Contact

Naam functie
Ed van Eeden Voorzitter
Evert de Graaf Vicevoorzitter
Harm-Theo Wagenaar Secretaris
Anja Vis Penningmeester
Bertrand Weegenaar Jeugd
Marc Jongerius Wedstrijdleider interne competitie
Ton Mackaaij Wedstrijdleider externe competitie
Marc Jongerius Redactie website & andere media
Bestuur Voor algemene vragen en open brieven
Jubileumcommissie jubileum [at] oudzuylenutrecht.nl