• Oud Zuylen is vitaal

  Posted on december 1, 2015 by in nieuws

  chessfruitsDit jaar hield de KNSB een onderzoek onder de leden over de vitaliteit van de verenigingen. Want we hebben het misschien niet zo in de gaten, maar het gaat minder goed in het verenigingsleven. Oud Zuylen blijkt vitaal te zijn. Maar er zijn leerpunten. Zo moeten we aan ledenwerving wat doen. Welke club niet! Samen zit wel goed bij ons. Dachten wij en blijkt zo. Onderstaand de brief van de schaakbond.

  Geachte bestuurder,

  Uw vereniging heeft in augustus/september dit jaar meegedaan aan de enqu?te over de vitale schaakvereniging. Via een online vragenlijst zijn verenigingen op negen hoofdonderwerpen bevraagd. Ook is het ledenverloop van de vereniging over de laatste twee jaar gemeten. De antwoorden op de vragen en het ledenverloop zijn vervolgens vertaald naar een score die iets zegt over de vitaliteit van de vereniging. In het rapport op de website www.schaakbond.nl/knsb/de-vitale-schaakvereniging vindt u de resultaten met de gemiddelden van de verenigingen met uitleg over hoe de scores zijn opgebouwd en hun betekenis. Ook vindt u daar de landelijke gemiddelden.

  De scores per vereniging worden alleen aan de eigen vereniging bekend gemaakt. Hierbij ontvangt u de scores voor uw vereniging op basis van uw antwoorden. Negen verenigingen hebben met twee functionarissen meegedaan. Deze hebben beiden een eigen score gekregen. De scores zijn allemaal op een schaal van 0 to`t 1. De score voor vitaliteit is het gemiddelde van de negen scores per ?hoofdonderwerp.

  De scores van Oud Zuylen (060051):

  Leden

  Aanbod

  Kader

  Finan.

  Accom.

  Org

  Comm.

  Samen

  Lokaal

  Vitaliteit

  0,68

  0,8

  0,72

  0,86

  0,69

  0,82

  0,9

  1

  0,84

  0,81

  ?In onderstaande tabel kunt u globaal de betekenis lezen van de scores. Er is een vierdeling gemaakt van vitaal, bijna vitaal, niet erg vitaal en niet vitaal. Het kan dat uw vereniging op bepaalde onderwerpen vitaal scoort en voor anderen (nog) niet:

  0,75 of hoger

  Vitaal

  0,55 – 0,74

  Bijna vitaal

  0,4 – 0,54

  Niet erg vitaal

  0,39 of lager

  Niet vitaal

  Omdat dit een eerste peiling is en de criteria net gedefinieerd, kan het dat een score voor een bepaald hoofdonderwerp nog verder verfijnd moet worden. De score is geen oordeel over uw vereniging. Het zegt uitsluitend iets over de vitaliteit zoals die in het rapport is gedefinieerd. Als KNSB hopen we zo informatie te verkrijgen om ons ondersteuningsaanbod te kunnen verbeteren. Ook is het om te peilen of de staat van de verenigingen verandert in de komende drie jaar en op welke onderwerpen. Aan de andere kant geeft het voor uw eigen vereniging inzicht waar u uw vereniging nog op kunt verbeteren. De scores op Samenwerking en Lokaal geven inzicht of uw vereniging interessant is voor instanties zoals de eigen gemeente of voor sponsoren.

  In het hoofdstuk vervolgacties staat beschreven welke acties komende tijd gepland staan. Een aantal verenigingen is al uitgenodigd om aan een pilot op een specifiek onderwerp deel te nemen. In de pilots wordt getest welke vormen van ondersteuning haalbaar zijn en welke goed werken.

  Op basis van de resultaten van de pilots zal het ondersteuningsaanbod van de KNSB worden bijgesteld.

  In 2018 zal opnieuw een meting voor een vervolgenqu?te voor ?de vitale schaakvereniging? plaatsvinden om te kijken of de staat van de schaakverenigingen in de tussenperiode is veranderd.

Comments are closed.