• Schaken in Schaakwijk (3) – Guur weer, hartverwarmend spel

  Posted on mei 7, 2016 by in grootmeesterplein

  Huib1U had nog iets van ons te goed, namelijk het verslag van de partij Huib Olij – Youri Gerritse in de Schaakwijk op het grote bord. Het weer was guur, het spel hartverwarmend, aldus  verslaggever ter plaatse Yme-Jan Jellema.

  De laatste zondag van de maand april viel deze keer wat vroeg, maar dat verhinderde niet om weer een middagje schaken op het Grootmeesterplein te organiseren! Schaken gaat in het algemeen over twee kleuren, maar zondag was dit anders. De zwart-witte wereld werd geregeld afgewisseld voor een blauw-grijze wereld. En deze twee kleuren konden we boven ons in afwisseling voorbij zien komen. Het was bijzonder weer zondag, hagel, koude wind en zonneschijn, we hebben het allemaal in de drie uurtjes meegemaakt.

  Het meeste weer deerde de schakers weinig, maar een hagelbui zorgde toch voor een niet-geplande onderbreking. Ook die werd weggewuifd (‘hagel, o, dat maakt alleen maar veel kabaal maar is voor de rest niet zo erg’ was een uitspraak) en toen de bui overgetrokken werd, werd het Grootmeesterplein weer volledig in het teken van schaken gezet.

  De middag begon weer met wat losse schaakactiviteiten, ingevuld door de wensen van de (toevallige) voorbijganger. Een jonge Schaakwijkbewoner mocht het, met enige begeleiding, met de zwarte stukken proberen. Deze jongen maakte veel indruk, hij had zich namelijk bijna zomers gekleed. Terwijl menig omstander zich afvroeg wie de thermostaat zo laag gezet had, voerde deze jongeling zijn zetten op slippers uit. En met succes, uiteindelijk leidden zijn inspanningen tot het matzetten van de tegenstander, een ultiem doel van elke schaakpartij.

  Om 14:30 uur werden de stukken weer in de beginstelling gezet voor alweer de derde partij in de vriendschappelijke match tussen de schaakverenigingen Oud Zuylen en Paul Keres. Een bijzondere timing voor deze partij, in de dagen ervoor is het competitieseizoen 2015/2016 ten einde gekomen. Youri Gerritse, die namens Paul Keres de zwarte stukken voerde, had de vrijdag ervoor nog de laatste speelronde van zijn vierde team meegespeeld, om een dag later een invalbeurt in het eerste te doen. Ook Huib Olij, die voor Oud Zuylen de witte stukken verdedigde, was een dag eerder actief geweest voor zijn eerste team.

  Geheel warmgespeeld maakten de heren er dan ook een mooie wedstrijd van. De partij begon met het rustige werk, zodat de stukken in elk geval van de achterste rij afkomen. Eenmaal uit hun startposities vertrokken, meende Gerritse op de 24e zet een interessante truc in de stelling gevonden te hebben. Erg interessant, ware het niet dat Olij hem op de 26e zet met een venijnige tussenzet verraste, die tot een duidelijk nadeel voor de zwarten leidde. Gerritse had het vuur ontstoken, maar bleek vooral zichzelf er aan te moeten branden.

  Beide partijen gingen hierna voortvarend verder, en bij zet 38 meende Olij een winnende truc voor hemzelf gevonden te hebben. Nu was het Gerritse die nog een moeizame uitweg vond, maar uit de verwikkelingen wel een gevaarlijke pion op de verre h-lijn overhield. Olij besloot deze eenzame soldaat vrije doorgang te geven, zijn ogen waren op de eenzame zwarte Koning gericht. Met nauwkeurige zetten wist Gerritse echter aan te tonen dat zijn koning het binnengevallen witte leger nog op eigen kracht kon weerstaan, zodat de zwarte pion een grote troef van betekenis werd.

  Als een eenzame rugbyspeler ging deze pion nu richting achterlijn. En zoals rugbyspelers een punt scoren als zij de achterlijn (met bal uiteraard) halen, zo heeft ook een schaakpion veel te winnen op de achterlijn. Zouden wij deze zondag de eerste pionpromotie mogen aanschouwen, een zet die de promoverende speler het recht geeft om een ander stuk (keuze tussen Dame, Toren, Loper en Paard) terug te vragen? Zou Olij dat daadwerkelijk toelaten?
  Nu is het bij rugby de bedoeling dat spelers gestopt worden door hen doortocht letterlijk te verhinderen, in schaken is het ook mogelijk om dit soort gevaarlijke sujetten vanaf een afstand tot staan te brengen. De zwarte dribbelaar kwam tot vlak voor de achterlijn, maar een verdere doortocht werd hem belemmerd door een centraal opgestelde loper van de witten.

  Het witte leger moest echter wel zijn prijs betalen voor het door de linies heen laten breken van deze soldaat. Handig wist Gerritse met zijn Toren het nodige kleinood van het bord te werken, zodat het witte leger verder gereduceerd werd. Een Toren, Loper, en Pion assisteerden de witte Koning om het zwarte leger, intussen bestaande uit Koning, Toren en drie pionnen, te verslaan. Handige manoeuvres van zwart verplichtten het witte leger echter ook afscheid te nemen van de laatste soldaat, hoewel hiervoor wel een zwarte pion in ruil gearresteerd werd.

  De remise leek nu een onvermijdelijk resultaat, maar een aanbod van Olij in deze richting werd kordaat afgeslagen. Niet geheel verwonderlijk overigens. Gerritse had voor deze gelegenheid zijn ouders uitgenodigd om zijn verrichtingen op het schaakbord gade te slaan, die daarvoor helemaal uit Apeldoorn gekomen waren. In zo’n situatie is het natuurlijk niet de bedoeling om voortijdig remise te nemen, Gerritse wenste door te spelen tot beide legers volledig vermorzeld waren.

  Zo geschiedde uiteindelijk. Op de 60e zet sloeg Olij met een hard gebaar de laatste zwarte pion van het bord af, waarna de witte vorst zich alleen nog geassisteerd zag door zijn trouwe bisschop. De zwarte monarch stond er intussen alleen voor. Nu is het in schaken bekend dat een bisschop en een vorst niet zonder verdere assistentie in staat zijn een eenzame Koning gevangen te nemen, en dus was de remise een feit.

  Tot zover het verslag van de partij. Voor de mensen die zich afvragen welke zetten bij zo’n verhaal horen, zie onder. Rest mij nog te vermelden dat de volgende editie van Schaken in Schaakwijk voor zondag 29 mei ingeroosterd staat. Tussendoor zal er ook nog gelegenheid tot schaken zijn bij een simultaan in Winkelcentrum Rokade, en wel op zaterdag 21 mei. Informatie hierover volgt spoedig.

  Huib Olij – Youri Gerritse
  1.d2-d4,d7-d5 2.c2-c4,c7-c6 3.Pb1-c3,Pg8-f6 4. Pg1-f3,a7-a6 5.e2-e3,Lc8-f5 6.Pf3-h4,Lf5-g4 7.Dd1-b3,Ta8-a7 8.a2-a4,e7-e6 9.h2-h3,Lg4-h5 10.g2-g4,Lh5-g6 11.Ph4xg6,h7xg6 12.Lf1-g2,Pb8-d7 13.Lc1-d2,Lf8-e7 14.0-0-0,Dd8-b6 15.Db3xb6,Pd7xb6 16.c4-c5,Pb6-c4 17.b2-b3,Pc4xd2 18.Td1xd2,g6-g5 19.b2-b4,Ta7-a8 20.Ta1-a2,0-0 21.Kc1-c2,Pf6-d7 22.Th1-a1,e6-e5 23.b4-b5,Le7-f6 24.Pc3-e2,e5xd4 25.e3xd4,Pd7xc5 26.b5xc6,b7xc6 27.d4xc5,Lf6xa1 28.Ta2xa1,Ta8-b8 29.Pe2-d4,Tb8-b4 30.Pd4xc6,Tb4-c4+ 31.Kc2-d3,Tc4xc5 32.Pc6-e7+,Kg8-h8 33.Pe7xd5,Tf8-b8 34.Ta1-e1,Tb8-b2 35.Te1-e8+,Kh8-h7 36.Lg2-e4+,g7-g6 37.f2-f3,Tb2-a2 38.h3-h4,g5xh4 39.g4-g5,Tc5-c6 40.Pd5-f6+,Tc6xf6 41.g5xf6,h4-h3 42.Te8-f8,h3-h2 43.Tf8xf7+,Kh7-h6 44.Tf7-f8,Kh6-h7 45.Tf8-f7+,Kh7-h6 46.f3-f4,Ta2xa4 47.Tf7-f8,Kh6-h7 48.Le4-d5,Ta4xf4 49.f6-f7,Tf5-f1 50.Kd3-e2,Tf1-f5 51.Ld5-h1,Kh7-g7 52.Tf8-a8,Tf5xf7 53.Ta8xa6,g6-g5 54.Ta6-a4,Kh7-h6 55.Ta4-g4,Tf7-a7 56.Tg4-g2,Ta7-a2+ 57.Ke2-f3,Ta2xg2 58.Kf3xg2,g5-g4 59.Kg2xh2,g4-g3+ 60.Kh2xg3 ½-½

  Bewaren

  Bewaren

Comments are closed.