• Uitslagen interne competitie 2012-2013

  Posted on juni 25, 2013 by in intern
  INDELING VOOR RONDE 29 VAN 18- 6-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  2 Marcel van Os         1-0 
    3 Ed van Eeden      - 63 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
    5 Huib Olij        - 69 Jan Ackerman         1-0 
    9 Frank Tempelman     - 18 Lex Plum           0-1 
   26 Dies de Dreu      -  7 Marijke Kok          0-1 
   33 Do Schat        - 24 Judith van Amerongen     0-1 
   30 Anton van der Kolk   - 42 Gerard Postma         0-1 
   68 Marc Jongerius     - 43 Jan Willem Lubbers      1-0 
   22 Theo Ruijgrok      - 70 Ton Gezel           1-0 
   66 Peter Timmerman     - 13 Denise Tönissen        1-0 
   49 Paul Meijer       - 46 Ries van Leeuwen       0-1 
   58 Guus van Eeden     - 37 Pieter Popken         1-0 
   61 Florentina van Kouwen  - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 28 VAN 4- 6-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    2 Marcel van Os      -  9 Frank Tempelman        1-0 
   44 Harm Verbeek      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   10 Erik Corneth      -  3 Ed van Eeden         R-R 
   20 Tonnij Mackaaij     -  5 Huib Olij           0-1 
    6 Wout van Veen      - 24 Judith van Amerongen     1-0 
   64 Bertrand Weegenaar   - 12 Wout van Goor         0-1 
   63 Jan Maarten vd Boogaart - 42 Gerard Postma         1-0 
    7 Marijke Kok       - 15 Albert-Jan Fischer      1-0 
   18 Lex Plum        - 30 Anton van der Kolk      1-0 
   43 Jan Willem Lubbers   - 16 Henk Bloemink         1-0 
   33 Do Schat        - 17 Jo Drijver          R-R 
   27 Arnold Heesbeen     - 22 Theo Ruijgrok         R-R 
   68 Marc Jongerius     - 71 Rijk van Oostenbrugge     R-R 
   37 Pieter Popken      - 66 Peter Timmerman        R-R 
   39 Louis Klaassens     - 40 Anja Vis           R-R 
   46 Ries van Leeuwen    - 61 Florentina van Kouwen     0-1 
   58 Guus van Eeden     - 45 Michel Kerkhof        0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 27 VAN 28- 5-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   10 Erik Corneth      -  2 Marcel van Os         R-R 
    1 Jaap van der Tuuk    -  6 Wout van Veen         1-0 
   31 Frans Sanijs      -  3 Ed van Eeden         R-R 
   64 Bertrand Weegenaar   -  5 Huib Olij           R-R 
   30 Anton van der Kolk   -  9 Frank Tempelman        0-1 
   12 Wout van Goor      - 63 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   17 Jo Drijver       -  7 Marijke Kok          0-1 
   16 Henk Bloemink      - 44 Harm Verbeek         0-1 
   42 Gerard Postma      - 27 Arnold Heesbeen        1-0 
   33 Do Schat        - 18 Lex Plum           R-R 
   22 Theo Ruijgrok      - 29 Patrick Langendoen      R-R 
   68 Marc Jongerius     - 70 Ton Gezel           R-R 
   58 Guus van Eeden     - 13 Denise T”nissen        1-0 
   46 Ries van Leeuwen    - 52 Leta Tumba          R-R 
   71 Rijk van Oostenbrugge  - 37 Pieter Popken         1-0 
  
  INDELING VOOR RONDE 26 VAN 14- 5-2013
  NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
  ------------------------------------------------------------------------------
  51 Dimitros        -  2 Marcel van Os         R-R
  1 Jaap van der Tuuk    - 64 Bertrand Weegenaar      1-0
  24 Judith van Amerongen  - 10 Erik Corneth         R-R
  20 Tonnij Mackaaij     - 31 Frans Sanijs         1-0
  6 Wout van Veen      - 35 Henk Overmeer         1-0
  8 Kees Vreeken      - 30 Anton van der Kolk      1-0
  7 Marijke Kok       - 67 Pim Gentenaar         0-1
  69 Jan Ackerman      - 42 Gerard Postma         1-0
  18 Lex Plum        - 65 Harry Thörig         1-0
  43 Jan Willem Lubbers   - 22 Theo Ruijgrok         R-R
  70 Ton Gezel        - 33 Do Schat           R-R
  58 Guus van Eeden     - 68 Marc Jongerius        0-1
  28 Theo Rooijakkers    - 37 Pieter Popken         1-0
  40 Anja Vis        - 71 Rijk van Oostenbrugge     0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 25 VAN 7- 5-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    2 Marcel van Os      - 31 Frans Sanijs         1-0 
    3 Ed van Eeden      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
    5 Huib Olij        - 24 Judith van Amerongen     1-0 
   30 Anton van der Kolk   - 63 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
    9 Frank Tempelman     - 33 Do Schat           1-0 
   21 Alwin van Ee      -  8 Kees Vreeken         1-0 
    7 Marijke Kok       - 70 Ton Gezel           1-0 
   32 Ad Beuk         - 18 Lex Plum           0-1 
   44 Harm Verbeek      - 49 Paul Meijer          1-0 
   68 Marc Jongerius     - 46 Ries van Leeuwen       R-R 
   40 Anja Vis        - 58 Guus van Eeden        1-0 
   71 Rijk van Oostenbrugge  - 50 Johan Voskuyl         0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 24 VAN 23- 4-2013
  NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
  ------------------------------------------------------------------------------
  21 Alwin van Ee      -  2 Marcel van Os         0-1
  1 Jaap van der Tuuk    - 30 Anton van der Kolk      1-0
  9 Frank Tempelman     -  3 Ed van Eeden         0-1
  10 Erik Corneth      - 20 Tonnij Mackaaij        1-0
  6 Wout van Veen      -  5 Huib Olij           R-R
  15 Albert-Jan Fischer   - 35 Henk Overmeer         0-1
  8 Kees Vreeken      - 17 Jo Drijver          1-0
  42 Gerard Postma      - 22 Theo Ruijgrok         1-0
  33 Do Schat        - 43 Jan Willem Lubbers      R-R
  70 Ton Gezel        - 71 Rijk van Oostenbrugge     0-1
  37 Pieter Popken      - 39 Louis Klaassens        R-R 
  
  INDELING VOOR RONDE 23 VAN 16- 4-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    2 Marcel van Os      - 30 Anton van der Kolk      1-0 
   63 Jan Maarten vd Boogaart -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
    3 Ed van Eeden      - 12 Wout van Goor         1-0 
   35 Henk Overmeer      - 10 Erik Corneth         0-1 
    5 Huib Olij        - 31 Frans Sanijs         0-1 
    6 Wout van Veen      - 21 Alwin van Ee         1-0 
   24 Judith van Amerongen  -  8 Kees Vreeken         1-0 
   22 Theo Ruijgrok      - 46 Ries van Leeuwen       0-1 
   34 Tom van Helmond     - 37 Pieter Popken         1-0 
   61 Florentina van Kouwen  - 62 Jacques van Dam        0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 22 VAN 2- 4-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    3 Ed van Eeden      -  2 Marcel van Os         0-1 
   31 Frans Sanijs      -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
   10 Erik Corneth      -  5 Huib Olij           R-R 
   30 Anton van der Kolk   -  6 Wout van Veen         1-0 
   35 Henk Overmeer      - 12 Wout van Goor         R-R 
    7 Marijke Kok       -  9 Frank Tempelman        0-1 
   15 Albert-Jan Fischer   - 33 Do Schat           R-R 
    8 Kees Vreeken      - 68 Marc Jongerius        1-0 
   46 Ries van Leeuwen    - 70 Ton Gezel           0-1 
   37 Pieter Popken      - 29 Patrick Langendoen      0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 21 VAN 19- 3-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    2 Marcel van Os      - 14 Carol-Peter Gouw       1-0 
   20 Tonnij Mackaaij     -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   64 Bertrand Weegenaar   -  6 Wout van Veen         R-R 
   32 Ad Beuk         - 30 Anton van der Kolk      0-1 
   24 Judith van Amerongen  - 42 Gerard Postma         1-0 
   16 Henk Bloemink      - 48 Mitchel Wallace        0-1 
   43 Jan Willem Lubbers   - 15 Albert-Jan Fischer      0-1 
   70 Ton Gezel        -  8 Kees Vreeken         0-1 
   18 Lex Plum        - 22 Theo Ruijgrok         R-R 
   39 Louis Klaassens     - 33 Do Schat           0-1 
   37 Pieter Popken      - 46 Ries van Leeuwen       R-R 
  
  INDELING VOOR RONDE 20 VAN 12- 3-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   12 Wout van Goor      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
    5 Huib Olij        - 14 Carol-Peter Gouw       1-0 
   31 Frans Sanijs      - 24 Judith van Amerongen     1-0 
   16 Henk Bloemink      - 21 Alwin van Ee         R-R 
   42 Gerard Postma      -  7 Marijke Kok          R-R 
    8 Kees Vreeken      -  9 Frank Tempelman        0-1 
   22 Theo Ruijgrok      - 68 Marc Jongerius        1-0 
   43 Jan Willem Lubbers   - 18 Lex Plum           1-0 
   33 Do Schat        - 65 Harry Thörig         R-R 
   39 Louis Klaassens     - 41 Ben van der Velden      1-0 
   58 Guus van Eeden     - 47 Roland Boittin        1-0 
  
  INDELING VOOR RONDE 19 VAN 5- 3-2013
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   12 Wout van Goor      -  2 Marcel van Os         0-1 
    1 Jaap van der Tuuk    - 35 Henk Overmeer         1-0 
    5 Huib Olij        -  3 Ed van Eeden         R-R 
   14 Carol-Peter Gouw    - 31 Frans Sanijs         1-0 
   17 Jo Drijver       -  6 Wout van Veen         0-1 
   24 Judith van Amerongen  -  9 Frank Tempelman        R-R 
   15 Albert-Jan Fischer   - 30 Anton van der Kolk      0-1 
    8 Kees Vreeken      - 43 Jan Willem Lubbers      1-0 
   68 Marc Jongerius     - 18 Lex Plum           R-R 
   37 Pieter Popken      - 70 Ton Gezel           R-R 
   46 Ries van Leeuwen    - 66 Peter Timmerman        R-R 
   33 Do Schat        - 58 Guus van Eeden        1-0 
   61 Florentina van Kouwen  - 47 Roland Boittin        R-R 
  
  INDELING VOOR RONDE 18 VAN 26- 2-2013
  NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
  ------------------------------------------------------------------------------
  2 Marcel van Os      - 20 Tonnij Mackaaij        1-0
  1 Jaap van der Tuuk    - 63 Jan Maarten vd Boogaart    1-0
  14 Carol-Peter Gouw    -  7 Marijke Kok          1-0
  10 Erik Corneth      - 16 Henk Bloemink         1-0
  31 Frans Sanijs      - 64 Bertrand Weegenaar      1-0
  6 Wout van Veen      - 15 Albert-Jan Fischer      1-0
  30 Anton van der Kolk   - 24 Judith van Amerongen     R-R
  17 Jo Drijver       - 43 Jan Willem Lubbers      R-R
  13 Denise Tönissen     - 68 Marc Jongerius        0-1
  70 Ton Gezel        - 39 Louis Klaassens        1-0
  22 Theo Ruijgrok      - 37 Pieter Popken         1-0
  66 Peter Timmerman     - 33 Do Schat           R-R
  49 Paul Meijer       - 28 Theo Rooijakkers       1-0
  58 Guus van Eeden     - 46 Ries van Leeuwen       R-R
  
  INDELING VOOR RONDE 17 VAN 19- 2-2013
  NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
  ------------------------------------------------------------------------------
  2 Marcel van Os      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R
  24 Judith van Amerongen  - 14 Carol-Peter Gouw       0-1
  6 Wout van Veen      - 31 Frans Sanijs         0-1
  30 Anton van der Kolk   -  7 Marijke Kok          1-0
  18 Lex Plum        - 42 Gerard Postma         0-1
  22 Theo Ruijgrok      -  8 Kees Vreeken         0-1
  70 Ton Gezel        - 58 Guus van Eeden        R-R
  61 Florentina van Kouwen  - 33 Do Schat           R-R
  46 Ries van Leeuwen    - 40 Anja Vis           R-R 
  
   
  

Comments are closed.