SC Utrecht

Onder dit tabblad zijn artikelen te vinden die betrekking hebben op Schaakclub Utrecht. De tabbladen Beekman en Bouwmeester bevatten algemeen historische artikelen. Het tabblad Diep gaat over het computerprogramma Diep van Vincent Diepeveen. Dan zijn er nog drie tabbladen die specifieke toernooien betreffen die Schaakclub Utrecht georganiseerd heeft: PAM, CAP en het jaarlijkse snelschaaktoernooi.

Tot slot zijn er drie tabbladen over de geschiedenis van Schaakclub Utrecht. Ze zijn onderverdeeld in drie tijdvakken: 1800 – 1918; 1918 – 1960; 1960 – 2016. Veel van deze artikelen komen uit de jubileumboeken die geschreven zijn. Het jubileumboek Eeuwig Schaak (100 jaar SCU – uit 1986) en Qui perd gagne! (125 jaar SCU – uit 2011). Het eerste jubileumboek is gepubliceerd onder redactie van Bert Kieboom (eindredacteur), Erik Olof (schreef de meeste artikelen), Lucas Bunge (drukker) en Jan Visser (had veel historisch materiaal). Het tweede jubileumboek is onder redactie van Robert Beekman gepubliceerd, die tevens de meeste artikelen geschreven heeft. Hij werkte daarbij samen met Peter de Jong, die ook een aantal artikelen geschreven heeft en tevens vraagbaak was voor Robert Beekman rond veel historische vraagstukken. Jon van Midde heeft de hele tekst nog langsgelopen en gecheckt op fouten. Los daarvan was er ook nog veel materiaal op internet en clubbladen die deze twee boeken niet gehaald hebben, maar die wel op de oude website van SCU stonden. Ook deze zijn opgenomen in de tabbladen van deze website.

voorkant

Dit is de voorkant van het jubileumboek Eeuwig Schaak: een reproductie van ‘De schakers’ van Jac. van Looy.

jubileumboek125jaar

Dit is de voorkant van het Jubileumboek 125 jaar SCU. De voorkant is ontworpen door Ido Telchuijs. Qui Per Gagne was het spel dat in de eerste jaren op onze club gespeeld werd – naast gewoon schaak natuurlijk (zo vertelt Olland ons). Het is simpel weggeefschaak.

De U van Utrecht

Twee maal heeft de internationale meester van de schaakcompositie Jac. Haring uit Den Haag een lezing over schaakproblematiek gehouden voor de (zeer enthousiaste) leden van de Schaakclub Utrecht. Zoiets schept een band en daarom componeerde de meester voor de honderjarige vereniging een tweezet in de vorm van een ‘U’

diaharingUGegeven de handicap van de verplichte figuur, weet Haring toch nog de fijne zet te laten zegevieren over het grof geweld. Hieronder de oplossing.

.

.

.

.

.

.

.

Oplossing schaakprobleem Jac. Haring

Niet het gewelddadige 1.Tb2?, met legio matdreigingen (2.Pc onv., 2.Db5, 2.Dd5 en 2.Tb4), echter knap weerlegd door 1… Pe5!, maar het fijnere 1.Tb1! (dreigt 2.Tb4) leidt tot mat in twee. Twee zelfpenningen: 1… Lxc3 2.Pd2 mat; 1… Txc3 2.Pe3 mat.