1800 - 1918

Het 25-jarig bestaan (1911)

Robert Beekman

Op 7 en 8 oktober 1911 viert Schaakclub Utrecht zijn 25-jarig bestaan in hotel l’Europe. Zaterdagavond wordt iedereen welkom geheten door de man die op dat moment al 25 jaar voorzitter is: Hogewind. Hogewind memoreert wat de oprichters A.J. Prange en A.G. Olland en vooral diens broer, E.L. Olland, allemaal voor de club betekend hebben. Eduard Lodewijk Olland is al die tijd secretaris geweest en helaas veel te vroeg, in 1910, overleden. Eduard is de schaakenthousiast geweest die alles drijvende houdt. Zijn broer Adolf schrijft in het In Memoriam: ‘Hij was de ziel van het clubleven, verzuimde zoo goed als nooit de speelavonden en was om zijn beminnelijk zacht karakter zeer gezien.’

Vervolgens viertallen competitie. Zaterdagavond ronde 1, zondag ronde 2 en 3. De hoofdgroep wordt gewonnen door Te Kolsté, die net als Olland 2 punten had, maar de onderlinge wedstrijd wint. Esser en Van Foreest hebben 1 punt.

scu1911

Het jubileumtoernooi. Op de voorgrond in het midden Te Kolsté tegen Olland.

scu1911kaart

Het grootse galadiner na afloop van het schaken op zondagavond.

Schaakclub Utrecht trekt een aanzienlijk bedrag uit voor het aanschaffen van de prijzen, te weten “fraaie kunstvoorwerpen”. Waar deze “fraaie kunstvoorwerpen” uit bestaan vertelt de geschreven geschiedenis niet.

De organisatie lag geheel in handen van G. Ch. Smeekes, nóg zo’n sleutelfiguur in de geschiedenis van SCU. Jarenlang secretaris, jarenlang in het 1e team, veel georganiseerd voor Utrecht en ook jarenlang voorzitter van Schaakmat geweest.

smeekes

G. Ch. Smeekes