Snelschaaktoernooi

Al vanaf 1977 organiseerde Schaakclub Utrecht een sterk bezet snelschaaktoernooi. Een door het bestuur in 1977 benoemde commissie kwam met het idee van een snelschaaktoernooi. De gemeente gaf subsidie en het werd direct een succes. In 1978 werd het toernooi uit de clubkas betaald. In 1979 hadden we clubsponsor CVI. Daarna 5 jaar Strukton (1980-1984), waar Henk Versnel nog de afspraken in de trein mee heeft gemaakt. Toen twee jaar Spectrum (1985 en 1986). Toen die na problemen met de betaling van het sponsorgeld kapte, werd er geen sponsor meer gevonden. In de tussenliggende jaren zijn wel andere activiteiten georganiseerd zoals het CAP Gemini toernooi. In 1990 werd de draad weer opgepakt met het RABO snelschaaktoernooi. Tot slot kwam rond 2000 Hypercube in beeld (het bedrijf van Pieter Nieuwenhuis) die tot het laatste moment van 2010 de sponsoring op zich nam.

De opkomst was in het begin nog rond de veertig. Later zou de opkomst stijgen naar 150 en in de hoogtijdagen (negentiger jaren) was 240 heel gewoon. En die 240 was gelijk het maximum.

Hieronder staan de verslagen waarin foto’s en stellingen verwerkt zijn. Ook van de andere toernooien zijn verslagen, maar blijft het beperkt tot een verhaal dat het gezellig was en op een gegeven moment ook heel spannend. De lezer wordt daar niet warm of koud van, omdat juist foto’s en partijen dan wel partijstellingen het verhaal betekenis geven.