• De Nieuwe Remise gesloopt

  Het is altijd een merkwaardige gewaarwording als je langs de puinhopen van een gebouw met een geschiedenis loopt. Dezer dagen wordt het oude denksportcentrum aan de Utrechtse Willem Dreeslaan 55 gesloopt. Menig schaker heeft herinneringen aan dat gebouw. Een pareltje van laat-twintigste-eeuwse architectuur kon je het niet noemen. Zoals Jaap het zei: ‘Omdat je meestal binnen zat merkte je het niet zo, maar wat was dat gebouw allejezus lelijk!’ Het was een voorbeeld van een oninteressante maar efficiënte bouwstijl, zoals er zoveel buurthuizen en andere gedrochten in het laatste kwart van de vorige eeuw werden gebouwd. Toch zullen veel denksporters met plezier dan wel enige weemoed terugdenken aan de tijd dat…

 • Schaakcafé Utrecht

  Elke vrijdagmiddag kun je vanaf 13.30 uur binnenvallen en een of meer partijen spelen. Rond 14.00 uur wordt afhankelijk van de wensen een indeling gemaakt met een gepast schaaktempo. Ook mensen die later binnenkomen, kunnen meestal meteen meedoen. Toegang 2,50 euro. Het café gaat om 17 uur dicht.Adres: Denksportcentrum Dijckzigt, Boorstraat 107, Utrecht. Ook bedoeld voor niet-clubschakers, thuisschakers en mensen die gewoon (weer eens) een partijtje willen spelen. Alle niveaus! Het hele jaar door open! (M.u.v. enkele feestdagen.) Meer info op / see:  www.instagram.com/schaakcafe www.facebook.com/schaakcafedijckzigt www.schakeninutrecht.nl Schaakcafé Utrecht bestaat sinds 2019 en is een initiatief van STIBUS (Stichting Bevordering Utrechtse Schaaksport). Chess Café / Schaakcafé Utrecht: a nice place to…

 • Schaakcafé viert feest met grote nederlaag

  Het schaakcafé bestaat inmiddels drie jaar. Dit jubileum werd gevierd met een simultaan door Niels Ondersteijn, voorzitter van Paul Keres en Internationaal Meester. De officiële begindatum van het Schaakcafé is 11-10-’19 en met dit evenement op 30-9-’22 was men er dus vroeg bij. Aan het begin van de middag werd initiator van het Schaakcafé Rijn de Jonge uitvoerig bedankt door Ton Mackaaij. Na drie jaren mag het Schaakcafé zeker een succes genoemd worden. Het aantal schakers op de vrijdagmiddag is het hele jaar door stabiel en naast een vrij vaste groep bezoekers zijn er altijd weer nieuwe mensen die de weg naar de Boorstraat weten te vinden. Bij deze kloksimultaan…

 • Springlevend Schaakcafé viert jubileum

  Het schaakcafé op de vrijdagmiddag bestaat één jaar. En dat is verheugend nieuws in deze periode van rampspoed en tegenslag. Wanneer men precies onder de noemer ‘dagschaak’ is begonnen, is volgens de betrokkenen niet geheel duidelijk. Archeologisch onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat reeds enkele exemplaren van de homo sapiens in het pre-covidisch holoceen bijeenkwamen om een partij schaak te spelen. De oudste sporen worden gedateerd op 11 oktober 2019. Dit jaar was het schaakcafé weliswaar enige maanden noodgedwongen gesloten, maar dit weerhield ons er niet van om online door te spelen. Elf maal werd de zogenaamde Dijckzigt Rapid Arena gehouden. Gelukkig ging het café weer op 24 juli open. Inmiddels…

 • Overleden schakers

  2020 zal ons nog lang heugen als een wel heel vreemd schaakjaar. Dit jaar zijn ons enkele markante schakers ontvallen. Nee, niet door dat gevreesde virus, maar door andere oorzaken. Het is goed om daar bij stil te staan. De oudste was Tiede Herrema (1921-2020), van wie maar weinigen weten dat hij lid is geweest van Oud Zuylen. Herrema was vooral bekend doordat hij in 1975 als topman bij AKZO ontvoerd was door de IRA. Daarover is veel geschreven. Het was in die tijd groot nieuws.Herrema was geboren in Zuilen en kwam na de oorlog bij de vereniging. Jo Drijver wist in het archief te vinden wanneer precies. Herrema werd…

 • Men dagschaakt vrolijk verder

  Afgelopen vrijdag de 24e konden de schakers van de vrijdagmiddag eindelijk weer in de zaal terecht. Het viel geenszins tegen: het aantal deelnemers was zo ongeveer hetzelfde als voor die zo abrupte onderbreking van de gezellige vrijdagmiddagbijeenkomst. Het was uiteraard weer even wennen om met echt hout en heuse mensen te spelen. Geheel muisvrij! In plaats van jezelf een muisarm te bezorgen in zenuwslopende digitale snelwegpartijen. De online-toernooitjes hebben zelfs een nieuwe deelnemer opgeleverd: Guglielm01 kwam helemaal uit Vianen naar de Boorstraat (in Italië zou hij voluit Guglielmo di Angulo genoemd worden). Verder waren er veel oude bekenden: Nizhny2, trooijplanet, MartijnLC, Appie F., Dagschaakmarakis, Nogalwiebe en Leo-Emperador. Routiniers als mondkapje…

 • Vanaf 24 juli weer dagschaak

  Aanstaande vrijdag maakt het dagschaak op de vrijdagmiddag een doorstart in de zaal. Aanvang 13.30 uur. Verheugend nieuws op deze Wereldschaakdag (de FIDE werd op 20 juli 1924 opgericht, vandaar). We houden ons aan het schaakprotocol van Denksportcentrum Dijckzigt, dat nog iets strenger is dan dat van de KNSB. Maar aangezien we doorgaans met een niet al te grote groep schakers spelen, zal dat geen probleem zijn. Vooral de desinfecteringsgel kunnen wij u van harte aanbevelen: deze is van een goed jaar en met een uitgelezen bouquet. Zoals gebruikelijk is het tempo rapid of snelschaak naar keuze. Maar ook een langere partij is mogelijk, als daar voldoende belangstelling voor is.

 • Digitaal dagschaak DRA ten einde

  Afgelopen vrijdag vond de 11e en laatste Dagschaak Rapid Arena plaats op lichess. Het aantal deelnemers nam enigszins af en enkele CEO’s der toernooidirectie gaan op zomerreces. Men vond het mooi geweest!Toch was het zeker een succes te noemen. De deelnemers gingen er soms fanatiek tegenaan en het was zeker niet ongezellig, voor zover een online-toernooi gezellig kan zijn natuurlijk. De jubileumeditie (DRA10) werd op overtuigende wijze gewonnen door Martijn. Dat is onze OZU-Martijn, niet te verwarren met de DRL-Martijn, die het toernooitje driemaal op zijn naam schreef. Een aparte vermelding verdient de Grote Initiatiefnemer en Organisator Rijn de Jonge, die de DRA9 naar zijn hand wist te zetten. In…

 • Ratinglijst mei 2020

  De KNSB heeft de resultaten van januari en februari verwerkt in de nieuwe ratinglijst van 1 mei. We hebben het duistere vermoeden dat de ratinglijst van 1 augustus er vrijwel hetzelfde zal uitzien. Maar laten we eens kijken naar de hoogvliegers van deze keer. Grootste stijgers zijn Kobe (+53), Wiebe (+39) en Midas (+31), gevolgd door Daniel (+30), Wouter (+29) en Bert (+27). OZU heeft nu 19 spelers die zich op (voor een patzer* als ik) duizelingwekkende hoogte van boven de 2000 bevinden. En de dalers, enfin, die kunt u zelf wel opzoeken in onderstaande lijst. A patzer, also known as a woodpusher, is the lowest form of chess player.He…