• Voorzitters

  Posted on februari 19, 2016 by in 1960 - 2016

  Erik Olof

  De lijst van voorzitters in de geschiedenis van Schaakclub Utrecht:

  1886 H.H. Baudet
  1886-1911 G.H.B. Hogewind
  1911-1916 Jhr. A.E. van Foreest
  1916-1922 Dr. A.G. Olland
  1922-1927 Mr. L.J.M. van der Eerden
  1927-1945 A.H. van Wijngaarden
  1945-1950 G.J.M. Hofsommer
  1950-1954 Mr. Ed. Spanjaard
  1954-1961 P.J.G. Stuiver
  1961-1964 Dr. J.R.B. Polee
  1964-1970 Prof. dr. P.G. de Haan
  1970-1973 Drs. M.D. Etmans
  1973-1978 Mr. Ed. Spanjaard
  1978-1982 Ir. H. Versnel
  1982-1989 B. Kieboom
  1989-1993 P. Nieuwenhuis
  1993-1996 W. Bor
  1996-1999 R. Meijer
  1999-2012 P. Nieuwenhuis
  2012-2016 E. de Graaf

  Met zuinige hand zijn in de loop der jaren enkele leden tot erelid en soms zelfs tot erevoorzitter gebombardeerd. Zuinig, want zulke mensen hoeven geen contributie te betalen en je weet maar nooit of ze van dat voorrecht gebruik zullen maken.

  De eerste voorzitter, H. H. Baudet (van het prenatale ‘Utrecht’), werd bij de oprichting op 5 oktober 1886 meteen maar erevoorzitter gemaakt. Na het behalen van de meestertitel in Haarlem volgde in 1901 dr. A.G. Olland in deze erefunctie. Als derde (en voorlopig laatste) kreeg A.H. van Wijngaarden in 1945, na bijna twee decennia voorzitterschap, deze onderscheiding. Toen hij in 1958 stierf; was hij ruim zestig jaar lid geweest van de schaakclub. De toenmalige voorzitter, P.J.G. Stuiver, roemde in een speciaal nummer van het clubblad diens enorme stuwkracht. Van Wijngaarden was, zoals Hofsommer in een herdenkingsrede opmerkte, niet slechts een toegewijd en trouw lid, maar ook een ware ‘beschermheer’ van de vereniging.

  In de recente tijd is het erevoorzitterschap in onbruik geraakt, anders zou zeker mr. Ed. Spanjaard voor deze hulde in aanmerking zijn gekomen. We zien hem wel in het volgende lijstje van ereleden:

  Zonder jaartal: Jhr. A. F. van Foreest, D. W. van Rennes; 1911: G.H.B. Hogewind (een der oprichters; langste tijd voorzitter); 1926: H.L. Weurman (14 jaar penningmeester); 1950: G.H. Bruins (ruim twintig jaar diverse bestuursfuncties); 1962: J.P. van Brink (dertien jaar bestuurslid); 1974: Mr. Ed. Spanjaard (vijftig jaar lid etc.); 1975: P.W. Boosman (17 jaar lid/wedstrijdleider); 1979: A. den Hartoog (vijftig jaar lid). 1989: B. Kieboom (meer dan veertig jaar lid, diverse bestuursfuncties, vele werkzaamheden). 2000: F. Stegeman (vijftig jaar lid), 2010: H. Duistermaat en P. Verhoeff (vijftig jaar lid). 2011: H. Bouwmeester (vijftig jaar lid). 2013: R. Beekman (diverse bestuursfuncties, vele werkzaamheden).

Comments are closed.