• Uitslagen 2015-2016

  Posted on april 17, 2016 by in archief, intern
  
  
  INDELING VOOR RONDE 34 VAN 28- 6-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   61 Dirk Floor       -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
   19 Judith van Amerongen  - 56 Vincent Diepeveen       0-1 
    3 Jan Maarten vd Boogaart -  7 Wout van Goor         R-R 
   68 Sam Rijken       - 60 Sander Blok          0-1 
   30 Marc Jongerius     - 46 Marc Speijers         1-0 
    4 Frank Tempelman     - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 23 Tonnij Mackaaij        1-0 
   28 Steven Vugteveen    - 31 Theo Ruijgrok         1-0 
   37 Paul Meijer       - 66 Stefan Vosshard        0-1 
   20 Theo Rooijakkers    - 82 Theo Paymans         0-1 
   14 Roger Feytens      - 33 Nils Neisingh         1-0 
   48 Bart de Vries      - 36 Henri Bruijn         R-R 
   24 Jo Drijver       - 42 Midas Schonewille       1-0 
   38 Do Schat        - 34 Lex Plum           0-1 
   32 Guus van Eeden     - 86 Bart Luchies         1-0 
   71 Thomas Heerdink     - 49 Florentina Barbu       R-R 
  INDELING VOOR RONDE 33 VAN 21- 6-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 10 Bertrand Weegenaar      1-0 
   15 Alwin van Ee      - 61 Dirk Floor          R-R 
    2 Marcel van Os      - 22 Marijke Kok          1-0 
    7 Wout van Goor      - 27 Jan Ackerman         0-1 
   67 Meindert van der Linde -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   60 Sander Blok       -  4 Frank Tempelman        1-0 
   23 Tonnij Mackaaij     - 25 Bas Lobik           R-R 
   21 Jan Willem Lubbers   - 30 Marc Jongerius        1-0 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 28 Steven Vugteveen       1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 70 Bram Semeijn         0-1 
   37 Paul Meijer       - 68 Sam Rijken          0-1 
   66 Stefan Vosshard     - 34 Lex Plum           1-0 
   32 Guus van Eeden     - 20 Theo Rooijakkers       R-R 
   82 Theo Paymans      - 36 Henri Bruijn         1-0 
   45 Anja Vis        - 38 Do Schat           0-1 
   49 Florentina Barbu    - 48 Bart de Vries         0-1 
  INDELING VOOR RONDE 32 VAN 7- 6-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   55 Arie Schwartz      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   61 Dirk Floor       - 25 Bas Lobik           1-0 
    2 Marcel van Os      - 23 Tonnij Mackaaij        1-0 
   30 Marc Jongerius     -  7 Wout van Goor         0-1 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 21 Jan Willem Lubbers      1-0 
    4 Frank Tempelman     - 66 Stefan Vosshard        1-0 
   46 Marc Speijers      - 28 Steven Vugteveen       R-R 
   48 Bart de Vries      - 31 Theo Ruijgrok         R-R 
   33 Nils Neisingh      - 50 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
   20 Theo Rooijakkers    - 14 Roger Feytens         0-1 
   34 Lex Plum        - 68 Sam Rijken          0-1 
   36 Henri Bruijn      - 41 Ries van Leeuwen       1-0 
   16 Leo Keijzer       - 42 Midas Schonewille       0-1 
   40 Pieter Popken      - 72 Hans Meijer          0-1 
   86 Bart Luchies      - 49 Florentina Barbu       0-1 
  INDELING VOOR RONDE 31 VAN 31- 5-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    4 Frank Tempelman     -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   61 Dirk Floor       - 22 Marijke Kok          1-0 
    7 Wout van Goor      -  2 Marcel van Os         0-1 
   25 Bas Lobik        - 27 Jan Ackerman         1-0 
   19 Judith van Amerongen  - 37 Paul Meijer          1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 23 Tonnij Mackaaij        0-1 
   66 Stefan Vosshard     - 46 Marc Speijers         0-1 
   36 Henri Bruijn      - 28 Steven Vugteveen       0-1 
   20 Theo Rooijakkers    - 38 Do Schat           R-R 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 83 Jon van Midde         1-0 
   34 Lex Plum        - 49 Florentina Barbu       1-0 
   41 Ries van Leeuwen    - 24 Jo Drijver          R-R 
   42 Midas Schonewille    - 32 Guus van Eeden        1-0 
   40 Pieter Popken      - 48 Bart de Vries         0-1 
  
  INDELING VOOR RONDE 30 VAN 24- 5-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   73 Sebastian Halfhide   -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
    4 Frank Tempelman     - 61 Dirk Floor          0-1 
   56 Vincent Diepeveen    -  3 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
   17 Wout van Veen      -  7 Wout van Goor         0-1 
   68 Sam Rijken       - 10 Bertrand Weegenaar      0-1 
   46 Marc Speijers      - 19 Judith van Amerongen     1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 37 Paul Meijer          R-R 
   39 Jan Gijzen       - 20 Theo Rooijakkers       0-1 
   28 Steven Vugteveen    - 82 Theo Paymans         1-0 
   49 Florentina Barbu    - 36 Henri Bruijn         0-1 
   34 Lex Plum        - 86 Bart Luchies         1-0 
   38 Do Schat        - 48 Bart de Vries         0-1 
   32 Guus van Eeden     - 40 Pieter Popken         0-1 
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
  INDELING VOOR RONDE 29 VAN 17- 5-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  8 Michel Kerkhof        R-R 
   61 Dirk Floor       - 17 Wout van Veen         1-0 
   67 Meindert van der Linde -  9 Ed van Eeden         1-0 
   19 Judith van Amerongen  -  2 Marcel van Os         0-1 
    7 Wout van Goor      - 15 Alwin van Ee         R-R 
   51 Erik van Dijk      -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   27 Jan Ackerman      - 21 Jan Willem Lubbers      1-0 
   25 Bas Lobik        -  4 Frank Tempelman        0-1 
   13 Harry Th”rig      - 31 Theo Ruijgrok         R-R 
   68 Sam Rijken       - 46 Marc Speijers         0-1 
   28 Steven Vugteveen    - 66 Stefan Vosshard        0-1 
   20 Theo Rooijakkers    - 50 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
   36 Henri Bruijn      - 24 Jo Drijver          1-0 
   16 Leo Keijzer       - 33 Nils Neisingh         0-1 
   48 Bart de Vries      - 34 Lex Plum           0-1 
   86 Bart Luchies      - 42 Midas Schonewille       0-1 
   49 Florentina Barbu    - 38 Do Schat           0-1 
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  INDELING VOOR RONDE 28 VAN 10- 5-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    3 Jan Maarten vd Boogaart -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
   61 Dirk Floor       - 56 Vincent Diepeveen       1-0 
   21 Jan Willem Lubbers   -  2 Marcel van Os         0-1 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 67 Meindert van der Linde    0-1 
   51 Erik van Dijk      - 25 Bas Lobik           R-R 
   30 Marc Jongerius     - 19 Judith van Amerongen     0-1 
   27 Jan Ackerman      - 37 Paul Meijer          1-0 
   28 Steven Vugteveen    -  4 Frank Tempelman        0-1 
   31 Theo Ruijgrok      - 68 Sam Rijken          R-R 
   33 Nils Neisingh      - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   66 Stefan Vosshard     - 49 Florentina Barbu       1-0 
   38 Do Schat        - 36 Henri Bruijn         0-1 
   42 Midas Schonewille    - 48 Bart de Vries         R-R 
   32 Guus van Eeden     - 45 Anja Vis           1-0 
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   34 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   40 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   52 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   69 Patrick Langendoen   - ... COMPENSATIE PROM   500      
  INDELING VOOR RONDE 27 VAN 3- 5-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   22 Marijke Kok       -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
    2 Marcel van Os      - 61 Dirk Floor          0-1 
    9 Ed van Eeden      - 30 Marc Jongerius        1-0 
   56 Vincent Diepeveen    -  7 Wout van Goor         1-0 
   21 Jan Willem Lubbers   - 15 Alwin van Ee         R-R 
   37 Paul Meijer       - 51 Erik van Dijk         R-R 
   25 Bas Lobik        - 28 Steven Vugteveen       1-0 
   23 Tonnij Mackaaij     -  4 Frank Tempelman        R-R 
   26 Ton Gezel        - 50 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
   20 Theo Rooijakkers    - 68 Sam Rijken          0-1 
   24 Jo Drijver       - 66 Stefan Vosshard        R-R 
   42 Midas Schonewille    - 36 Henri Bruijn         1-0 
   38 Do Schat        - 32 Guus van Eeden        R-R 
   40 Pieter Popken      - 34 Lex Plum           0-1 
   72 Hans Meijer       - 45 Anja Vis           1-0 
   79 Tim Mackaaij      - 48 Bart de Vries         0-1 
   71 Thomas Heerdink     - 81 Adis Muzic          1-0 
  INDELING VOOR RONDE 26 VAN 19- 4-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   50 Harm-Theo Wagenaar   -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   76 Menno Okkes       - 61 Dirk Floor          R-R 
   68 Sam Rijken       -  2 Marcel van Os         R-R 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 85 Arend van Oosten       R-R 
   21 Jan Willem Lubbers   - 67 Meindert van der Linde    1-0 
   60 Sander Blok       - 57 Robert Beekman        R-R 
   51 Erik van Dijk      - 30 Marc Jongerius        R-R 
   66 Stefan Vosshard     - 19 Judith van Amerongen     R-R 
   82 Theo Paymans      - 25 Bas Lobik           1-0 
   37 Paul Meijer       - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   72 Hans Meijer       - 31 Theo Ruijgrok         0-1 
   46 Marc Speijers      - 38 Do Schat           1-0 
   34 Lex Plum        - 36 Henri Bruijn         0-1 
   32 Guus van Eeden     - 49 Florentina Barbu       0-1 
   45 Anja Vis        - 40 Pieter Popken         R-R 
   48 Bart de Vries      - 41 Ries van Leeuwen       0-1 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 25 VAN 12- 4-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   67 Meindert van der Linde -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
   61 Dirk Floor       -  9 Ed van Eeden         1-0 
    2 Marcel van Os      - 56 Vincent Diepeveen       0-1 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 57 Robert Beekman        0-1 
    7 Wout van Goor      -  5 Huib Olij           1-0 
   10 Bertrand Weegenaar   - 28 Steven Vugteveen       1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 50 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
    4 Frank Tempelman     - 34 Lex Plum           1-0 
   14 Roger Feytens      - 38 Do Schat           1-0 
   36 Henri Bruijn      - 66 Stefan Vosshard        0-1 
   40 Pieter Popken      - 33 Nils Neisingh         0-1 
   49 Florentina Barbu    - 82 Theo Paymans         0-1 
   45 Anja Vis        - 84 Petra Raaijen         1-0 
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   20 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   25 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   42 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   48 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   68 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 24 VAN 5- 4-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  9 Ed van Eeden         1-0 
   61 Dirk Floor       -  7 Wout van Goor         1-0 
    2 Marcel van Os      -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   51 Erik van Dijk      - 67 Meindert van der Linde    0-1 
   25 Bas Lobik        - 26 Ton Gezel           0-1 
   20 Theo Rooijakkers    -  4 Frank Tempelman        1-0 
   38 Do Schat        - 74 Johan Voskuil         0-1 
   34 Lex Plum        - 50 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
   68 Sam Rijken       - 36 Henri Bruijn         1-0 
   14 Roger Feytens      - 32 Guus van Eeden        1-0 
   66 Stefan Vosshard     - 42 Midas Schonewille       1-0 
   40 Pieter Popken      - 81 Adis Muzic          R-R 
   49 Florentina Barbu    - 84 Petra Raaijen         0-1 
   33 Nils Neisingh      - 48 Bart de Vries         1-0 
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   28 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 23 VAN 29- 3-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 83 Jon van Midde         1-0 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 61 Dirk Floor          1-0 
   77 Eric de Haan      -  2 Marcel van Os         1-0 
   56 Vincent Diepeveen    - 76 Menno Okkes          0-1 
   57 Robert Beekman     -  5 Huib Olij           1-0 
   82 Theo Paymans      - 19 Judith van Amerongen     1-0 
   30 Marc Jongerius     - 31 Theo Ruijgrok         1-0 
   25 Bas Lobik        - 46 Marc Speijers         1-0 
   36 Henri Bruijn      - 21 Jan Willem Lubbers      0-1 
   37 Paul Meijer       - 39 Jan Gijzen          1-0 
   38 Do Schat        - 24 Jo Drijver          R-R 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 66 Stefan Vosshard        R-R 
   68 Sam Rijken       - 42 Midas Schonewille       R-R 
   49 Florentina Barbu    - 45 Anja Vis           0-1 
   81 Adis Muzic       - 48 Bart de Vries         0-1 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   28 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   29 Henk Overmeer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   34 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   40 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   52 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   69 Patrick Langendoen   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   20 Theo Rooijakkers    - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 22 VAN 15- 3-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 61 Dirk Floor          R-R 
   25 Bas Lobik        -  2 Marcel van Os         R-R 
   78 Marc Schwartz      - 57 Robert Beekman        0-1 
   22 Marijke Kok       - 34 Lex Plum           1-0 
    5 Huib Olij        - 66 Stefan Vosshard        0-1 
   50 Harm-Theo Wagenaar   - 51 Erik van Dijk         R-R 
   21 Jan Willem Lubbers   - 31 Theo Ruijgrok         R-R 
   28 Steven Vugteveen    - 33 Nils Neisingh         R-R 
   60 Sander Blok       - 27 Jan Ackerman         1-0 
   77 Eric de Haan      - 76 Menno Okkes          0-1 
    4 Frank Tempelman     - 46 Marc Speijers         R-R 
   38 Do Schat        - 79 Tim Mackaaij         1-0 
   36 Henri Bruijn      - 72 Hans Meijer          1-0 
   42 Midas Schonewille    - 40 Pieter Popken         1-0 
   41 Ries van Leeuwen    - 49 Florentina Barbu       R-R 
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   20 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   44 Arnold Heesbeen     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   55 Arie Schwartz      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 21 VAN 8- 3-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 56 Vincent Diepeveen       0-1 
    2 Marcel van Os      - 57 Robert Beekman        0-1 
   61 Dirk Floor       - 60 Sander Blok          1-0 
   22 Marijke Kok       - 37 Paul Meijer          1-0 
   19 Judith van Amerongen  - 51 Erik van Dijk         0-1 
   27 Jan Ackerman      -  5 Huib Olij           0-1 
   31 Theo Ruijgrok      - 40 Pieter Popken         1-0 
   28 Steven Vugteveen    - 25 Bas Lobik           R-R 
   39 Jan Gijzen       - 21 Jan Willem Lubbers      0-1 
   23 Tonnij Mackaaij     - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   46 Marc Speijers      - 50 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
   34 Lex Plum        - 38 Do Schat           R-R 
   24 Jo Drijver       - 49 Florentina Barbu       R-R 
   32 Guus van Eeden     - 36 Henri Bruijn         0-1 
   66 Stefan Vosshard     - 68 Sam Rijken          0-1 
   48 Bart de Vries      - 65 Celia Estelles        1-0 
   75 Peter Huizen      - 45 Anja Vis           1-0 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  INDELING VOOR RONDE 20 VAN 1- 3-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   59 Ronald Gouma      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 (BEKER) 
    9 Ed van Eeden      - 61 Dirk Floor          0-1 
   67 Meindert van der Linde -  7 Wout van Goor         1-0 
   10 Bertrand Weegenaar   -  3 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
   51 Erik van Dijk      - 17 Wout van Veen         0-1 
    5 Huib Olij        - 73 Sebastian Halfhide      R-R 
   74 Johan Voskuil      - 30 Marc Jongerius        0-1 
   37 Paul Meijer       -  4 Frank Tempelman        R-R 
   24 Jo Drijver       - 25 Bas Lobik           0-1 
   26 Ton Gezel        - 29 Henk Overmeer         1-0 
   20 Theo Rooijakkers    - 34 Lex Plum           R-R 
   23 Tonnij Mackaaij     - 32 Guus van Eeden        1-0 
   40 Pieter Popken      - 36 Henri Bruijn         R-R 
   68 Sam Rijken       - 50 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
   33 Nils Neisingh      - 66 Stefan Vosshard        R-R 
   69 Patrick Langendoen   - 64 Dolf van Ommeren       1-0 
  INDELING VOOR RONDE 19 VAN 16- 2-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  5 Huib Olij           1-0 
    9 Ed van Eeden      - 19 Judith van Amerongen     R-R 
   31 Theo Ruijgrok      -  2 Marcel van Os         0-1 
   61 Dirk Floor       - 57 Robert Beekman        1-0 
    7 Wout van Goor      -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   30 Marc Jongerius     - 22 Marijke Kok          R-R 
   46 Marc Speijers      - 51 Erik van Dijk         0-1 
   27 Jan Ackerman      - 39 Jan Gijzen          1-0 
    4 Frank Tempelman     - 38 Do Schat           1-0 
   34 Lex Plum        - 32 Guus van Eeden        1-0 
   36 Henri Bruijn      - 20 Theo Rooijakkers       0-1 
   42 Midas Schonewille    - 23 Tonnij Mackaaij        0-1 
   41 Ries van Leeuwen    - 68 Sam Rijken          R-R 
   66 Stefan Vosshard     - 48 Bart de Vries         R-R 
   72 Hans Meijer       - 64 Dolf van Ommeren       1-0 
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   25 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   28 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   29 Henk Overmeer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   40 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   52 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   69 Patrick Langendoen   - ... COMPENSATIE PROM   500      
  INDELING VOOR RONDE 18 VAN 9- 2-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   57 Robert Beekman     -  1 Jaap van der Tuuk       R-R (TS) 
   56 Vincent Diepeveen    - 61 Dirk Floor          1-0 
    2 Marcel van Os      - 67 Meindert van der Linde    R-R 
   22 Marijke Kok       -  9 Ed van Eeden         0-1 (BEKER) 
   48 Bart de Vries      - 51 Erik van Dijk         0-1 
   18 Pieter de Groot     -  5 Huib Olij           0-1 
   36 Henri Bruijn      - 31 Theo Ruijgrok         0-1 
   50 Harm-Theo Wagenaar   -  4 Frank Tempelman        1-0 
   29 Henk Overmeer      - 28 Steven Vugteveen       0-1 
   25 Bas Lobik        - 66 Stefan Vosshard        1-0 
   39 Jan Gijzen       - 26 Ton Gezel           R-R 
   32 Guus van Eeden     - 33 Nils Neisingh         0-1 
   38 Do Schat        - 40 Pieter Popken         R-R 
   34 Lex Plum        - 42 Midas Schonewille       0-1 
   60 Sander Blok       - 46 Marc Speijers         1-0 
   49 Florentina Barbu    - 11 Jesse Wrede          1-0 
   65 Celia Estelles     - 68 Sam Rijken          0-1 
    6 Wiebe Brouwer      - 71 Thomas Heerdink        0-1 
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 17 VAN 2- 2-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 59 Ronald Gouma         R-R 
   56 Vincent Diepeveen    -  9 Ed van Eeden         1-0 
   51 Erik van Dijk      -  2 Marcel van Os         0-1 
   67 Meindert van der Linde - 61 Dirk Floor          0-1 
    7 Wout van Goor      - 22 Marijke Kok          R-R 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 42 Midas Schonewille       1-0 
    5 Huib Olij        - 10 Bertrand Weegenaar      0-1 (BEKER) 
   19 Judith van Amerongen  - 27 Jan Ackerman         1-0 
   24 Jo Drijver       - 37 Paul Meijer          0-1 
   66 Stefan Vosshard     -  4 Frank Tempelman        R-R 
   21 Jan Willem Lubbers   - 52 Tumba Leta          R-R 
   64 Dolf van Ommeren    - 32 Guus van Eeden        0-1 
   20 Theo Rooijakkers    - 25 Bas Lobik           0-1 
   45 Anja Vis        - 36 Henri Bruijn         0-1 
   49 Florentina Barbu    - 34 Lex Plum           0-1 
   68 Sam Rijken       - 69 Patrick Langendoen      1-0 
  
  INDELING VOOR RONDE 16 VAN 19- 1-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    2 Marcel van Os      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
   22 Marijke Kok       - 51 Erik van Dijk         R-R 
    5 Huib Olij        - 30 Marc Jongerius        1-0 
   25 Bas Lobik        - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   53 Marius van Eck     - 20 Theo Rooijakkers       0-1 
   34 Lex Plum        - 14 Roger Feytens         0-1 
   36 Henri Bruijn      - 49 Florentina Barbu       1-0 
   64 Dolf van Ommeren    - 48 Bart de Vries         0-1 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   26 Ton Gezel        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   29 Henk Overmeer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   33 Harm Verbeek      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 15 VAN 5- 1-2016
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  7 Wout van Goor         1-0 
    9 Ed van Eeden      - 22 Marijke Kok          1-0 
   27 Jan Ackerman      -  2 Marcel van Os         0-1 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 60 Sander Blok          R-R 
   61 Dirk Floor       - 28 Steven Vugteveen       1-0 
   10 Bertrand Weegenaar   -  5 Huib Olij           R-R (BEKER)
    4 Frank Tempelman     - 31 Theo Ruijgrok         0-1 
   37 Paul Meijer       - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   36 Henri Bruijn      - 34 Lex Plum           0-1 
   40 Pieter Popken      - 49 Florentina Barbu       R-R 
   14 Roger Feytens      - 44 Arnold Heesbeen        1-0 
   48 Bart de Vries      - 45 Anja Vis           1-0 
   53 Marius van Eck     - 64 Dolf van Ommeren       1-0 
   20 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   25 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   38 Do Schat        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   39 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 14 VAN 22-12-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    9 Ed van Eeden      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
    2 Marcel van Os      -  7 Wout van Goor         R-R 
   22 Marijke Kok       - 47 Jan van Tongeren       1-0 (BEKER) 
   59 Ronald Gouma      -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R (BEKER) 
   17 Wout van Veen      - 27 Jan Ackerman         1-0 
    5 Huib Olij        - 61 Dirk Floor          0-1 
   51 Erik van Dijk      -  4 Frank Tempelman        1-0 
   30 Marc Jongerius     - 37 Paul Meijer          1-0 
   19 Judith van Amerongen  - 39 Jan Gijzen          1-0 
   28 Steven Vugteveen    - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   32 Guus van Eeden     - 25 Bas Lobik           1-0 
   40 Pieter Popken      - 21 Jan Willem Lubbers      0-1 
   53 Marius van Eck     - 36 Henri Bruijn         0-1 
   34 Lex Plum        - 48 Bart de Vries         R-R 
  
  INDELING VOOR RONDE 13 VAN 15-12-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 27 Jan Ackerman         1-0 
    2 Marcel van Os      -  5 Huib Olij           1-0 
   15 Alwin van Ee      - 19 Judith van Amerongen     1-0 
   61 Dirk Floor       - 43 Henk Dissel          1-0 
   51 Erik van Dijk      - 39 Jan Gijzen          1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 32 Guus van Eeden        1-0 
   20 Theo Rooijakkers    - 53 Marius van Eck        1-0 
   25 Bas Lobik        - 36 Henri Bruijn         1-0 
   48 Bart de Vries      - 38 Do Schat           0-1 
   42 Midas Schonewille    - 55 Arie Schwartz         0-1 (BEKER) 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   11 Pim Gentenaar      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   28 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   29 Henk Overmeer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   34 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   40 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   52 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 12 VAN 8-12-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 19 Judith van Amerongen     1-0 
   61 Dirk Floor       -  2 Marcel van Os         R-R 
    8 Michel Kerkhof     - 15 Alwin van Ee         1-0 (BEKER) 
   27 Jan Ackerman      - 51 Erik van Dijk         1-0 
   20 Theo Rooijakkers    -  3 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
   28 Steven Vugteveen    - 24 Jo Drijver          R-R 
   31 Theo Ruijgrok      - 26 Ton Gezel           R-R 
   39 Jan Gijzen       - 36 Henri Bruijn         1-0 
   38 Do Schat        - 29 Henk Overmeer         0-1 
   21 Jan Willem Lubbers   - 34 Lex Plum           1-0 
   25 Bas Lobik        - 40 Pieter Popken         1-0 
   42 Midas Schonewille    - 53 Marius van Eck        1-0 
   48 Bart de Vries      - 49 Florentina Barbu       0-1 
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   37 Paul Meijer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   22 Marijke Kok       - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 11 VAN 1-12-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   15 Alwin van Ee      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
    2 Marcel van Os      -  9 Ed van Eeden         0-1 (BEKER) 
    7 Wout van Goor      - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   23 Tonnij Mackaaij     - 22 Marijke Kok          R-R 
   27 Jan Ackerman      -  3 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
    4 Frank Tempelman     -  5 Huib Olij           0-1 
   36 Henri Bruijn      - 61 Dirk Floor          0-1 
   32 Guus van Eeden     - 24 Jo Drijver          R-R 
   38 Do Schat        - 25 Bas Lobik           R-R 
   49 Florentina Barbu    - 39 Jan Gijzen          0-1 
   62 Laurens Henrikse    - 42 Midas Schonewille       1-0 
   53 Marius van Eck     - 14 Roger Feytens         0-1 
   63 Thijs Roest       - 48 Bart de Vries         1-0 
   28 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   29 Henk Overmeer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   34 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   40 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   52 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 10 VAN 24-11-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   51 Erik van Dijk      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
   22 Marijke Kok       -  2 Marcel van Os         0-1 
   30 Marc Jongerius     - 53 Marius van Eck        1-0 
    5 Huib Olij        - 36 Henri Bruijn         1-0 
   20 Theo Rooijakkers    - 32 Guus van Eeden        1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 28 Steven Vugteveen       R-R 
   37 Paul Meijer       - 38 Do Schat           1-0 
   12 Kees Vreeken      - 61 Dirk Floor          0-1 
   39 Jan Gijzen       - 25 Bas Lobik           1-0 
   34 Lex Plum        - 40 Pieter Popken         R-R 
   48 Bart de Vries      - 42 Midas Schonewille       0-1 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   11 Pim Gentenaar      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   33 Harm Verbeek      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 9 VAN 17-11-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 17 Wout van Veen         1-0 (BEKER) 
    7 Wout van Goor      -  9 Ed van Eeden         R-R 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 36 Henri Bruijn         1-0 
   51 Erik van Dijk      -  5 Huib Olij           1-0 
    4 Frank Tempelman     - 32 Guus van Eeden        1-0 
   26 Ton Gezel        - 20 Theo Rooijakkers       R-R 
   39 Jan Gijzen       - 31 Theo Ruijgrok         0-1 
   42 Midas Schonewille    - 38 Do Schat           0-1 
   25 Bas Lobik        - 34 Lex Plum           R-R 
   48 Bart de Vries      - 40 Pieter Popken         0-1 
   13 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   21 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   30 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   53 Marius van Eck     - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 8 VAN 10-11-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    - 22 Marijke Kok          1-0 
    2 Marcel van Os      - 28 Steven Vugteveen       1-0 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 51 Erik van Dijk         R-R 
   36 Henri Bruijn      - 37 Paul Meijer          1-0 
   38 Do Schat        - 27 Jan Ackerman         0-1 
   34 Lex Plum        - 30 Marc Jongerius        0-1 
   21 Jan Willem Lubbers   - 48 Bart de Vries         1-0 
   40 Pieter Popken      - 53 Marius van Eck        1-0 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
    9 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   11 Pim Gentenaar      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   20 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   25 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
   32 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   35 Henk Bloemink      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   39 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   42 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 7 VAN 3-11-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   22 Marijke Kok       -  3 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
    2 Marcel van Os      - 15 Alwin van Ee         1-0 
    7 Wout van Goor      - 10 Bertrand Weegenaar      1-0 
   37 Paul Meijer       - 28 Steven Vugteveen       1-0 (BEKER) 
   51 Erik van Dijk      - 13 Harry Thörig         R-R 
   20 Theo Rooijakkers    - 17 Wout van Veen         0-1 
   59 Ronald Gouma      - 40 Pieter Popken         1-0 (BEKER)
   36 Henri Bruijn      -  4 Frank Tempelman        R-R 
   38 Do Schat        - 30 Marc Jongerius        R-R 
   42 Midas Schonewille    - 31 Theo Ruijgrok         0-1 
   49 Florentina Barbu    - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   34 Lex Plum        - 41 Ries van Leeuwen       1-0 
   53 Marius van Eck     - 25 Bas Lobik           0-1 
   47 Jan van Tongeren    - 48 Bart de Vries         0-1 
   32 Guus van Eeden     - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 6 VAN 27-10-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   61 Dick Floor       -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
   22 Marijke Kok       - 28 Steven Vugteveen       1-0 
    5 Huib Olij        -  3 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
   24 Jo Drijver       -  2 Marcel van Os         0-1 
   32 Guus van Eeden     - 26 Ton Gezel           R-R 
   42 Midas Schonewille    - 51 Erik van Dijk         0-1 
   40 Pieter Popken      - 20 Theo Rooijakkers       0-1 
   38 Do Schat        - 34 Lex Plum           1-0 
   37 Paul Meijer       - 35 Henk Bloemink         1-0 (BEKER) 
   21 Jan Willem Lubbers   - 36 Henri Bruijn         0-1 
   25 Bas Lobik        - 30 Marc Jongerius        0-1 
   31 Theo Ruijgrok      - 41 Ries van Leeuwen       R-R 
   48 Bart de Vries      - 53 Marius van Eck        0-1 
    4 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
    7 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   10 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
   11 Pim Gentenaar      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   13 Harry Thörig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   15 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   16 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   17 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   19 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
   23 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
   27 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   33 Harm Verbeek      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   59 Ronald Gouma      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 5 VAN 13-10-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   60 Sander Blok       -  5 Huib Olij           1-0 
   19 Judith van Amerongen  - 22 Marijke Kok          R-R (BEKER)
   20 Theo Rooijakkers    - 15 Alwin van Ee         0-1 
    4 Frank Tempelman     -  3 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
   14 Roger Feytens      -  7 Wout van Goor         0-1 
   26 Ton Gezel        - 42 Midas Schonewille       R-R 
   36 Henri Bruijn      - 32 Guus van Eeden        0-1 
   38 Do Schat        - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   49 Florentina Barbu    - 23 Tonnij Mackaaij        R-R 
   53 Marius van Eck     - 34 Lex Plum           R-R 
   25 Bas Lobik        - 31 Theo Ruijgrok         R-R 
    1 Jaap van der Tuuk    - ... COMPENSATIE PROM   500      
    2 Marcel van Os      - ... COMPENSATIE PROM   500      
   24 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
   55 Arie Schwartz      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  
  INDELING VOOR RONDE 4 VAN 29- 9-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
   15 Alwin van Ee      -  9 Ed van Eeden         R-R 
    5 Huib Olij        - 19 Judith van Amerongen     R-R 
   32 Guus van Eeden     -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 (BEKER) 
   30 Marc Jongerius     -  8 Michel Kerkhof        0-1 (BEKER) 
    3 Jan Maarten vd Boogaart - 24 Jo Drijver          1-0 (BEKER) 
   36 Henri Bruijn      - 10 Bertrand Weegenaar      0-1 (BEKER) 
   59 Ronald Gouma      - 51 Erik van Dijk         R-R 
   55 Arie Schwartz      - 38 Do Schat           1-0 (BEKER) 
   20 Theo Rooijakkers    - 21 Jan Willem Lubbers      1-0 
   17 Wout van Veen      - 34 Lex Plum           1-0 (BEKER) 
    4 Frank Tempelman     - 25 Bas Lobik           1-0 
   35 Henk Bloemink      - 37 Paul Meijer          R-R (BEKER) 
   42 Midas Schonewille    - 49 Florentina Barbu       1-0 (BEKER) 
    2 Marcel van Os      - 60 Sander Blok          1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 53 Marius van Eck        1-0 
   28 Steven Vugteveen    - ... UITGELOOT             
  
  INDELING VOOR RONDE 3 VAN 22- 9-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    5 Huib Olij        - 14 Roger Feytens         1-0 
   55 Arie Schwartz      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
    9 Ed van Eeden      -  4 Frank Tempelman        1-0 (BEKER) 
   17 Wout van Veen      - 22 Marijke Kok          0-1 
   15 Alwin van Ee      - 37 Paul Meijer          1-0 
   28 Steven Vugteveen    - 23 Tonnij Mackaaij        1-0 (BEKER) 
   34 Lex Plum        - 39 Jan Gijzen          0-1 
   40 Pieter Popken      - 32 Guus van Eeden        0-1 
   53 Marius van Eck     - 26 Ton Gezel           0-1 
   19 Judith van Amerongen  - 25 Bas Lobik           1-0 
   31 Theo Ruijgrok      - 36 Henri Bruijn         0-1 
    3 Jan Maarten vd Boogaart -  2 Marcel van Os         1-0 
   51 Erik van Dijk      - 20 Theo Rooijakkers       R-R 
   21 Jan Willem Lubbers   - 35 Henk Bloemink         R-R 
   42 Midas Schonewille    - 49 Florentina Barbu       R-R (BEKER) 
  
  INDELING VOOR RONDE 2 VAN 15- 9-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  3 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
    9 Ed van Eeden      -  5 Huib Olij           R-R 
   17 Wout van Veen      -  4 Frank Tempelman        1-0 
   30 Marc Jongerius     - 24 Jo Drijver          R-R 
   10 Bertrand Weegenaar   - 15 Alwin van Ee         R-R 
   25 Bas Lobik        - 13 Harry Th”rig         0-1 
   22 Marijke Kok       - 16 Leo Keijzer          1-0 
   28 Steven Vugteveen    - 36 Henri Bruijn         1-0 
   34 Lex Plum        - 31 Theo Ruijgrok         1-0 
   23 Tonnij Mackaaij     - 58 Benjamin Visser        1-0 
    2 Marcel van Os      - 55 Arie Schwartz         R-R 
   39 Jan Gijzen       - 38 Do Schat           0-1 
   40 Pieter Popken      - 42 Midas Schonewille       1-0 
   51 Erik van Dijk      - 21 Jan Willem Lubbers      R-R 
   20 Theo Rooijakkers    - 53 Marius van Eck        1-0 
   32 Guus van Eeden     - 54 Jose Soto           R-R 
   49 Florentina Barbu    - 47 Jan van Tongeren       1-0 
  INDELING VOOR RONDE 1 VAN 8- 9-2015
   NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
   ------------------------------------------------------------------------------
    1 Jaap van der Tuuk    -  2 Marcel van Os         1-0 
    3 Jan Maarten vd Boogaart -  9 Ed van Eeden         0-1 
    4 Frank Tempelman     -  7 Wout van Goor         R-R 
    5 Huib Olij        - 17 Wout van Veen         1-0 
   32 Guus van Eeden     -  8 Michel Kerkhof        0-1 
   15 Alwin van Ee      - 22 Marijke Kok          R-R 
   24 Jo Drijver       - 20 Theo Rooijakkers       1-0 
   21 Jan Willem Lubbers   - 25 Bas Lobik           0-1 
   26 Ton Gezel        - 34 Lex Plum           R-R 
   28 Steven Vugteveen    - 39 Jan Gijzen          R-R 
   37 Paul Meijer       - 31 Theo Ruijgrok         R-R 
   36 Henri Bruijn      - 38 Do Schat           1-0 
   47 Jan van Tongeren    - 40 Pieter Popken         0-1 
   45 Anja Vis        - 42 Midas Schonewille       0-1 
   54 Jose Soto        - 51 Erik van Dijk         0-1 
   53 Marius van Eck     - 52 Tumba Leta          0-1
  

  advertentie_titia_a6

Comments are closed.