• Hall of fame

  Posted on februari 19, 2016 by in 1960 - 2016

  Kampioenen van de Schaakclub Utrecht

  Erik Olof

  In de loop der tijden heeft de interne competitie om het clubkampioenschap veel benamingen gekend: onderlinge wedstrijd, huishoudelijke wedstrijd (of mooier: huishoudelijk concours), handicap-toernooi, winterwedstrijd …

  Tegenwoordig is het kortweg: de interne. Het gaat er natuurlijk steeds om wie de sterkste is van de club. Vroeger zijn er echter, door voorgiften, interessante pogingen gedaan het krachtsverschil te elimineren en daardoor – uiterst democratisch – gelijke kansen te scheppen voor iedereen.

  Bij de Schaakclub Utrecht is weinig met zekerheid vast te stellen over het prille begin. Van Lennep geeft enige informatie, waaruit blijkt dat A.G. Olland in de jaren 1885-1889, 1892 en 1893 ‘eerste wordt in de eerste klasse’. Niet duidelijk is wie in de tussenliggende jaren met de eer gaat strijken. In 1894 is het J. Wiedeman. Uit een artikel van Te Kolsté blijkt dat daarna handicap-toernooien zijn gehouden, waarin Olland in 1895 en in 1900 de eerste prijs wint en in andere jaren met een bescheidener plaats genoegen moet nemen. Zo’n voorgift waaruit de handicap bestond, kon bijvoorbeeld zijn: ‘pion f7 en een zet’, of ‘pion f7 en twee zetten’.

  Uit een bericht in het Handelsblad van eind 1894: In de Schaakclub Utrecht wordt op het ogenblik een onderlinge wedstrijd gehouden, waarbij de volgende bepaling is ingevoerd. De deelnemers kunnen een onbeperkt aantal partijen met elkaar wisselen, mits ieder zorg drage, dat hij minstens een partij met elk der anderen wisselt. Het aantal winstpunten, gedeeld door het aantal gespeelde partijen, geeft de verhouding aan, volgens welke de prijzen verdeeld worden. Het bestuur heeft (onzes inziens zeer te recht) gemeend, door deze maatregel een betere opkomst der leden te verzekeren. Wij hopen later de uitslag dezer proefneming te kunnen berichten.

  Geholpen heeft het blijkbaar niet, want in november 1898 lezen we: Eerst thans is de uitslag bekend van het laatste huishoudelijk concours der SC Utrecht, dat reeds in november van het vorig jaar een aanvang nam. De reden hiervoor moet gezocht worden in de zeer slechte opkomst van een groot deel der medestrijders. Gespeeld werd in 7 klassen met voorgiften, variërende van een zet en pion tot koningin…

  De handicaps waren blijkbaar te groot voor Olland om nog de top te bereiken. In dat jaar wint C. Jonker.

  Ook in latere jaren is de ‘winterwedstrijd’ dikwijls een zorgenkindje geweest. In de jaren vijftig kwijnde de onderlinge dermate dat gezocht werd naar ideeën om het groepensysteem te vervangen door iets dynamischers. Dat resulteerde in het Keyzer-svsteem, waarvan het Utrecht-lid H. Groenenboom een verfijnde versie bedacht. De computer is er tenslotte aan te pas gekomen om degenen, die daar nog iets van begrepen, voorgoed in het ongewisse te storten.

  De berichtgeving over de onderlinge competitie blijft fragmentarisch tot 1918. Bekende namen duiken echter telkens weer op: Olland, Hogewind, Leussen en na 1906 ook A.E. van Foreest. Olland en Van Foreest maken de dienst uit in een competitie die toch vaak meer dan veertig deelnemers telt.

  Het clubblad van 8 oktober 1925 meldt dat de zilveren wisselbeker, vanaf 1918 ingesteld, nu eigendom is van Dr. Olland, die driemaal achtereen de titel heeft gewonnen. Deze wisselbeker wordt door Dr. Olland ter beschikking gesteld, maar dat wordt niet door de ledenvergadering aanvaard, waarna de Doctor ontroerd dankt…

  Van 1918 af is de informatie compleet. In de jaren 1918 tot 1922 blijft Olland buiten mededinging. Wij komen hierdoor tot de volgende lijst van kampioenen van Schaakclub Utrecht.

  1885-1886: A.G. Olland
  1886-1887: A.G. Olland
  1887-1888: A.G. Olland
  1888-1889: A.G. Olland
  ?????
  1892-1893: A.G. Olland
  1893-1894: A.G. Olland
  1894-1895: J. Wiedeman
  1895-1896: A.G. Olland
  ?????
  1899-1900: A.G. Olland
  ?????
  1918-1919: G.J. Brester
  1919-1920: G. Filep
  1920-1921: CH. Piccardt
  1921-1922: J.H. Goud
  1922-1923: A.G. Olland
  1923-1924: A.G. Olland
  1924-1925: A.G. Olland
  1925-1926: A.G. Olland
  1926-1927: A.G. Olland
  1927-1928: Ed. Spanjaard
  1928-1929: A.G. Olland
  1929-1930: A.G. Olland
  1930-1931: Ed. Spanjaard
  1931-1932: Ed. Spanjaard
  1932-1933: P.W. Meylink
  1933-1934: A.E. van Foreest
  1934-1935: A.E. van Foreest
  1935-1936: H.J. van Steenis
  1936-1937: A.E. van Foreest
  1937-1938: Ed. Spanjaard
  1938-1939: Ed. Spanjaard
  1939-1940: Ed. Spanjaard
  1940-1941: J. Muilwijk
  1941-1942: J. Muilwijk
  1942-1943: J. Visser
  1943-1944: J. Visser
  1944-1945: niet gespeeld
  1945-1946: Ed. Spanjaard
  1946-1947: Ed. Spanjaard
  1947-1948: J. Visser
  1948-1949: J.J. van Oosterwijk Bruyn
  1949-1950: J.J. van Oosterwijk Bruyn
  1950-1951: Ed. Spanjaard
  1951-1952: J.J. van Oosterwijk Bruyn
  1952-1953: G.W. van Vloten
  1953-1954: Ed. Spanjaard
  1954-1955: J. Visser
  1955-1956: H.J. van Steenis
  1956-1957: Ed. Spanjaard
  1957-1958: A.K.G. Reurslag
  1958-1959: H.M. Nieland
  1959-1960: F. Stegeman
  1960-1961: D.D. van Geet
  1961-1962: H. Bouwmeester
  1962-1963: D.D. van Geet
  1963-1964: Ed. Spanjaard
  1964-1965: H. Bouwmeester
  1965-1966: T. de Ruiter
  1966-1867: T. de Ruiter
  1967-1968: G. Verholt
  1968-1969: A. van Oosten
  1969-1970: A. van Oosten
  1970-1971: M.D. Etmans
  1971-1972: Ed. Spanjaard
  1972-1973: F.B. Schoute
  1973-1974: G. Verholt
  1974-1975: G. Verholt
  1975-1976: M. van der Linde
  1976-1977: M. van der Linde
  1977-1978: M.D. Etmans
  1978-1979: J.J. van der Tuuk
  1979-1980: H. Janssen
  1980-1981: F.A. Cuypers
  1981-1982: D. Dieks
  1982-1983: P.P.M. Nieuwenhuis
  1983-1984: H. Janssen
  1984-1985: H. Janssen
  1985-1986: J.J. van der Tuuk
  1986-1987: E.G.J. Knoppert
  1987-1988: J.S.E. van Gaalen
  1988-1989: P.P.M. Nieuwenhuis
  1990-1991: E.G.J. Knoppert
  1991-1992: M. Okkes
  1992-1993: J.J. van der Tuuk
  1993-1994: J.J. van der Tuuk
  1994-1995: V. Diepeveen
  1995-1996: E.A. de Haan
  1996-1997: E.A. de Haan
  1997-1998: A. Schwartz
  1998-1999: E.A. de Haan
  1999-2000: E.A. de Haan
  2000-2001: E. l’Ami
  2001-2002: E. l’Ami
  2002-2003: M. Okkes
  2003-2004: M. Okkes
  2004-2005: R. Beekman
  2005-2006: X. Wemmers
  2006-2007: M. Okkes
  2007-2008: M. Okkes
  2008-2009: J. Jens
  2009-2010: M. Okkes
  2010-2011: R. Beekman
  2010-2012: R. Beekman
  2012-2013: M. Okkes
  2013-2014: M. Okkes
  2014-2015: R. Beekman
  2015-2016: R. Beekman

   

Comments are closed.