training

Di 22 januari training met Menno Okkes

Op 22 januari is er weer een trainingsavond. Deze wordt verzorgd door Menno Okkes. Het onderwerp van de avond is het toreneindspel : “De stelling van Vancura”.

De toren is het moeilijkste stuk in het schaakspel. Toreneindspelen blijken zelfs voor de sterkste spelers problemen te geven. Men zegt wel dat Capablanca zo goed was in toreneindspelen, omdat hij er 1000 analyseerde.
Kennis van bepaalde stellingen en hoe deze toe te passen kan ons helpen. De stelling van Vancura is zo’n stelling. In deze stelling wist de witspeler de weg en hij bereikte remise. Na de training kan jij dat ook!

Naast de drie trainingavonden op 22 januari, 12 maart en 28 mei worden er dit jaar ook enkele korte trainingen gegeven voorafgaand aan de clubavond. De data hiervoor zijn : 5 februari, 26 maart, 7 en 21 mei en 4 juni.

Wilt u niet deelnemen aan de training, dan kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om een gemiste interne ronde in te halen. (Mits u uiteraard een ronde gemist heeft).