Indelingen/Uitslagen

Wilt u zich aan- of afmelden voor de interne competitie?
Bel of SMS dan: 06-14912892 (Meestal MarcJ, en soms TonM)

INDELING VOOR RONDE 33 VAN 27- 6-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
   1 Jaap van der Tuuk       -  28 Marc Speijers                 R-R  
  14 Sander Blok             -   3 Marcel van Os                 0-1  
  10 Wout van Veen           -   7 Jan Maarten vd Boogaart       0-1  
  19 Harm-Theo Wagenaar      -   6 Wout van Goor                 R-R  
  24 Judith van Amerongen    -  15 Bas Lobik                     1-0  
  88 Anthony Mann            -  20 Jan Willem Lubbers            0-1  
  26 Marc Jongerius          -  55 Guus van Eeden                1-0  
  33 Tonnij Mackaaij         -  87 Selmar Kok                    0-1  
  48 Lex Plum                -  34 Steven Vugteveen              0-1  
  39 Theo Ruijgrok           -  44 Theo Rooijakkers              R-R  
INDELING VOOR RONDE 32 VAN 13- 6-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     -  6 Wout van Goor         R-R 
  1 Jaap van der Tuuk    - 88 Anthony Mann         1-0 
  3 Marcel van Os      - 18 Menno Okkes          0-1 (BEKER)
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 22 Frank Tempelman        1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 51 Midas Schonewille       0-1 
 46 Henri Bruijn      - 42 Roger Feytens         0-1 
 87 Selmar Kok       - 58 Bart de Vries         1-0 
 43 Theo Paymans      - 48 Lex Plum           1-0 
 44 Theo Rooijakkers    - 55 Guus van Eeden        1-0 
 63 Florentina Barbu    - 59 Pieter Popken         1-0 

INDELING VOOR RONDE 31 VAN 6- 6-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 88 Anthony Mann         1-0 
 56 Leo Keijzer       -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
  3 Marcel van Os      -  5 Ed van Eeden         1-0 (BEKER)
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 19 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 10 Wout van Veen      - 24 Judith van Amerongen     1-0 
  6 Wout van Goor      - 14 Sander Blok          0-1 
 15 Bas Lobik        - 21 Marijke Kok          1-0 
 11 Jan Ackerman      - 33 Tonnij Mackaaij        1-0 
 13 Alwin van Ee      - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 58 Bart de Vries      - 47 Jo Drijver          0-1 
 87 Selmar Kok       - 22 Frank Tempelman        0-1 
 44 Theo Rooijakkers    - 51 Midas Schonewille       0-1 
 55 Guus van Eeden     - 42 Roger Feytens         0-1 
 59 Pieter Popken      - 48 Lex Plum           0-1 
 41 Paul Meijer       - 63 Florentina Barbu       1-0 

INDELING VOOR RONDE 30 VAN 30- 5-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 27 Huib Olij        - 12 Robert Beekman        0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 10 Wout van Veen         R-R 
  2 Dirk Floor       - 19 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
 88 Anthony Mann      -  6 Wout van Goor         1-0 
 15 Bas Lobik        - 56 Leo Keijzer          0-1 
 24 Judith van Amerongen  - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 21 Marijke Kok       - 33 Tonnij Mackaaij        0-1 
 26 Marc Jongerius     - 58 Bart de Vries         1-0 
 22 Frank Tempelman     - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 55 Guus van Eeden     - 43 Theo Paymans         0-1 
 48 Lex Plum        - 87 Selmar Kok          0-1 
 39 Theo Ruijgrok      - 41 Paul Meijer          1-0 
 61 Henk Bloemink      - 59 Pieter Popken         R-R 

INDELING VOOR RONDE 29 VAN 23- 5-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 19 Harm-Theo Wagenaar   -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
 10 Wout van Veen      -  3 Marcel van Os         0-1 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 45 Johan Voskuijl        1-0 
 43 Theo Paymans      - 27 Huib Olij           0-1 
  6 Wout van Goor      - 15 Bas Lobik           R-R 
 24 Judith van Amerongen  - 88 Anthony Mann         R-R 
 33 Tonnij Mackaaij     - 56 Leo Keijzer          0-1 
 58 Bart de Vries      - 11 Jan Ackerman         0-1 
 47 Jo Drijver       - 61 Henk Bloemink         R-R 
 20 Jan Willem Lubbers   - 46 Henri Bruijn         1-0 
 51 Midas Schonewille    - 22 Frank Tempelman        R-R 
 48 Lex Plum        - 44 Theo Rooijakkers       R-R 
 87 Selmar Kok       - 39 Theo Ruijgrok         R-R 
 67 Anja Vis        - 53 Do Schat           0-1 
 59 Pieter Popken      - 41 Paul Meijer          0-1 
 63 Florentina Barbu    - 60 Ries van Leeuwen       1-0 

INDELING VOOR RONDE 28 VAN 9- 5-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
 15 Bas Lobik        -  7 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 27 Huib Olij        - 19 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 28 Marc Speijers      -  6 Wout van Goor         R-R 
 56 Leo Keijzer       - 73 Tom de Jong          0-1 
 16 Erik van Dijk      - 21 Marijke Kok          R-R 
 88 Anthony Mann      - 26 Marc Jongerius        1-0 
 11 Jan Ackerman      - 43 Theo Paymans         1-0 
 51 Midas Schonewille    - 48 Lex Plum           1-0 
 44 Theo Rooijakkers    - 59 Pieter Popken         1-0 
 53 Do Schat        - 87 Selmar Kok          0-1 
 63 Florentina Barbu    - 62 Hans Meijer          0-1 
 58 Bart de Vries      - ... UITGELOOT             

INDELING VOOR RONDE 27 VAN 2- 5-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 16 Erik van Dijk         1-0 
  1 Jaap van der Tuuk    - 18 Menno Okkes          0-1 
  3 Marcel van Os      - 19 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
 27 Huib Olij        -  7 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
 10 Wout van Veen      - 72 Carol-Peter Gouw       1-0 
 15 Bas Lobik        - 88 Anthony Mann         1-0 
 90 Frans Sanijs      - 56 Leo Keijzer          0-1 
 21 Marijke Kok       - 58 Bart de Vries         1-0 
 20 Jan Willem Lubbers   - 24 Judith van Amerongen     0-1 
 46 Henri Bruijn      - 47 Jo Drijver          R-R 
 33 Tonnij Mackaaij     - 51 Midas Schonewille       1-0 
 22 Frank Tempelman     - 43 Theo Paymans         R-R 
 55 Guus van Eeden     - 48 Lex Plum           1-0 
 59 Pieter Popken      - 53 Do Schat           R-R 
 63 Florentina Barbu    - 44 Theo Rooijakkers       0-1 
 41 Paul Meijer       - 87 Selmar Kok          0-1 

INDELING VOOR RONDE 26 VAN 25- 4-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 56 Leo Keijzer       - 12 Robert Beekman        0-1 
  7 Jan Maarten vd Boogaart -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
 18 Menno Okkes       - 14 Sander Blok          1-0 (BEKER)
  3 Marcel van Os      - 88 Anthony Mann         1-0 
 19 Harm-Theo Wagenaar   -  5 Ed van Eeden         0-1 (BEKER)
 27 Huib Olij        - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 10 Wout van Veen      - 55 Guus van Eeden        1-0 
 25 Harry Th”rig      - 34 Steven Vugteveen       R-R 
 21 Marijke Kok       - 46 Henri Bruijn         1-0 
 24 Judith van Amerongen  - 51 Midas Schonewille       1-0 
 48 Lex Plum        - 22 Frank Tempelman        1-0 
 53 Do Schat        - 41 Paul Meijer          1-0 
 59 Pieter Popken      - 82 Johnny de Kraker       0-1 
 39 Theo Ruijgrok      - 45 Johan Voskuijl        R-R 
 15 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 26 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 44 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 65 Thomas Heerdink     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 75 Louis Klaasens     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 87 Selmar Kok       - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 25 VAN 18- 4-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  12 Robert Beekman          -  10 Wout van Veen                 1-0  
   1 Jaap van der Tuuk       -  14 Sander Blok                   1-0  
   3 Marcel van Os           -  27 Huib Olij                     1-0  
   6 Wout van Goor           -  56 Leo Keijzer                   R-R  
  34 Steven Vugteveen        -  16 Erik van Dijk                 0-1  
  88 Anthony Mann            -  21 Marijke Kok                   1-0  
  46 Henri Bruijn            -  53 Do Schat                      1-0  
  55 Guus van Eeden          -  33 Tonnij Mackaaij               0-1  
  92 Annebel Borra           -  48 Lex Plum                      0-1  
  59 Pieter Popken           -  39 Theo Ruijgrok                 1-0  
  87 Selmar Kok              -  63 Florentina Barbu              1-0  
   2 Dirk Floor              - ... COMPENSATIE PROM     500           
  15 Bas Lobik               - ... COMPENSATIE PROM     500           
  41 Paul Meijer             - ... COMPENSATIE PROM     500           
  44 Theo Rooijakkers        - ... COMPENSATIE PROM     500           
  47 Jo Drijver              - ... COMPENSATIE PROM     500           
  51 Midas Schonewille       - ... COMPENSATIE PROM     500           
  54 Jan Gijzen              - ... COMPENSATIE PROM     500           
  58 Bart de Vries           - ... COMPENSATIE PROM     500           
  75 Louis Klaasens          - ... COMPENSATIE PROM     500           

INDELING VOOR RONDE 24 VAN 4- 4-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 12 Robert Beekman        0-1 
 72 Carol-Peter Gouw    -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 14 Sander Blok       - 18 Menno Okkes          R-R (BEKER) 
  7 Jan Maarten vd Boogaart -  3 Marcel van Os         1-0 
  8 Meindert van der Linde - 27 Huib Olij           R-R 
 56 Leo Keijzer       - 10 Wout van Veen         0-1 
  6 Wout van Goor      - 13 Alwin van Ee         1-0 
 16 Erik van Dijk      - 15 Bas Lobik           R-R 
 20 Jan Willem Lubbers   - 21 Marijke Kok          1-0 
 88 Anthony Mann      - 46 Henri Bruijn         1-0 
 58 Bart de Vries      - 51 Midas Schonewille       1-0 
 69 Wiebe Brouwer      - 24 Judith van Amerongen     0-1 
 43 Theo Paymans      - 87 Selmar Kok          1-0 
 44 Theo Rooijakkers    - 53 Do Schat           0-1 
 28 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 54 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 59 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 78 Tom Gaaff        - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 23 VAN 28- 3-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 47 Jo Drijver       - 12 Robert Beekman        0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    -  3 Marcel van Os         1-0 
  2 Dirk Floor       - 18 Menno Okkes          0-1 
 56 Leo Keijzer       - 72 Carol-Peter Gouw       0-1 
 13 Alwin van Ee      - 28 Marc Speijers         0-1 
 26 Marc Jongerius     - 34 Steven Vugteveen       0-1 
 21 Marijke Kok       - 24 Judith van Amerongen     1-0 
 55 Guus van Eeden     - 46 Henri Bruijn         1-0 
 20 Jan Willem Lubbers   - 58 Bart de Vries         R-R 
 53 Do Schat        - 51 Midas Schonewille       R-R 
 44 Theo Rooijakkers    - 43 Theo Paymans         1-0 
 63 Florentina Barbu    - 48 Lex Plum           0-1 
 78 Tom Gaaff        - 59 Pieter Popken         0-1 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  6 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  9 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 27 Huib Olij        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 91 Evert de Graaf     - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 22 VAN 21- 3-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     -  7 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
  3 Marcel van Os      -  2 Dirk Floor          R-R 
 46 Henri Bruijn      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 15 Bas Lobik        - 27 Huib Olij           0-1 
 10 Wout van Veen      - 91 Evert de Graaf        R-R 
 90 Frans Sanijs      - 21 Marijke Kok          1-0 
 65 Thomas Heerdink     - 26 Marc Jongerius        0-1 
 51 Midas Schonewille    - 43 Theo Paymans         1-0 
 88 Anthony Mann      - 48 Lex Plum           1-0 
 53 Do Schat        - 55 Guus van Eeden        R-R 
 59 Pieter Popken      - 54 Jan Gijzen          R-R 
 87 Selmar Kok       - 67 Anja Vis           1-0 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  6 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 11 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 13 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 19 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 22 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 24 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 56 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 21 VAN 14- 3-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  3 Marcel van Os      - 12 Robert Beekman        1-0 (BEKER) 
  2 Dirk Floor       - 90 Frans Sanijs         1-0 
 27 Huib Olij        -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 18 Menno Okkes       - 56 Leo Keijzer          1-0 (BEKER) 
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 16 Erik van Dijk         1-0 
 21 Marijke Kok       - 10 Wout van Veen         0-1 
 15 Bas Lobik        - 13 Alwin van Ee         R-R 
  6 Wout van Goor      - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 58 Bart de Vries      - 46 Henri Bruijn         0-1 
 26 Marc Jongerius     - 41 Paul Meijer          1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 69 Wiebe Brouwer         1-0 
 48 Lex Plum        - 43 Theo Paymans         0-1 
 55 Guus van Eeden     - 51 Midas Schonewille       0-1 
 53 Do Schat        - 88 Anthony Mann         0-1 
 87 Selmar Kok       - 59 Pieter Popken         1-0 

INDELING VOOR RONDE 20 VAN 7- 3-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 18 Menno Okkes          R-R 
 72 Carol-Peter Gouw    -  2 Dirk Floor          0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 90 Frans Sanijs         1-0 
  5 Ed van Eeden      - 19 Harm-Theo Wagenaar      R-R (BEKER) 
 27 Huib Olij        -  6 Wout van Goor         1-0 
 21 Marijke Kok       - 15 Bas Lobik           R-R 
 10 Wout van Veen      - 58 Bart de Vries         1-0 
 46 Henri Bruijn      - 16 Erik van Dijk         0-1 
 42 Roger Feytens      - 50 Nils Neisingh         0-1 
 43 Theo Paymans      - 26 Marc Jongerius        0-1 
 24 Judith van Amerongen  - 53 Do Schat           1-0 
 63 Florentina Barbu    - 88 Anthony Mann         0-1 
 44 Theo Rooijakkers    - 87 Selmar Kok          1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 59 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 65 Thomas Heerdink     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 78 Tom Gaaff        - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 19 VAN 28- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 27 Huib Olij           R-R 
  1 Jaap van der Tuuk    -  2 Dirk Floor          R-R 
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 72 Carol-Peter Gouw       0-1 
  7 Jan Maarten vd Boogaart -  6 Wout van Goor         1-0 
  8 Meindert van der Linde - 21 Marijke Kok          1-0 
 58 Bart de Vries      - 14 Sander Blok          0-1 (BEKER) 
 15 Bas Lobik        - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 47 Jo Drijver       - 78 Tom Gaaff           R-R 
 67 Anja Vis        - 46 Henri Bruijn         0-1 
 10 Wout van Veen      - 69 Wiebe Brouwer         1-0 
 26 Marc Jongerius     - 89 Harm Verbeek         0-1 
 65 Thomas Heerdink     - 55 Guus van Eeden        1-0 
 43 Theo Paymans      - 59 Pieter Popken         1-0 
 48 Lex Plum        - 53 Do Schat           R-R 
 88 Anthony Mann      - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 62 Hans Meijer       - 87 Selmar Kok          0-1 
 11 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 13 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 22 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 24 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 56 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 18 VAN 14- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Dirk Floor       - 12 Robert Beekman        0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 15 Bas Lobik           1-0 
 72 Carol-Peter Gouw    -  3 Marcel van Os         R-R 
  6 Wout van Goor      - 19 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 10 Wout van Veen         1-0 
 16 Erik van Dijk      - 27 Huib Olij           0-1 
 25 Harry Th”rig      - 58 Bart de Vries         R-R 
 46 Henri Bruijn      - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 20 Jan Willem Lubbers   - 48 Lex Plum           1-0 
 59 Pieter Popken      - 55 Guus van Eeden        0-1 
 83 Daria Kirillova     - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 78 Tom Gaaff        - 53 Do Schat           0-1 
 87 Selmar Kok       - 88 Anthony Mann         0-1 
  4 Vincent Diepeveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 18 Menno Okkes       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Henk Bloemink      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 17 VAN 7- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 72 Carol-Peter Gouw       1-0 
 14 Sander Blok       -  2 Dirk Floor          0-1 
 37 Arie Schwartz      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 52 Marc Schwartz      -  3 Marcel van Os         0-1 (BEKER) 
 27 Huib Olij        - 18 Menno Okkes          0-1 (BEKER) 
 19 Harm-Theo Wagenaar   -  7 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
 21 Marijke Kok       -  6 Wout van Goor         R-R 
 58 Bart de Vries      - 15 Bas Lobik           0-1 
 50 Nils Neisingh      - 16 Erik van Dijk         0-1 
 32 Stefan Vosshard     - 65 Thomas Heerdink        R-R 
 10 Wout van Veen      - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 51 Midas Schonewille    - 46 Henri Bruijn         0-1 
 53 Do Schat        - 86 Sebastiaan Verbeek      1-0 
 45 Johan Voskuijl     - 85 Tom Koolen          0-1 
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 59 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 16 VAN 24- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 37 Arie Schwartz      - 12 Robert Beekman        0-1 
  2 Dirk Floor       -  7 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
  1 Jaap van der Tuuk    -  8 Meindert van der Linde    1-0 
 19 Harm-Theo Wagenaar   -  3 Marcel van Os         0-1 
 18 Menno Okkes       - 10 Wout van Veen         1-0 (BEKER)
 16 Erik van Dijk      - 72 Carol-Peter Gouw       0-1 
 15 Bas Lobik        -  6 Wout van Goor         R-R 
 32 Stefan Vosshard     - 27 Huib Olij           0-1 
 46 Henri Bruijn      - 20 Jan Willem Lubbers      R-R 
 44 Theo Rooijakkers    - 26 Marc Jongerius        0-1 
 55 Guus van Eeden     - 39 Theo Ruijgrok         0-1 
 53 Do Schat        - 83 Daria Kirillova        R-R 
 60 Ries van Leeuwen    - 62 Hans Meijer          0-1 
 28 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 54 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 65 Thomas Heerdink     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 15 VAN 17- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  6 Wout van Goor      - 12 Robert Beekman        0-1 
 27 Huib Olij        -  2 Dirk Floor          0-1 
 10 Wout van Veen      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
  5 Ed van Eeden      - 37 Arie Schwartz         1-0 (BEKER) 
  3 Marcel van Os      - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 14 Sander Blok       -  7 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 (BEKER) 
 46 Henri Bruijn      - 21 Marijke Kok          0-1 
 41 Paul Meijer       - 51 Midas Schonewille       0-1 
 33 Tonnij Mackaaij     - 55 Guus van Eeden        1-0 
 39 Theo Ruijgrok      - 48 Lex Plum           R-R 
 85 Tom Koolen       - 59 Pieter Popken         0-1 
 15 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 26 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 44 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 75 Louis Klaasens     - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 14 VAN 10- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 12 Robert Beekman        0-1 
  2 Dirk Floor       - 58 Bart de Vries         1-0 
 21 Marijke Kok       -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
  3 Marcel van Os      - 33 Tonnij Mackaaij        1-0 
 51 Midas Schonewille    - 56 Leo Keijzer          0-1 BEKER 
 34 Steven Vugteveen    - 13 Alwin van Ee         R-R 
 20 Jan Willem Lubbers   - 28 Marc Speijers         0-1 
 15 Bas Lobik        - 65 Thomas Heerdink        1-0 
 27 Huib Olij        - 71 Hans Ossebaar         1-0 
 50 Nils Neisingh      - 24 Judith van Amerongen     1-0 
 59 Pieter Popken      - 46 Henri Bruijn         0-1 
 48 Lex Plum        - 69 Wiebe Brouwer         0-1 
 55 Guus van Eeden     - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 83 Daria Kirillova     - 84 Roy van Klooster       1-0 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  6 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  9 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 19 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 13 VAN 3- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 26 Marc Jongerius        1-0 
  2 Dirk Floor       -  3 Marcel van Os         R-R 
  1 Jaap van der Tuuk    - 19 Harm-Theo Wagenaar      R-R 
 72 Carol-Peter Gouw    - 80 Jelle Wiering         0-1 
 32 Stefan Vosshard     -  6 Wout van Goor         R-R 
 58 Bart de Vries      - 21 Marijke Kok          R-R 
 34 Steven Vugteveen    - 24 Judith van Amerongen     1-0 
 13 Alwin van Ee      - 22 Frank Tempelman        1-0 
 41 Paul Meijer       - 27 Huib Olij           0-1 
 46 Henri Bruijn      - 33 Tonnij Mackaaij        R-R 
 44 Theo Rooijakkers    - 48 Lex Plum           R-R 
 43 Theo Paymans      - 55 Guus van Eeden        1-0 
 82 Johnny de Kraker    - 54 Jan Gijzen          1-0 
 78 Tom Gaaff        - 67 Anja Vis           1-0 


INDELING VOOR RONDE 12 VAN 20-12-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 19 Harm-Theo Wagenaar   -  2 Dirk Floor          0-1 
  3 Marcel van Os      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
 21 Marijke Kok       - 72 Carol-Peter Gouw       0-1 
 16 Erik van Dijk      -  6 Wout van Goor         R-R 
 24 Judith van Amerongen  - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 41 Paul Meijer       - 58 Bart de Vries         0-1 
 51 Midas Schonewille    - 20 Jan Willem Lubbers      0-1 
 71 Hans Ossebaar      - 55 Guus van Eeden        1-0 
 43 Theo Paymans      - 46 Henri Bruijn         R-R 
 48 Lex Plum        - 59 Pieter Popken         R-R 
 62 Hans Meijer       - 39 Theo Ruijgrok         R-R 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - ... UITGELOOT             
 78 Tom Gaaff        - ... UITGELOOT             


INDELING VOOR RONDE 11 VAN 13-12-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     - 19 Harm-Theo Wagenaar      1-0 
 18 Menno Okkes       -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
  2 Dirk Floor       - 16 Erik van Dijk         1-0 
 73 Tom de Jong       -  5 Ed van Eeden         0-1 (BEKER)
 32 Stefan Vosshard     - 37 Arie Schwartz         0-1 
 51 Midas Schonewille    - 72 Carol-Peter Gouw       0-1 
  6 Wout van Goor      - 58 Bart de Vries         1-0 
 26 Marc Jongerius     - 15 Bas Lobik           R-R 
 47 Jo Drijver       - 53 Do Schat           1-0 
 41 Paul Meijer       - 43 Theo Paymans         1-0 
 39 Theo Ruijgrok      - 46 Henri Bruijn         0-1 
 54 Jan Gijzen       - 48 Lex Plum           0-1 
 11 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 13 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 56 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 10 VAN 6-12-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaap van der Tuuk    - 12 Robert Beekman        0-1 (BEKER) 
 80 Jelle Wiering      -  7 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 19 Harm-Theo Wagenaar      0-1 (BEKER) 
 48 Lex Plum        -  5 Ed van Eeden         0-1 
 21 Marijke Kok       -  2 Dirk Floor          0-1 
  3 Marcel van Os      - 14 Sander Blok          1-0 
 58 Bart de Vries      - 24 Judith van Amerongen     1-0 (BEKER) 
 56 Leo Keijzer       - 51 Midas Schonewille       R-R (BEKER)
 72 Carol-Peter Gouw    - 71 Hans Ossebaar         1-0 
 52 Marc Schwartz      - 41 Paul Meijer          1-0 (BEKER) 
  6 Wout van Goor      - 55 Guus van Eeden        1-0 
 13 Alwin van Ee      - 11 Jan Ackerman         R-R 
 69 Wiebe Brouwer      - 53 Do Schat           R-R 
 46 Henri Bruijn      - 79 Andries Uiterwaal       0-1 
 59 Pieter Popken      - 78 Tom Gaaff           1-0 
 67 Anja Vis        - 81 Joost van der Meer      0-1 
 15 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 26 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 43 Theo Paymans      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 44 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 54 Jan Gijzen       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 60 Ries van Leeuwen    - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 9 VAN 29-11-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 73 Tom de Jong       - 12 Robert Beekman        0-1 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 16 Erik van Dijk         1-0 
  2 Dirk Floor       -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 18 Menno Okkes       - 21 Marijke Kok          1-0 
 37 Arie Schwartz      - 24 Judith van Amerongen     1-0 
  6 Wout van Goor      -  8 Meindert van der Linde    0-1 
 20 Jan Willem Lubbers   - 56 Leo Keijzer          0-1 
 80 Jelle Wiering      - 15 Bas Lobik           1-0 
 46 Henri Bruijn      - 26 Marc Jongerius        1-0 
 78 Tom Gaaff        - 62 Hans Meijer          1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 57 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 59 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Henk Bloemink      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 64 Patrick Langendoen   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 8 VAN 22-11-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 16 Erik van Dijk      -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
  2 Dirk Floor       - 15 Bas Lobik           1-0 
 58 Bart de Vries      - 34 Steven Vugteveen       R-R 
 71 Hans Ossebaar      - 47 Jo Drijver          R-R 
 26 Marc Jongerius     - 46 Henri Bruijn         R-R 
 65 Thomas Heerdink     - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 48 Lex Plum        - 51 Midas Schonewille       0-1 
 55 Guus van Eeden     - 53 Do Schat           1-0 
 39 Theo Ruijgrok      - 60 Ries van Leeuwen       R-R 
 78 Tom Gaaff        - 63 Florentina Barbu       0-1 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  9 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 11 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 19 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 24 Judith van Amerongen  - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Harry Th”rig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 56 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 74 Peter de Jong      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 7 VAN 8-11-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 73 Tom de Jong          R-R 
  1 Jaap van der Tuuk    -  7 Jan Maarten vd Boogaart    R-R 
 33 Tonnij Mackaaij     -  2 Dirk Floor          R-R 
 16 Erik van Dijk      - 10 Wout van Veen         1-0 
 58 Bart de Vries      - 37 Arie Schwartz         0-1 
 72 Carol-Peter Gouw    -  6 Wout van Goor         R-R 
 15 Bas Lobik        - 69 Wiebe Brouwer         1-0 (BEKER) 
 50 Nils Neisingh      - 71 Hans Ossebaar         R-R 
 48 Lex Plum        - 41 Paul Meijer          0-1 
 47 Jo Drijver       - 65 Thomas Heerdink        R-R 
 55 Guus van Eeden     - 26 Marc Jongerius        0-1 
 59 Pieter Popken      - 44 Theo Rooijakkers       0-1 
 53 Do Schat        - 61 Henk Bloemink         R-R 
 79 Andries Uiterwaal    - 46 Henri Bruijn         1-0 
 63 Florentina Barbu    - 39 Theo Ruijgrok         0-1 
 11 Jan Ackerman      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 13 Alwin van Ee      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 20 Jan Willem Lubbers   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 25 Harry Thörig      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 56 Leo Keijzer       - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 6 VAN 1-11-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 73 Tom de Jong       - 76 Henk Dissel          0-1 
 12 Robert Beekman     -  2 Dirk Floor          1-0 (TEAMSCHAAK) 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 17 Michel Kerkhof        1-0 (BEKER) 
 21 Marijke Kok       -  3 Marcel van Os         1-0 (TEAMSCHAAK) 
  1 Jaap van der Tuuk    - 58 Bart de Vries         1-0 
 36 Sam Rijken       - 18 Menno Okkes          0-1 
 41 Paul Meijer       - 16 Erik van Dijk         0-1 
 65 Thomas Heerdink     - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 34 Steven Vugteveen    - 55 Guus van Eeden        1-0 (BEKER) 
 42 Roger Feytens      - 11 Jan Ackerman         1-0 
 48 Lex Plum        - 67 Anja Vis           1-0 
 69 Wiebe Brouwer      - 51 Midas Schonewille       R-R 
 53 Do Schat        - 59 Pieter Popken         R-R 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  9 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 15 Bas Lobik        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 19 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 26 Marc Jongerius     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 28 Marc Speijers      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 44 Theo Rooijakkers    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 46 Henri Bruijn      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 47 Jo Drijver       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 60 Ries van Leeuwen    - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 5 VAN 25-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 73 Tom de Jong       -  3 Marcel van Os         1-0 
 14 Sander Blok       - 12 Robert Beekman        0-1 
 24 Judith van Amerongen  -  7 Jan Maarten vd Boogaart    0-1 
 22 Frank Tempelman     -  2 Dirk Floor          0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 72 Carol-Peter Gouw       1-0 
 56 Leo Keijzer       - 21 Marijke Kok          0-1 
 15 Bas Lobik        - 10 Wout van Veen         0-1 
 11 Jan Ackerman      - 37 Arie Schwartz         0-1 
 71 Hans Ossebaar      - 13 Alwin van Ee         R-R 
 26 Marc Jongerius     - 43 Theo Paymans         R-R 
 39 Theo Ruijgrok      - 53 Do Schat           R-R 
 44 Theo Rooijakkers    - 77 Remco Hof           1-0 
 46 Henri Bruijn      - 78 Tom Gaaff           1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 34 Steven Vugteveen    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 36 Sam Rijken       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 48 Lex Plum        - ... COMPENSATIE PROM   500      
 51 Midas Schonewille    - ... COMPENSATIE PROM   500      
 55 Guus van Eeden     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 57 Tumba Leta       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 58 Bart de Vries      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 59 Pieter Popken      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 61 Henk Bloemink      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 64 Patrick Langendoen   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 69 Wiebe Brouwer      - ... COMPENSATIE PROM   500      


INDELING VOOR RONDE 4 VAN 11-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 12 Robert Beekman     -  3 Marcel van Os         R-R 
 76 Henk Dissel       -  1 Jaap van der Tuuk       1-0 
  8 Meindert van der Linde - 46 Henri Bruijn         1-0 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 15 Bas Lobik           1-0 
  2 Dirk Floor       - 37 Arie Schwartz         1-0 
 72 Carol-Peter Gouw    - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 58 Bart de Vries      - 48 Lex Plum           1-0 
 55 Guus van Eeden     - 36 Sam Rijken          0-1 
 69 Wiebe Brouwer      - 41 Paul Meijer          0-1 
 71 Hans Ossebaar      - 42 Roger Feytens         R-R 
 51 Midas Schonewille    -  4 Vincent Diepeveen       0-1 
 43 Theo Paymans      - 75 Louis Klaasens        1-0 
 53 Do Schat        - 44 Theo Rooijakkers       R-R 
 59 Pieter Popken      - 63 Florentina Barbu       1-0 
  5 Ed van Eeden      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  6 Wout van Goor      - ... COMPENSATIE PROM   500      
  9 Bertrand Weegenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 10 Wout van Veen      - ... COMPENSATIE PROM   500      
 14 Sander Blok       - ... COMPENSATIE PROM   500      
 19 Harm-Theo Wagenaar   - ... COMPENSATIE PROM   500      
 22 Frank Tempelman     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 32 Stefan Vosshard     - ... COMPENSATIE PROM   500      
 74 Peter de Jong      - ... COMPENSATIE PROM   500      

INDELING VOOR RONDE 3 VAN 04-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  4 Vincent Diepeveen    - 73 Tom de Jong          0-1 
  3 Marcel van Os      - 72 Carol-Peter Gouw       R-R 
 22 Frank Tempelman     - 24 Judith van Amerongen     0-1 
 21 Marijke Kok       - 19 Harm-Theo Wagenaar      0-1 (BEKER) 
 12 Robert Beekman     -  1 Jaap van der Tuuk       R-R (BEKER) 
 32 Stefan Vosshard     - 16 Erik van Dijk         R-R 
  5 Ed van Eeden      - 41 Paul Meijer          1-0 
  7 Jan Maarten vd Boogaart -  8 Meindert van der Linde    R-R 
  9 Bertrand Weegenaar   - 76 Henk Dissel          0-1 
 20 Jan Willem Lubbers   - 26 Marc Jongerius        R-R 
 15 Bas Lobik        - 25 Harry Thörig         R-R 
 28 Marc Speijers      - 48 Lex Plum           1-0 
 47 Jo Drijver       - 50 Nils Neisingh         R-R 
 58 Bart de Vries      - 43 Theo Paymans         1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 71 Hans Ossebaar         R-R 
 36 Sam Rijken       - 33 Tonnij Mackaaij        1-0 
 51 Midas Schonewille    - 65 Thomas Heerdink        0-1 
 60 Ries van Leeuwen    - 69 Wiebe Brouwer         0-1 
 62 Hans Meijer       - 59 Pieter Popken         R-R 
 46 Henri Bruijn      - 44 Theo Rooijakkers       R-R 
 75 Louis Klaasens     - 63 Florentina Barbu       1-0 
 39 Theo Ruijgrok      - ... UITGELOOT             


INDELING VOOR RONDE 2 VAN 27- 9-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaap van der Tuuk    - 73 Tom de Jong          R-R 
 33 Tonnij Mackaaij     -  3 Marcel van Os         0-1 (BEKER) 
 44 Theo Rooijakkers    - 14 Sander Blok          0-1 (BEKER) 
 18 Menno Okkes       - 46 Henri Bruijn         1-0 (BEKER) 
 19 Harm-Theo Wagenaar   - 21 Marijke Kok          R-R (BEKER) 
 16 Erik van Dijk      - 22 Frank Tempelman        R-R 
 24 Judith van Amerongen  - 26 Marc Jongerius        1-0 (BEKER) 
 13 Alwin van Ee      - 56 Leo Keijzer          0-1 (BEKER) 
  7 Jan Maarten vd Boogaart - 23 Yuliya Yakovich        1-0 
 37 Arie Schwartz      - 47 Jo Drijver          1-0 (BEKER) 
 39 Theo Ruijgrok      - 20 Jan Willem Lubbers      0-1 
 48 Lex Plum        - 58 Bart de Vries         R-R (BEKER) 
  2 Dirk Floor       -  4 Vincent Diepeveen       1-0 
 15 Bas Lobik        - 36 Sam Rijken          1-0 (BEKER) 
  6 Wout van Goor      - 10 Wout van Veen         R-R 
 55 Guus van Eeden     - 34 Steven Vugteveen       R-R (BEKER) 
 71 Hans Ossebaar      - 51 Midas Schonewille       0-1 (BEKER) 
 63 Florentina Barbu    - 65 Thomas Heerdink        0-1 
 60 Ries van Leeuwen    - 53 Do Schat           R-R 
 69 Wiebe Brouwer      - 59 Pieter Popken         1-0 


INDELING VOOR RONDE 1 VAN 13- 9-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 73 Tom de Jong       -  2 Dirk Floor          1-0 
  3 Marcel van Os      -  7 Jan Maarten vd Boogaart    1-0 
  4 Vincent Diepeveen    - 18 Menno Okkes          0-1 
 14 Sander Blok       -  6 Wout van Goor         1-0 
 10 Wout van Veen      - 19 Harm-Theo Wagenaar      0-1 
 72 Carol-Peter Gouw    - 12 Robert Beekman        0-1 
 22 Frank Tempelman     - 15 Bas Lobik           1-0 
 17 Michel Kerkhof     - 52 Marc Schwartz         R-R 
 26 Marc Jongerius     - 21 Marijke Kok          0-1 
 24 Judith van Amerongen  - 33 Tonnij Mackaaij        1-0 
 37 Arie Schwartz      - 29 Arend van Oosten       R-R 
 40 Ton Gezel        - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 36 Sam Rijken       - 56 Leo Keijzer          R-R 
 41 Paul Meijer       - 39 Theo Ruijgrok         1-0 
 44 Theo Rooijakkers    - 71 Hans Ossebaar         0-1 
 46 Henri Bruijn      - 48 Lex Plum           0-1 
 61 Henk Bloemink      - 47 Jo Drijver          0-1 
 53 Do Schat        - 50 Nils Neisingh         0-1 
 51 Midas Schonewille    - 55 Guus van Eeden        0-1 
 59 Pieter Popken      - 58 Bart de Vries         0-1 
 65 Thomas Heerdink     - 63 Florentina Barbu       1-0 

 

 

advertentie_titia_a6