentelling

Een gewonnen partij levert 1 punt op, een remise levert ½ punt op. Afmeldingen leveren ook ½ punt op, tot een maximum van 4 afmeldingen.

2.4.6. Eindstand / Winnaar

Degene die na 12 ronden de meeste punten heeft, wordt uitgeroepen tot rapidkampioen van Oud Zuylen Utrecht. Indien meerdere spelers gelijk eindigen op de eerste plaats wordt de winnaar bepaald door het achtereenvolgens toepassen van onderstaande criteria tot er uitsluitsel is :

 • Het onderling resultaat;
 • Het aantal weerstandspunten;
 • Het aantal Sonneborn-Berger punten;
 • Een Armageddon partij. (wit 6 min, zwart 5 min. Bij remise wint zwart)

2.5. Snelschaakkampioenschap

Het snelschaakkampioenschap wordt gespeeld op één vooraf vastgestelde avond in het seizoen. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er wordt naar gestreefd om één voorronde te spelen, gevolgd door één finaleronde.

2.5.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing.

2.5.2. Speeltempo

Het speeltempo is 10 minuten p.p.p.p.

2.5.3. Indeling

Het streven is alle deelnemers in te delen in groepen waarin iedereen tegen elkaar speelt. (round robin), en vervolgens finalegroepen te maken met alle winnaars, alle 2e plaatsen, alle 3e plaatsen.. etc.

2.5.4. Start partijen

Rond 20:00 uur zijn de groepsindelingen gereed en kunnen de partijen starten.

2.5.5. Puntentelling

1, ½ of 0 per partij. De uitslagen uit de eerste groepsfase worden alleen gebruikt om de indeling in de finalegroepen te bepalen. De uitslagen van de finalegroepen worden gebruikt om de eindclassificatie te bepalen.

2.5.6. Eindstand/Winnaar

De ‘snelschaakkampioen van Oud Zuylen Utrecht’ is het Oud Zuylen Utrecht lid dat het hoogst geeindigd is in de hoogste finalegroep. Indien meerdere spelers hiervoor in aanmerking komen wordt de winnaar bepaald door het achtereenvolgens toepassen van onderstaande criteria tot er uitsluitsel is :

 • Het onderling resultaat in de finaleronde
 • Het onderling resultaat in de voorronde (indien van toepassing)
 • Het aantal Sonneborn-Berger punten in de finaleronde
 • De score in de voorronde
 • Een Armageddon partij. (wit 6 min, zwart 5 min. Bij remise wint zwart)

2.6. Blitzkampioenschap

De regels voor het blitzkampioenschap zijn gelijk aan die voor het snelschaakkampioenschap, met dien verstande dat bij blitz-schaak een speeltempo van 5 minuten wordt gehanteerd.

2.7. Norbruistoernooi

Het Norbruistoernooi is een rapidtoernooi in vierkampen. De drie partijen worden op één avond gespeeld.

2.7.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing.

2.7.2. Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 25 minuten p.p.p.p.

2.7.3. Indeling

Deelnemers worden op speelsterkte verdeeld in groepen van 4. Binnen iedere groep speelt iedereen tegen elkaar in drie ronden volgens het round robin systeem.

2.7.4. Start partijen

Rond 20:00 uur zijn de groepsindelingen gereed en kunnen de partijen starten.

2.7.5. Puntentelling

1, ½ of 0 per partij.

2.7.6. Eindstand/Winnaar

De winnaar van het Norbruistoernooi is het clublid dat in zijn groep een 100% score heeft behaald. Indien er meerdere spelers zijn met een 100% score zal tussen deze spelers worden geloot om de toernooiwinnaar te bepalen.

2.8. Zeskampen

De zeskampen zijn meerdere round robin toernooien die gedurende een halfjaar worden gespeeld. Per jaar worden er 2 zeskampen gespeeld, één in het voorjaar en één in het najaar.

2.8.1. Deelname

Direct na de algemene ledenvergadering wordt men in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deelname aan de najaarszeskamp. Voor de voorjaarszeskamp worden leden na het einde van de najaarszeskamp in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deelname aan de voorjaarszeskamp

2.8.2. Indeling zeskampen

De indeling wordt gemaakt op basis van KSNB-rating(en de promotie- en degradatieregels die later nog beschreven worden) waarbij de zes beste spelers in de eerste zeskamp zitten, de zes spelers daarna spelen in de tweede zeskamp enz. De indeling wordt op de website gepubliceerd. Als de deelnemers niet een veelvoud van 6 zijn kan het mogelijk zijn dat de laagste 2 groepen niet uit 6 deelnemers bestaan.

2.8.3. Speeldata

Tegelijk met de indeling worden ook de speeldata op de site gepubliceerd. Ook wordt een deadline gepubliceerd waarop alle wedstrijden uiterlijk gespeeld moeten zijn. Als een deelnemer niet op een van de gepubliceerde data kan mag de deelnemer in overleg met de tegenstander en wedstrijdleider de wedstrijd verplaatsen naar een andere dag(dit hoeft niet persé op een clubavond te zijn). Deze dag moet wel voor de deadline zijn. Als de andere speler niet op een andere dag kan/wil spelen dan blijft de wedstrijd staan. Als een wedstrijd verplaatsd wordt naar een andere dag dan een clubavond telt de wedstrijd niet meer mee voor de interne competitie.

2.8.4. Winnaar

De winnaar van een zeskamp is de speler die aan het einde van de zeskamp de meeste punten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten wordt de winnaar bepaald op basis van de volgende tie-breaks:

 • Het onderling resultaat
 • Het aantal Sonneborn Berger punten
 • Een Armageddon partij. (wit 6 min, zwart 5 min. Bij remise wint zwart) De speler met de laagste KNSB rating mag hierbij kiezen welke kant hij wil spelen.

2.8.5. Promotie- en degradatieregels

De winnaar van een zeskamp verdient het recht om in de volgende zeskamp in een zeskamp hoger te spelen als deze speler dat wil. De nummers 2 en 3 hebben recht op plaatsbehoud voor de volgende zeskamp. De nummer 6 van een zeskamp degradeert naar een zeskamp lager.

2.9. De clubkampioenschapsvierkamp

Het clubkampioenschap wordt bepaald door middel van de clubkampioenschapsvierkampen.

2.9.1. Deelnemers

De deelnemers zijn:

 • De winnaar van de hoogste najaarspoule
 • De winnaar van de hoogste voorjaarspoule;
 • De winnaar van de Jo Drijverbokaal;
 • Aangevuld tot vier spelers met de hoogst geëindigde spelers uit de interne competitie.

 

2.9.2. Loting

De loting wordt willekeurig gedaan.

2.9.3. Speeldata

De clubkampioenschapsvierkamp wordt gespeeld tijdens het jaarlijkse Henk Bloemink-toernooi

2.9.4. Winnaar

De winnaar van de clubkampioenschapsvierkamp (en dus ook de clubkampioen) is de speler die de meeste punten behaalt. Bij gelijk spel wordt de winnar bepaald door de volgende tiebreaks(op volgorde):

 • het onderling resultaat;
 • de Sonneborn-Bergerpunten
 • de stand van de interne competitie.