Indelingen/Uitslagen

Wilt u zich aan- of afmelden voor de interne competitie?
Bel of SMS dan: 06-14912892 (Meestal MarcJ, en soms TonM).

INDELING VOOR RONDE 39 VAN 26- 6-2018 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 26 Marijke Kok       - 82 Tom Gaaff           1-0 

INDELING VOOR RONDE 38 VAN 5- 6-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 70 Freek Busstra      -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
 16 Tom de Jong       - 17 Sander Blok          0-1 
  6 Jan Maarten vd Boogaart - 67 Sander Boogaard        0-1 
 14 Judith van Amerongen  - 18 Wout van Goor         R-R 
 10 Wout van Veen      - 39 Bart de Vries         0-1 
 41 Theo Rooijakkers    -  9 Leo Keijzer          0-1 
 48 Lex Plum        - 47 Wiebe Brouwer         R-R 
 58 Jan Gijzen       - 49 Guus van Eeden        1-0 
 55 Pieter Popken      - 82 Tom Gaaff           0-1 

INDELING VOOR RONDE 37 VAN 29- 5-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 18 Wout van Goor      - 16 Tom de Jong          R-R 
  2 Jaap van der Tuuk    - 27 Marc Jongerius        1-0 
 43 Vincent Diepeveen    - 70 Freek Busstra         1-0 
 30 Midas Schonewille    - 67 Sander Boogaard        0-1 
 83 Michel Timmermans    - 33 Frank Tempelman        0-1 
 49 Guus van Eeden     - 10 Wout van Veen         0-1 
 55 Pieter Popken      - 48 Lex Plum           R-R 
 14 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 40 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 36 VAN 22- 5-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  8 Ed van Eeden      -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
 16 Tom de Jong       - 14 Judith van Amerongen     1-0 
 67 Sander Boogaard     - 26 Marijke Kok          1-0 
 15 Marc Speijers      - 70 Freek Busstra         0-1 
 21 Bas Lobik        - 10 Wout van Veen         1-0 
 31 Steven Vugteveen    - 41 Theo Rooijakkers       1-0 
 48 Lex Plum        - 49 Guus van Eeden        0-1 
 46 Theo Ruijgrok      - 55 Pieter Popken         1-0 
 68 Patrick Roest      - 83 Michel Timmermans       0-1 
 82 Tom Gaaff        - 77 Jason Tan           R-R 
  9 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 30 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 39 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 35 VAN 15- 5-2018 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 41 Theo Rooijakkers    - 18 Wout van Goor         0-1 
 40 Theo Paymans      - 36 Henri Bruijn         1-0 
 85 Joris Boons       - 48 Lex Plum           0-1 

INDELING VOOR RONDE 34 VAN 8- 5-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 18 Wout van Goor      -  1 Robert Beekman        0-1 
  4 Marcel van Os      -  2 Jaap van der Tuuk       1-0 
 16 Tom de Jong       - 67 Sander Boogaard        0-1 
  3 Menno Okkes       - 70 Freek Busstra         1-0 
 14 Judith van Amerongen  -  6 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
 25 Jan Willem Lubbers   - 48 Lex Plum           1-0 
 27 Marc Jongerius     - 46 Theo Ruijgrok         1-0 
 83 Michel Timmermans    - 55 Pieter Popken         1-0 
 49 Guus van Eeden     - 85 Joris Boons          R-R 

INDELING VOOR RONDE 33 VAN 1- 5-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     -  6 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
  2 Jaap van der Tuuk    - 16 Tom de Jong          0-1 
  4 Marcel van Os      - 43 Vincent Diepeveen       0-1 (BEKER) 
 70 Freek Busstra      - 67 Sander Boogaard        0-1 
 24 Erik van Dijk      - 14 Judith van Amerongen     R-R 
 12 Meindert van der Linde - 18 Wout van Goor         R-R 
 21 Bas Lobik        -  7 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 27 Marc Jongerius     - 26 Marijke Kok          R-R 
 46 Theo Ruijgrok      - 25 Jan Willem Lubbers      0-1 
 41 Theo Rooijakkers    - 40 Theo Paymans         0-1 
 48 Lex Plum        - 36 Henri Bruijn         1-0 
 83 Michel Timmermans    - 49 Guus van Eeden        1-0 
 65 Anja Vis        - 55 Pieter Popken         0-1 
 84 Michael Yart      - 82 Tom Gaaff           0-1 

INDELING VOOR RONDE 32 VAN 24- 4-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 16 Tom de Jong          1-0 
 67 Sander Boogaard     -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
 15 Marc Speijers      -  4 Marcel van Os         0-1 
 18 Wout van Goor      -  6 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
 70 Freek Busstra      - 42 Bertrand Weegenaar      1-0 (BEKER) 
 17 Sander Blok       - 30 Midas Schonewille       1-0 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 28 Jo Drijver          R-R 
 34 Tonnij Mackaaij     - 41 Theo Rooijakkers       1-0 
 26 Marijke Kok       - 21 Bas Lobik           0-1 
 36 Henri Bruijn      - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 65 Anja Vis        - 83 Michel Timmermans       0-1 
 29 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 31 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 31 VAN 17- 4-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 28 Jo Drijver       -  1 Robert Beekman        0-1 
  3 Menno Okkes       - 18 Wout van Goor         1-0 
 43 Vincent Diepeveen    -  7 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
 70 Freek Busstra      - 65 Anja Vis           1-0 
 21 Bas Lobik        - 14 Judith van Amerongen     0-1 
 31 Steven Vugteveen    - 23 Alwin van Ee         0-1 
 41 Theo Rooijakkers    - 36 Henri Bruijn         1-0 
 48 Lex Plum        - 35 Roger Feytens         R-R 
 49 Guus van Eeden     - 69 Wouter Visser         1-0 
 68 Patrick Roest      - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 55 Pieter Popken      - 45 Do Schat           R-R 

INDELING VOOR RONDE 30 VAN 10- 4-2018 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 39 Bart de Vries      - 82 Tom Gaaff           1-0 

INDELING VOOR RONDE 29 VAN 3- 4-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    - 15 Marc Speijers         1-0 
 16 Tom de Jong       - 21 Bas Lobik           1-0 
  6 Jan Maarten vd Boogaart -  3 Menno Okkes          0-1 
  7 Harm-Theo Wagenaar   -  4 Marcel van Os         0-1 
 18 Wout van Goor      - 70 Freek Busstra         R-R 
 10 Wout van Veen      - 67 Sander Boogaard        0-1 
 12 Meindert van der Linde - 27 Marc Jongerius        R-R 
 69 Wouter Visser      - 30 Midas Schonewille       0-1 
 40 Theo Paymans      - 25 Jan Willem Lubbers      0-1 
 23 Alwin van Ee      - 68 Patrick Roest         1-0 
 36 Henri Bruijn      - 77 Jason Tan           1-0 
 82 Tom Gaaff        - 83 Michel Timmermans       0-1 
 14 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 31 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 28 VAN 27- 3-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     -  2 Jaap van der Tuuk       1-0 
  4 Marcel van Os      - 16 Tom de Jong          R-R 
  7 Harm-Theo Wagenaar   -  3 Menno Okkes          0-1 
 18 Wout van Goor      - 24 Erik van Dijk         R-R 
 15 Marc Speijers      - 27 Marc Jongerius        R-R 
 55 Pieter Popken      - 70 Freek Busstra         0-1 
 49 Guus van Eeden     - 65 Anja Vis           1-0 
 77 Jason Tan        - 48 Lex Plum           0-1 
  9 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 30 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 39 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 40 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 27 VAN 20- 3-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     -  7 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
  2 Jaap van der Tuuk    - 10 Wout van Veen         1-0 
 70 Freek Busstra      - 24 Erik van Dijk         0-1 
 15 Marc Speijers      - 28 Jo Drijver          1-0 
 67 Sander Boogaard     - 33 Frank Tempelman        1-0 
 34 Tonnij Mackaaij     - 21 Bas Lobik           R-R 
 27 Marc Jongerius     - 29 Harry Th”rig         R-R 
 30 Midas Schonewille    - 23 Alwin van Ee         R-R 
 48 Lex Plum        - 41 Theo Rooijakkers       R-R 
 55 Pieter Popken      - 40 Theo Paymans         R-R 
 46 Theo Ruijgrok      - 49 Guus van Eeden        R-R 

INDELING VOOR RONDE 26 VAN 13- 3-2018 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 18 Wout van Goor         1-0 

INDELING VOOR RONDE 25 VAN 6- 3-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  4 Marcel van Os      -  1 Robert Beekman        0-1 
  3 Menno Okkes       - 16 Tom de Jong          1-0 
  2 Jaap van der Tuuk    - 12 Meindert van der Linde    1-0 
 21 Bas Lobik        -  6 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 39 Bart de Vries      - 35 Roger Feytens         R-R 
 47 Wiebe Brouwer      - 23 Alwin van Ee         0-1 
 77 Jason Tan        - 44 Ton Gezel           0-1 
 40 Theo Paymans      - 48 Lex Plum           1-0 
 65 Anja Vis        - 81 Thomas Kortsmit        1-0 
 49 Guus van Eeden     - 55 Pieter Popken         R-R 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 15 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Evert de Graaf     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 70 Freek Busstra      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 24 VAN 27- 2-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 17 Sander Blok          1-0 
 16 Tom de Jong       - 18 Wout van Goor         1-0 
 14 Judith van Amerongen  -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
 43 Vincent Diepeveen    -  6 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
 10 Wout van Veen      - 24 Erik van Dijk         0-1 
 42 Bertrand Weegenaar   - 34 Tonnij Mackaaij        1-0 
 27 Marc Jongerius     -  7 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 21 Bas Lobik        - 39 Bart de Vries         R-R 
 23 Alwin van Ee      - 15 Marc Speijers         0-1 
 44 Ton Gezel        - 31 Steven Vugteveen       0-1 
 41 Theo Rooijakkers    - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 48 Lex Plum        - 68 Patrick Roest         0-1 
 77 Jason Tan        - 55 Pieter Popken         1-0 
 49 Guus van Eeden     - ... UITGELOOT             

INDELING VOOR RONDE 23 VAN 20- 2-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  3 Menno Okkes       -  1 Robert Beekman        R-R 
 16 Tom de Jong       - 70 Freek Busstra         1-0 
  6 Jan Maarten vd Boogaart -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
 18 Wout van Goor      -  4 Marcel van Os         R-R 
 10 Wout van Veen      -  7 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
 67 Sander Boogaard     - 15 Marc Speijers         1-0 
 30 Midas Schonewille    - 12 Meindert van der Linde    0-1 
 39 Bart de Vries      - 47 Wiebe Brouwer         1-0 
 25 Jan Willem Lubbers   - 23 Alwin van Ee         R-R 
 36 Henri Bruijn      - 71 Fred Lucas          1-0 
 55 Pieter Popken      - 50 Paul Meijer          0-1 
 49 Guus van Eeden     - 48 Lex Plum           0-1 
 80 Yassine Raddahi     - 77 Jason Tan           0-1 
 14 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 31 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 40 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 22 VAN 13- 2-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 70 Freek Busstra      -  1 Robert Beekman        0-1 
 20 Jan Ackerman      -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
 10 Wout van Veen      - 16 Tom de Jong          0-1 
  4 Marcel van Os      - 29 Harry Thörig         1-0 
 28 Jo Drijver       - 14 Judith van Amerongen     R-R 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 30 Midas Schonewille       1-0 
 21 Bas Lobik        - 67 Sander Boogaard        R-R 
 25 Jan Willem Lubbers   - 27 Marc Jongerius        0-1 
 12 Meindert van der Linde - 41 Theo Rooijakkers       1-0 
 46 Theo Ruijgrok      - 39 Bart de Vries         0-1 
 50 Paul Meijer       - 48 Lex Plum           1-0 
 68 Patrick Roest      - 55 Pieter Popken         1-0 
 49 Guus van Eeden     - 77 Jason Tan           R-R 

INDELING VOOR RONDE 21 VAN 6- 2-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 67 Sander Boogaard        1-0 
  6 Jan Maarten vd Boogaart - 16 Tom de Jong          R-R 
  2 Jaap van der Tuuk    - 18 Wout van Goor         1-0 
 70 Freek Busstra      - 10 Wout van Veen         1-0 (BEKER) 
 27 Marc Jongerius     -  8 Ed van Eeden         0-1 
 79 Guus Alberts      - 34 Tonnij Mackaaij        1-0 
 24 Erik van Dijk      - 21 Bas Lobik           R-R 
 30 Midas Schonewille    - 36 Henri Bruijn         1-0 
 41 Theo Rooijakkers    - 26 Marijke Kok          0-1 
 71 Fred Lucas       - 23 Alwin van Ee         R-R 
 47 Wiebe Brouwer      - 50 Paul Meijer          1-0 
 39 Bart de Vries      - 48 Lex Plum           1-0 
 77 Jason Tan        - 37 Thomas Heerdink        0-1 
 68 Patrick Roest      - 49 Guus van Eeden        1-0 
  9 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 20 VAN 30- 1-2018 (inhaalronde)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 20 Jan Ackerman      - 21 Bas Lobik           1-0 
 77 Jason Tan        - 27 Marc Jongerius        0-1 
 69 Wouter Visser      - 68 Patrick Roest         1-0 
 78 Martin Lubbers     - 50 Paul Meijer          1-0 

INDELING VOOR RONDE 19 VAN 23- 1-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 34 Tonnij Mackaaij        1-0 
  2 Jaap van der Tuuk    -  4 Marcel van Os         1-0 
 15 Marc Speijers      -  6 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 14 Judith van Amerongen  - 70 Freek Busstra         0-1 
 20 Jan Ackerman      - 28 Jo Drijver          R-R 
 21 Bas Lobik        - 69 Wouter Visser         1-0 
 27 Marc Jongerius     - 41 Theo Rooijakkers       1-0 
 23 Alwin van Ee      - 36 Henri Bruijn         R-R 
 50 Paul Meijer       - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 68 Patrick Roest      - 77 Jason Tan           0-1 
 31 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 18 VAN 16- 1-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 25 Jan Willem Lubbers      1-0 
 16 Tom de Jong       -  2 Jaap van der Tuuk       1-0 
 18 Wout van Goor      - 26 Marijke Kok          1-0 
 69 Wouter Visser      - 27 Marc Jongerius        R-R 
 36 Henri Bruijn      - 55 Pieter Popken         1-0 
 48 Lex Plum        - 77 Jason Tan           1-0 
  9 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 15 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 30 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 39 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 66 Hans de Lange      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 17 VAN 9- 1-2018
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 16 Tom de Jong       -  1 Robert Beekman        1-0 
 17 Sander Blok       -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
 21 Bas Lobik        -  4 Marcel van Os         0-1 
 77 Joshua Tan       -  8 Ed van Eeden         0-1 
 34 Tonnij Mackaaij     - 67 Sander Boogaard        1-0 
 29 Harry Th”rig      - 41 Theo Rooijakkers       1-0 
 46 Theo Ruijgrok      - 27 Marc Jongerius        0-1 
 35 Roger Feytens      - 36 Henri Bruijn         1-0 
 58 Jan Gijzen       - 48 Lex Plum           1-0 
 55 Pieter Popken      - 49 Guus van Eeden        0-1 
 68 Patrick Roest      - 76 Tom van der Most       0-1 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 42 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Evert de Graaf     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 70 Freek Busstra      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 16 VAN 2- 1-2018 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 43 Vincent Diepeveen    -  1 Robert Beekman        0-1 
 16 Tom de Jong       -  7 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
  8 Ed van Eeden      - 14 Judith van Amerongen     1-0 

INDELING VOOR RONDE 15 VAN 19-12-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    -  1 Robert Beekman        R-R 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 13 Carol-Peter Gouw       0-1 
  4 Marcel van Os      -  6 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 67 Sander Boogaard     - 16 Tom de Jong          0-1 
 55 Pieter Popken      - 10 Wout van Veen         0-1 (BEKER) 
 24 Erik van Dijk      -  8 Ed van Eeden         0-1 
 18 Wout van Goor      - 21 Bas Lobik           1-0 
 26 Marijke Kok       - 43 Vincent Diepeveen       0-1 (BEKER) 
 25 Jan Willem Lubbers   - 41 Theo Rooijakkers       R-R 
  9 Leo Keijzer       - 70 Freek Busstra         0-1 
 36 Henri Bruijn      - 44 Ton Gezel           R-R 
 27 Marc Jongerius     - 40 Theo Paymans         1-0 
 48 Lex Plum        - 23 Alwin van Ee         0-1 
 49 Guus van Eeden     - 47 Wiebe Brouwer         0-1 
 50 Paul Meijer       - 76 Tom van der Most       1-0 

INDELING VOOR RONDE 14 VAN 12-12-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    -  3 Menno Okkes          0-1 
 16 Tom de Jong       - 26 Marijke Kok          R-R 
 13 Carol-Peter Gouw    - 24 Erik van Dijk         1-0 
  4 Marcel van Os      - 14 Judith van Amerongen     1-0 (BEKER) 
 33 Frank Tempelman     -  7 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 70 Freek Busstra      - 15 Marc Speijers         0-1 
 31 Steven Vugteveen    - 69 Wouter Visser         0-1 
 36 Henri Bruijn      - 27 Marc Jongerius        1-0 
 76 Tom van der Most    - 49 Guus van Eeden        1-0 
  1 Robert Beekman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
  5 Dirk Floor       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  6 Jan Maarten vd Boogaart - ... COMPENSATIE PROM   500      
  8 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 11 Huib Olij        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 12 Meindert van der Linde - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 22 Arie Schwartz      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 40 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 42 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 43 Vincent Diepeveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 13 VAN 5-12-2017 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 18 Wout van Goor         1-0 
 17 Sander Blok       - 42 Bertrand Weegenaar      0-1 (BEKER) 

INDELING VOOR RONDE 12 VAN 28-11-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 26 Marijke Kok       -  1 Robert Beekman        0-1 
  7 Harm-Theo Wagenaar   -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
 13 Carol-Peter Gouw    - 23 Alwin van Ee         1-0 
 21 Bas Lobik        - 16 Tom de Jong          0-1 
 30 Midas Schonewille    - 18 Wout van Goor         R-R 
 67 Sander Boogaard     - 46 Theo Ruijgrok         1-0 
  6 Jan Maarten vd Boogaart - 69 Wouter Visser         1-0 (BEKER) 
 36 Henri Bruijn      - 25 Jan Willem Lubbers      0-1 
 68 Patrick Roest      - 50 Paul Meijer          1-0 
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 31 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 74 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 11 VAN 21-11-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    - 67 Sander Boogaard        1-0 
  4 Marcel van Os      - 13 Carol-Peter Gouw       1-0 
 24 Erik van Dijk      - 16 Tom de Jong          R-R 
 14 Judith van Amerongen  -  9 Leo Keijzer          1-0 (BEKER) 
 26 Marijke Kok       - 30 Midas Schonewille       1-0 
 11 Huib Olij        - 12 Meindert van der Linde    1-0 
 46 Theo Ruijgrok      - 71 Fred Lucas          1-0 
 27 Marc Jongerius     - 48 Lex Plum           R-R 
 35 Roger Feytens      - 55 Pieter Popken         1-0 
 75 Jehoshua van Meijeren  - 49 Guus van Eeden        1-0 
  3 Menno Okkes       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  5 Dirk Floor       - ... COMPENSATIE PROM   500      
  7 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 21 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 42 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 43 Vincent Diepeveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 54 Harm Verbeek      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Evert de Graaf     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 70 Freek Busstra      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  1 Robert Beekman     - ... COMPENSATIE ABS  96.000      

INDELING VOOR RONDE 10 VAN 14-11-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 14 Judith van Amerongen  -  1 Robert Beekman        0-1 
  2 Jaap van der Tuuk    - 70 Freek Busstra         1-0 
 13 Carol-Peter Gouw    - 67 Sander Boogaard        1-0 
 16 Tom de Jong       -  4 Marcel van Os         R-R 
 10 Wout van Veen      - 68 Patrick Roest         1-0 (BEKER)
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 21 Bas Lobik           R-R 
 29 Harry Thörig      - 19 Jelle Wiering         R-R 
  6 Jan Maarten vd Boogaart - 71 Fred Lucas          1-0 
 18 Wout van Goor      - 36 Henri Bruijn         1-0 
 27 Marc Jongerius     - 43 Vincent Diepeveen       0-1 
 46 Theo Ruijgrok      - 48 Lex Plum           1-0 
 44 Ton Gezel        - 55 Pieter Popken         1-0 
  9 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 15 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 30 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... UITGELOOT             


INDELING VOOR RONDE 9 VAN 7-11-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     - 10 Wout van Veen         1-0 
 24 Erik van Dijk      -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
 16 Tom de Jong       - 13 Carol-Peter Gouw       R-R 
  4 Marcel van Os      - 14 Judith van Amerongen     0-1 
 71 Fred Lucas       - 70 Freek Busstra         R-R (BEKER) 
 67 Sander Boogaard     - 18 Wout van Goor         1-0 
 36 Henri Bruijn      -  7 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 20 Jan Ackerman      - 27 Marc Jongerius        1-0 
 48 Lex Plum        -  6 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 55 Pieter Popken      - 25 Jan Willem Lubbers      0-1 
 49 Guus van Eeden     - 50 Paul Meijer          0-1 
 15 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 40 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 41 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 68 Patrick Roest      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 8 VAN 31-10-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     -  4 Marcel van Os         R-R 
  2 Jaap van der Tuuk    - 16 Tom de Jong          R-R 
 13 Carol-Peter Gouw    - 26 Marijke Kok          1-0 
 24 Erik van Dijk      - 36 Henri Bruijn         1-0 
 27 Marc Jongerius     - 14 Judith van Amerongen     0-1 (BEKER) 
 33 Frank Tempelman     - 21 Bas Lobik           R-R 
 34 Tonnij Mackaaij     - 68 Patrick Roest         1-0 
 71 Fred Lucas       - 67 Sander Boogaard        0-1 
  6 Jan Maarten vd Boogaart - 19 Jelle Wiering         0-1 
 69 Wouter Visser      - 41 Theo Rooijakkers       1-0 (BEKER) 
 44 Ton Gezel        - 30 Midas Schonewille       0-1 
 28 Jo Drijver       - 46 Theo Ruijgrok         1-0 
 40 Theo Paymans      - 20 Jan Ackerman         0-1 
 25 Jan Willem Lubbers   - 45 Do Schat           1-0 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 49 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Evert de Graaf     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 62 Ries van Leeuwen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 66 Hans de Lange      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 70 Freek Busstra      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 74 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 7 VAN 24-10-2017 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 67 Sander Boogaard     -  1 Robert Beekman        0-1 
 19 Jelle Wiering      -  7 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
 18 Wout van Goor      - 20 Jan Ackerman         1-0 
 41 Theo Rooijakkers    - 28 Jo Drijver          R-R 
 55 Pieter Popken      - 46 Theo Ruijgrok         R-R 

INDELING VOOR RONDE 6 VAN 17-10-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  4 Marcel van Os      -  2 Jaap van der Tuuk       R-R 
  1 Robert Beekman     - 13 Carol-Peter Gouw       R-R 
 14 Judith van Amerongen  - 26 Marijke Kok          R-R 
 16 Tom de Jong       - 33 Frank Tempelman        1-0 
  7 Harm-Theo Wagenaar   -  5 Dirk Floor          0-1 
 21 Bas Lobik        - 24 Erik van Dijk         R-R 
 70 Freek Busstra      - 29 Harry Th”rig         R-R 
 18 Wout van Goor      - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 48 Lex Plum        - 28 Jo Drijver          R-R 
 68 Patrick Roest      - 40 Theo Paymans         0-1 
 71 Fred Lucas       - 63 Johan Voskuil         1-0 
 45 Do Schat        - 55 Pieter Popken         R-R 
 49 Guus van Eeden     - 74 Tumba Leta          0-1 

INDELING VOOR RONDE 5 VAN 10-10-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    - 13 Carol-Peter Gouw       R-R 
 24 Erik van Dijk      -  1 Robert Beekman        0-1 
 30 Midas Schonewille    -  4 Marcel van Os         0-1 (BEKER)
 15 Marc Speijers      -  9 Leo Keijzer          R-R 
 41 Theo Rooijakkers    - 21 Bas Lobik           R-R 
 49 Guus van Eeden     - 34 Tonnij Mackaaij        0-1 
 46 Theo Ruijgrok      - 36 Henri Bruijn         0-1 
 40 Theo Paymans      - 44 Ton Gezel           R-R 
 48 Lex Plum        - 55 Pieter Popken         1-0 
 57 Hans Meijer       - 63 Johan Voskuil         0-1 
 50 Paul Meijer       - 68 Patrick Roest         1-0 
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 17 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 42 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 66 Hans de Lange      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 70 Freek Busstra      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 4 VAN 3-10-2017 (INHAALRONDE)
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 13 Carol-Peter Gouw    -  3 Menno Okkes          0-1 
 68 Patrick Roest      - 73 Henk Dissel          0-1 
 14 Judith van Amerongen  - 27 Marc Jongerius        R-R (BEKER)
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 29 Harry Th”rig         1-0 
 19 Jelle Wiering      - 16 Tom de Jong          0-1 
 41 Theo Rooijakkers    - 33 Frank Tempelman        0-1 
 34 Tonnij Mackaaij     - 18 Wout van Goor         R-R 
 36 Henri Bruijn      - 50 Paul Meijer          1-0 
 42 Bertrand Weegenaar   - 49 Guus van Eeden        1-0 (BEKER)

INDELING VOOR RONDE 3 VAN 26- 9-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 10 Wout van Veen      -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
  3 Menno Okkes       -  4 Marcel van Os         1-0 
  6 Jan Maarten vd Boogaart -  1 Robert Beekman        0-1 
 30 Midas Schonewille    - 24 Erik van Dijk         0-1 
 21 Bas Lobik        - 13 Carol-Peter Gouw       0-1 
  7 Harm-Theo Wagenaar   - 17 Sander Blok          0-1 (BEKER)
 44 Ton Gezel        - 46 Theo Ruijgrok         R-R 
 67 Sander Boogaard     - 49 Guus van Eeden        1-0 
 71 Fred Lucas       - 70 Freek Busstra         0-1 
 33 Frank Tempelman     - 40 Theo Paymans         1-0 
 28 Jo Drijver       - 25 Jan Willem Lubbers      R-R 
 43 Vincent Diepeveen    - 48 Lex Plum           1-0 
 62 Ries van Leeuwen    - 55 Pieter Popken         R-R 
 63 Johan Voskuil      - 72 Adis Muric          1-0 

INDELING VOOR RONDE 2 VAN 19- 9-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Jaap van der Tuuk    -  6 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
 18 Wout van Goor      - 10 Wout van Veen         0-1 
 67 Sander Boogaard     -  7 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
  4 Marcel van Os      - 48 Lex Plum           1-0 (BEKER)
 23 Alwin van Ee      - 30 Midas Schonewille       0-1 (BEKER)
  1 Robert Beekman     - 16 Tom de Jong          1-0 
 25 Jan Willem Lubbers   - 21 Bas Lobik           0-1 
 55 Pieter Popken      - 27 Marc Jongerius        0-1 
 15 Marc Speijers      - 24 Erik van Dijk         R-R 
 46 Theo Ruijgrok      - 41 Theo Rooijakkers       R-R 
 26 Marijke Kok       - 33 Frank Tempelman        1-0 
 28 Jo Drijver       - 71 Fred Lucas          0-1 (BEKER)
 37 Thomas Heerdink     - 40 Theo Paymans         0-1 
 62 Ries van Leeuwen    - 45 Do Schat           1-0 
 49 Guus van Eeden     - 68 Patrick Roest         1-0 

INDELING VOOR RONDE 1 VAN 12- 9-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Robert Beekman     -  2 Jaap van der Tuuk       0-1 
  3 Menno Okkes       - 43 Vincent Diepeveen       1-0 
 13 Carol-Peter Gouw    -  7 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
  9 Leo Keijzer       - 71 Fred Lucas          R-R 
 10 Wout van Veen      - 15 Marc Speijers         1-0 
 23 Alwin van Ee      - 14 Judith van Amerongen     R-R 
 16 Tom de Jong       - 67 Sander Boogaard        R-R 
 70 Freek Busstra      - 18 Wout van Goor         1-0 
 29 Harry Th”rig      - 25 Jan Willem Lubbers      1-0 
 27 Marc Jongerius     - 44 Ton Gezel           R-R 
 69 Wouter Visser      - 28 Jo Drijver          R-R 
 46 Theo Ruijgrok      - 30 Midas Schonewille       R-R 
 40 Theo Paymans      - 31 Steven Vugteveen       0-1 
 33 Frank Tempelman     - 34 Tonnij Mackaaij        R-R 
 41 Theo Rooijakkers    - 39 Bart de Vries         1-0 
 48 Lex Plum        - 49 Guus van Eeden        1-0 
 55 Pieter Popken      - 68 Patrick Roest         1-0 

 

advertentie_titia_a6

Bewaren