Rapid

 

 EINDSTAND NA RONDE 15 VAN 20- 6-2017
  PL   NR NAAM                    GRP  SCORE   WIT  AFM UITL INTERN  
 ------------------------------------------------------------------------------
   1    1 Jaap van der Tuuk         1    13.5   -1    0    0 13.5/15
   2    2 Dirk Floor                1     9.0    1    6    0  7.5/ 9
   3   17 Michel Kerkhof            1     9.0    1    4    0  7.5/11
   4   32 Stefan Vosshard           2     8.0   -1    6    0  6.5/ 9
   5   51 Midas Schonewille         2     7.5    0    3    0  6.0/12
   6   85 Anthony Mann              9     7.5    1    6    0  6.0/ 9
   7   33 Tonnij Mackaaij           2     7.0    0    3    0  5.5/12
   8   34 Steven Vugteveen          2     7.0    0    3    0  5.5/12
   9   48 Lex Plum                  3     6.0    2    1    0  5.5/14
  10   54 Jan Gijzen                3     6.0   -1    6    0  4.5/ 9
  11   84 Selmar Kok                9     6.0    0    9    0  4.5/ 6
  12   27 Huib Olij                 2     5.5    1    6    0  4.0/ 9
  13   37 Arie Schwartz             9     5.5    0    9    0  4.0/ 6
  14   41 Paul Meijer               2     5.5    1   10    0  4.0/ 5
  15   44 Theo Rooijakkers          2     5.5   -1    0    0  5.5/15
  16   59 Pieter Popken             3     5.5   -2    3    0  4.0/12
  17   46 Henri Bruijn              2     5.0    0    3    0  3.5/12
  18   69 Wiebe Brouwer             9     5.0    0    9    0  3.5/ 6
  19    5 Ed van Eeden              1     4.5    1   12    0  3.0/ 3
  20   18 Menno Okkes               9     4.5   -1   12    0  3.0/ 3
  21   55 Guus van Eeden            3     4.5    1    2    0  3.5/13
  22   83 Jelle Wiering             1     4.5   -1   12    0  3.0/ 3
  23   87 Frans Sanijs              1     4.5    0   12    1  2.0/ 2
  24   20 Jan Willem Lubbers        1     4.0    0    9    0  2.5/ 6
  25   26 Marc Jongerius            2     3.5    1   12    0  2.0/ 3
  26   36 Sam Rijken                2     3.5    0   11    0  2.0/ 4
  27   15 Bas Lobik                 1     3.0    1   12    0  1.5/ 3
  28   22 Frank Tempelman           2     3.0   -1   10    0  1.5/ 5
  29   25 Harry Th”rig              2     3.0   -1   12    0  1.5/ 3
  30   80 Evert de Graaf            1     3.0    0   13    0  1.5/ 2
  31   21 Marijke Kok               2     2.5    1   14    0  1.0/ 1
  32   24 Judith van Amerongen      2     2.5    0   11    0  1.0/ 4
  33   53 Do Schat                  2     2.5    1   12    0  1.0/ 3
  34   56 Leo Keijzer               3     2.5   -2   12    1  0.0/ 2
  35   67 Anja Vis                  3     2.5    1   12    0  1.0/ 3
  36   78 Tom Gaaff                 1     2.5    0    9    0  1.0/ 6
  37   79 Tim Mackaaij              1     2.5    1   12    0  1.0/ 3
  38   82 Tom Koolen                1     2.5   -1   12    0  1.0/ 3
  39   13 Alwin van Ee              1     2.0    1   14    0  0.5/ 1
  40   63 Florentina Barbu          3     2.0   -1   12    0  0.5/ 3
  41    3 Marcel van Os             1     1.5   -1   14    0  0.0/ 1
  60   39 Theo Ruijgrok             2     1.5   -1   14    0  0.0/ 1
  63   43 Theo Paymans              9     1.5   -1   14    0  0.0/ 1
  70   58 Bart de Vries             3     1.5    1   14    0  0.0/ 1
  86   81 Daria Kirillova           9     1.5   -1   12    0  0.0/ 3
  87   86 Joe Bymes                 9     1.5    1   12    0  0.0/ 3

INDELING VOOR RONDE 15 VAN 20- 6-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  85 Anthony Mann            -   1 Jaap van der Tuuk             R-R  
  48 Lex Plum                -  51 Midas Schonewille             0-1  
  44 Theo Rooijakkers        -  59 Pieter Popken                 1-0  
  84 Selmar Kok              -  63 Florentina Barbu              1-0  
  22 Frank Tempelman         -  43 Theo Paymans                  1-0  

INDELING VOOR RONDE 14 VAN 20- 6-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  41 Paul Meijer             -   1 Jaap van der Tuuk             0-1  
  51 Midas Schonewille       -  85 Anthony Mann                  R-R  
  48 Lex Plum                -  44 Theo Rooijakkers              1-0  
  63 Florentina Barbu        -  59 Pieter Popken                 0-1  
  84 Selmar Kok              -  22 Frank Tempelman               R-R  

INDELING VOOR RONDE 13 VAN 20- 6-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
   1 Jaap van der Tuuk       -  51 Midas Schonewille             1-0  
  85 Anthony Mann            -  48 Lex Plum                      1-0  
  41 Paul Meijer             -  44 Theo Rooijakkers              1-0  
  59 Pieter Popken           -  84 Selmar Kok                    0-1  
  55 Guus van Eeden          -  63 Florentina Barbu              R-R  

INDELING VOOR RONDE 12 VAN 11- 4-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
   1 Jaap van der Tuuk       -  85 Anthony Mann                  1-0  
  17 Michel Kerkhof          -  33 Tonnij Mackaaij               1-0  
  44 Theo Rooijakkers        -  34 Steven Vugteveen              0-1  
  46 Henri Bruijn            -  48 Lex Plum                      0-1  
  87 Frans Sanijs            -  56 Leo Keijzer                   1-0  
  80 Evert de Graaf          -  55 Guus van Eeden                1-0  

INDELING VOOR RONDE 11 VAN 11- 4-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  33 Tonnij Mackaaij         -   1 Jaap van der Tuuk             0-1  
  17 Michel Kerkhof          -  44 Theo Rooijakkers              1-0  
  85 Anthony Mann            -  46 Henri Bruijn                  1-0  
  48 Lex Plum                -  34 Steven Vugteveen              0-1  
  55 Guus van Eeden          -  87 Frans Sanijs                  0-1  

INDELING VOOR RONDE 10 VAN 11- 4-2017
  NR NAAM                       NR TEGENSTANDER                UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
   1 Jaap van der Tuuk       -  17 Michel Kerkhof                1-0  
  33 Tonnij Mackaaij         -  44 Theo Rooijakkers              R-R  
  48 Lex Plum                -  85 Anthony Mann                  0-1  
  34 Steven Vugteveen        -  46 Henri Bruijn                  R-R  
  55 Guus van Eeden          -  56 Leo Keijzer                   1-0  

INDELING VOOR RONDE 9 VAN 21- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Dirk Floor       - 17 Michel Kerkhof        0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 54 Jan Gijzen          1-0 
 48 Lex Plum        - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 27 Huib Olij        - 33 Tonnij Mackaaij        0-1 
 44 Theo Rooijakkers    - 18 Menno Okkes          0-1 
 55 Guus van Eeden     - 41 Paul Meijer          0-1 
 51 Midas Schonewille    - 84 Selmar Kok          1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 20 Jan Willem Lubbers      0-1 
 46 Henri Bruijn      - 26 Marc Jongerius        0-1 
 78 Tom Gaaff        - 85 Anthony Mann         0-1 
 86 Joe Bymes        - 59 Pieter Popken         0-1 

INDELING VOOR RONDE 8 VAN 21- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Dirk Floor       - 54 Jan Gijzen          1-0 
 27 Huib Olij        -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 32 Stefan Vosshard     - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - 48 Lex Plum           R-R 
 17 Michel Kerkhof     - 51 Midas Schonewille       1-0 
 20 Jan Willem Lubbers   - 18 Menno Okkes          0-1 
 26 Marc Jongerius     - 41 Paul Meijer          0-1 
 84 Selmar Kok       - 78 Tom Gaaff           1-0 
 85 Anthony Mann      - 34 Steven Vugteveen       0-1 
 46 Henri Bruijn      - 86 Joe Bymes           1-0 
 59 Pieter Popken      - 55 Guus van Eeden        0-1 

INDELING VOOR RONDE 7 VAN 21- 2-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 33 Tonnij Mackaaij     -  2 Dirk Floor          0-1 
 48 Lex Plum        -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 18 Menno Okkes       - 27 Huib Olij           1-0 
 51 Midas Schonewille    - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 54 Jan Gijzen       - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
 78 Tom Gaaff        - 44 Theo Rooijakkers       0-1 
 34 Steven Vugteveen    - 17 Michel Kerkhof        0-1 
 41 Paul Meijer       - 46 Henri Bruijn         1-0 
 26 Marc Jongerius     - 59 Pieter Popken         1-0 
 86 Joe Bymes        - 84 Selmar Kok          0-1 
 85 Anthony Mann      - 55 Guus van Eeden        1-0 

INDELING VOOR RONDE 6 VAN 31- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 32 Stefan Vosshard     -  2 Dirk Floor          0-1 
 37 Arie Schwartz      -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 51 Midas Schonewille    - 83 Jelle Wiering         0-1 
 15 Bas Lobik        - 27 Huib Olij           0-1 
 44 Theo Rooijakkers    - 33 Tonnij Mackaaij        0-1 
 67 Anja Vis        - 54 Jan Gijzen          0-1 
 69 Wiebe Brouwer      - 82 Tom Koolen          1-0 
 17 Michel Kerkhof     - 24 Judith van Amerongen     0-1 
 36 Sam Rijken       - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 46 Henri Bruijn      - 59 Pieter Popken         1-0 
 55 Guus van Eeden     - 81 Daria Kirillova        1-0 

INDELING VOOR RONDE 5 VAN 31- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  2 Dirk Floor       - 37 Arie Schwartz         1-0 
  1 Jaap van der Tuuk    - 44 Theo Rooijakkers       1-0 
 15 Bas Lobik        - 51 Midas Schonewille       R-R 
 32 Stefan Vosshard     - 33 Tonnij Mackaaij        1-0 
 83 Jelle Wiering      - 67 Anja Vis           1-0 
 24 Judith van Amerongen  - 27 Huib Olij           0-1 
 34 Steven Vugteveen    - 48 Lex Plum           0-1 
 54 Jan Gijzen       - 69 Wiebe Brouwer         R-R 
 17 Michel Kerkhof     - 59 Pieter Popken         R-R 
 81 Daria Kirillova     - 82 Tom Koolen          0-1 
 55 Guus van Eeden     - 46 Henri Bruijn         0-1 

INDELING VOOR RONDE 4 VAN 31- 1-2017
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 37 Arie Schwartz      - 51 Midas Schonewille       1-0 
 27 Huib Olij        -  2 Dirk Floor          0-1 
  1 Jaap van der Tuuk    - 34 Steven Vugteveen       1-0 
 44 Theo Rooijakkers    - 54 Jan Gijzen          1-0 
 48 Lex Plum        - 15 Bas Lobik           0-1 
 69 Wiebe Brouwer      - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 59 Pieter Popken      - 33 Tonnij Mackaaij        0-1 
 67 Anja Vis        - 81 Daria Kirillova        1-0 
 82 Tom Koolen       - 83 Jelle Wiering         0-1 
 24 Judith van Amerongen  - 55 Guus van Eeden        1-0 
 46 Henri Bruijn      - 17 Michel Kerkhof        0-1 

INDELING VOOR RONDE 3 VAN 18-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
 58 Bart de Vries      -  5 Ed van Eeden         0-1 
 34 Steven Vugteveen    - 37 Arie Schwartz         0-1 
 55 Guus van Eeden     - 51 Midas Schonewille       0-1 
 48 Lex Plum        - 69 Wiebe Brouwer         1-0 
 32 Stefan Vosshard     -  1 Jaap van der Tuuk       R-R 
  2 Dirk Floor       -  3 Marcel van Os         1-0 
 13 Alwin van Ee      - 80 Evert de Graaf        R-R 
 20 Jan Willem Lubbers   - 25 Harry Th”rig         R-R 
 21 Marijke Kok       - 24 Judith van Amerongen     1-0 
 27 Huib Olij        - 22 Frank Tempelman        1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - 39 Theo Ruijgrok         1-0 
 53 Do Schat        - 44 Theo Rooijakkers       0-1 
 54 Jan Gijzen       - 78 Tom Gaaff           1-0 
 79 Tim Mackaaij      - 59 Pieter Popken         R-R 
 46 Henri Bruijn      - 36 Sam Rijken          0-1 

INDELING VOOR RONDE 2 VAN 18-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  5 Ed van Eeden      - 20 Jan Willem Lubbers      1-0 
  2 Dirk Floor       - 25 Harry Th”rig         1-0 
 34 Steven Vugteveen    - 27 Huib Olij           1-0 
 37 Arie Schwartz      - 48 Lex Plum           1-0 
 51 Midas Schonewille    - 54 Jan Gijzen          1-0 
 69 Wiebe Brouwer      - 55 Guus van Eeden        1-0 
 59 Pieter Popken      - 78 Tom Gaaff           1-0 
 17 Michel Kerkhof     -  1 Jaap van der Tuuk       0-1 
 22 Frank Tempelman     - 32 Stefan Vosshard        0-1 
 79 Tim Mackaaij      - 33 Tonnij Mackaaij        R-R 
 44 Theo Rooijakkers    - 36 Sam Rijken          1-0 
 53 Do Schat        - 46 Henri Bruijn         1-0 

INDELING VOOR RONDE 1 VAN 18-10-2016
 NR NAAM            NR TEGENSTANDER        UITSLAG
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaap van der Tuuk    -  2 Dirk Floor          R-R 
  5 Ed van Eeden      - 17 Michel Kerkhof        1-0 
 20 Jan Willem Lubbers   - 22 Frank Tempelman        1-0 
 25 Harry Th”rig      - 46 Henri Bruijn         1-0 
 27 Huib Olij        - 32 Stefan Vosshard        1-0 
 33 Tonnij Mackaaij     - 34 Steven Vugteveen       0-1 
 36 Sam Rijken       - 37 Arie Schwartz         0-1 
 44 Theo Rooijakkers    - 48 Lex Plum           0-1 
 51 Midas Schonewille    - 53 Do Schat           1-0 
 54 Jan Gijzen       - 55 Guus van Eeden        1-0 
 59 Pieter Popken      - 69 Wiebe Brouwer         0-1 
 78 Tom Gaaff        - 79 Tim Mackaaij         1-0 

Archief