Aan- en afmelden

De indeling wordt gemaakt om 19:45 uur. Op dat tijdstip moet van iedereen duidelijk zijn of hij/zij die avond wel of niet meespeelt. Uiterlijk om 20:15 gaan de klokken aan (ook bij spelers die gemeld hebben dat ze later komen).

Als je geen speciale afspraak met de wedstrijdleider hebt gemaakt, ben je “STANDAARD AFGEMELD”. Dat houdt in dat als de wedstrijdleider je om 19:45 niet gehoord of gezien heeft, hij er vanuit gaat dat je niet komt. Dat is handig… dan hoef je je niet steeds af te melden als je niet komt. Aan de andere kant moet je wel zorgen dat je op tijd aanwezig bent, (of op tijd iets laat horen) als je WEL wilt meespelen.

Lukt het je vaak niet om voor 19:45 aanwezig te zijn, dan kun je bij de wedstrijdleider vragen om “STANDAARD AANGEMELD” te staan. Dat betekent dat je iedere ronde wordt ingedeeld, tenzij je je op tijd afmeldt. Dat afmelden is in dit geval erg belangrijk. Vergeet je je af te melden, dan benadeel je iemand die op jou zit te wachten en kun je zelfs een reglementaire nul krijgen.

Het telefoonnummer (+Whatsapp +sms) van de wedstrijdleider is 06-14912892. U vindt dit ook boven de ranglijst en de indeling.

In verband met privacy wordt de lijst met personen die standaard aangemeld zijn niet meer op de website gepubliceerd. Wilt u weten of u op de lijst staat, dan is deze in te zien op de clubavond, of u kunt een berichtje aan de wedstrijdleider sturen.