KNSB OZU 2

Winnen, winnen, winnen. Alle teams zegevieren bij de gezamenlijke start.

[Door: Hans de Lange]

Het eerste gezamenlijk optreden van de drie KNSB-teams thuis was er een van zeges alsmede overige genietingen. Het eerste won met 6,5 – 1,5, het tweede met 5,5 – 2,5 en het derde met 4,5 – 3,5.

Dus restte erna saté of Wiener schnitzel vergezeld van drank voor de moe gestreden krijgers. De gewonnen strijd werd uitbundig en luid gevierd.

Een impressie van de prestatie van het tweede team.

De voorzitter, Ed van Eeden, nam de eerste uitslag in ontvangst, een remise tegen Colijn Wakkee. Niet een bloedeloos potje, maar te ingewikkeld voor beiden. Voor Ed leek er op lange termijn voordeel, terwijl voor Colijn er betere directe kansen leken te zijn.

Aan het tweede bord vertilde Freek Busstra zich aan een te scherpe stelling, greep mis en verloor dus onverwachts en ongelukkig.

Jan-Willem Lubbers zat er helemaal door nog voordat de partij begon, vanwege een intensieve trainingsweek bij z’n nieuwe werkgever. Hulde voor z’n inzet.

Zijn tegenstander koos voor een Moderne Verdediging die op een gegeven moment overging in een Pirc. Na het thematische e5 kon Jan-Willem een stuk winnen, maar verkoos boven die rustige winst het avontuur. Hij besloot de dame te ruilen voor een toren en twee paarden. Zijn tegenstander speelde het niet zo sterk waardoor de twee paarden erg sterk werden. De vermoeidheid deed zich echter gelden en bang voor fouten bood Jan-Willem daarom remise aan in een veel betere stelling en was zichtbaar tevreden met de teamwinst.

Huib Olij’s partij is bijzonder, hij koos voor kleine zetjes in een positionele aanpak. Met in het centrum tien bezette velden, paarden en pionnen in elkaar geschoven. Op zet 33 en op zet 44 was het stellingsoordeel 0.00 volgens de computer. Dat schreeuwt om fouten. Die kwamen er. Op zet 46 is Huib’s Txe2 verliezend. Ook de 47e zet van de tegenstandster was een misgreep, ze had snel kunnen winnen. Huib reageerde door op zet 48 (0.00) remise aan te bieden, maar dat gebaar werd weggewuifd. Huib reageert daarop direct na wits volgende zet met een dodelijk schaakje, dat enkele zetten later werd gevolgd door mat…. Respect voor het eindeloos doorgaan en de mentale wilskracht! 

Midas Schonewille trakteerde ons op een kunstzinnige aanpak, zeer voorzichtig zette hij een nauwkeurig opgezet Londen systeem neer, zonder rokades en met heel veel gemanoeuvreer. Er kwam pas tekening in de strijd toen z’n tegenstander z’n dame aanbood in een stelling die intussen beter was voor Midas.

Jan Ackerman won gemakkelijk, maar wilde zijn partij verder geen aandacht geven, hij blijft bescheiden.

Over de partij van Harm-Theo Wagenaar valt niet zo veel te vertellen, zoals hijzelf zegt. De remise vergde slechts 19 zetten. Met wit beging hij in een Dame-Indische opening twee kleine onnauwkeurigheden. Zwart kon daardoor met een tactisch trucje die Harm-Theo achteraf kende, alle leven uit de stelling te halen om vervolgens remise aan te bieden. In een gelijke, zelfs iets slechtere stelling, was er geen reden om dit aanbod te weigeren.

Hans de Lange kreeg met zwart het Londen systeem tegen (d4, Lf4, e3, Pf3) maar besloot snel tot een agressieve aanpak met zwart. Toch gebeurde er weinig, het bleef zo’n vijftien zetten ongeveer gelijk. Daarna dacht de tegenstander met een kleine truc de dame te winnen, maar dat kostte hem een toren, loper en paard. Een degelijke koningsstelling, het machtige loperpaar en de twee torens deden de rest van het werk. Dat wit ijlings de dame teruggaf, veranderde niets aan de relatief eenvoudige winst.

2 reacties