• Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 18 febr 2014

  Posted on maart 6, 2014 by in intern, nieuws

  Notulen BALV 18 februari 2014

  Aanwezig waren: het voltallige bestuur zonder Bertrand (met kennisgeving van afwezigheid) en twintig leden van Oud Zuylen.

  AGENDA:

  1. OPENING

  2. NIEUW INTERN SPEELTEMPO

  3. AFSLUITING (EN START 2E RAPIDAVOND)

  Na een korte discussie werd het onderstaande voorstel in stemming gebracht.

  Te behandelen voorstel: vertrouwde tempo van 40 zetten in 1:45u, ,gevolgd door 15 minuten versneld te beëindigen en plaats te maken voor een Fischer tempo met 1:50u voor de gehele partij en een toevoeging van 10 seconden per zet.

  (De gehele uitnodiging en argumentatie is hier (http://oudzuylenutrecht.nl/nieuw-jaar-nieuw-speeltempo/) te lezen)

  Twee mensen stemden tegen, achttien vóór, waarmee het voorstel werd aangenomen.
Het nieuwe speeltempo was al op proef ingesteld, en zal dus met onmiddellijke ingang worden gecontinueerd.

  Bij afwezigheid van de secretaris, Alwin van Ee

   

  vr gr Bertrand

Comments are closed.