Bestuur,  Henk Bloeminktoernooi,  nieuws

Erevoorzitter Henk Bloemink overleden: 97 jaar oud

Bericht bekijken

Vorig jaar vierde onze club het feit dat Henk Bloemink 75 jaar lid was. Afgelopen maandagochtend overleed hij in zijn slaap in het verpleegtehuis waar hij al enige tijd was opgenomen. Henk is 97 jaar oud geworden.

Tot op hoge leeftijd was Henk vitaal en actief. Zolang zijn gezondheid dat toeliet, sloeg hij geen algemene ledenvergadering over van zijn vereniging. Als zijn vrouw Jannie hem naar de club bracht, speelde hij altijd een paar partijtjes in de hem typerende onorthodoxe stijl: binnen twintig zetten stond in zijn stelling doorgaans geen pion meer op zijn aanvangspositie.

Maar Henk was veel meer dan een gewoon clublid dat het uitzonderlijk lang heeft volgehouden. Voor mij was Henk de prototypische sportbestuurder, een inspirerende en motiverende voorzitter met hart voor de club en de leden. Hij heeft jarenlang bestuursfuncties vervuld en is ook op stedelijk en regionaal niveau volop bezig geweest om het schaakspel te promoten. Daarnaast was hij voortdurend op zoek naar samenwerkingsverbanden, ook met andere sporten.

Henk werd in 1945 lid van schaakclub Oud Zuylen, waar hij zich op de hem kenmerkende wijze vrijwel direct beschikbaar stelde voor ondersteunende taken. In 1955 kreeg hij een bestuursfunctie en daarna heeft hij 25 jaar lang onafgebroken deel uitgemaakt van het clubbestuur:

1955-1958: clubbladredacteur

1958-1968: penningmeester

1968-1980: voorzitter

Vooral als voorzitter toonde Henk, met zijn warme belangstelling voor alle leden, zijn grote organisatorische vermogens en bindende uitstraling. De manier waarop hij zijn clubliefde uitdroeg was van enorme waarde. In 1980 moest hij, zeer tegen zijn zin, vanwege hartklachten terugtreden. Bij die gelegenheid werd hij wegens zijn grote verdiensten voor de club benoemd tot erevoorzitter (want hij was natuurlijk allang erelid, reden waarom we deze functie speciaal voor hem bedacht hebben). Bij zijn 50-jarig lidmaatschap heeft hij de gouden Erespeld van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond ontvangen.

Ook als ‘ambteloos’ lid is Henk zich vrijwel voortdurend blijven inzetten voor de vereniging, onder meer als lid van de feestcommissie bij jubilea, als stuwende kracht achter de organisatie van de lotenverkoop voor de Grote Clubactie en als spreker bij diverse gelegenheden.

Vanuit de Nederlandse Spoorwegen, waarvoor Henk 41 jaar gewerkt heeft, kwam hij acht keer uit in de Europese Spoorwegschaak Olympiade, een tiendaags toernooi waaraan 22 landen meedoen, steeds in een ander land.

Van 1980-1991 was Henk bestuurslid van de Utrechtse Sportraad, met als portefeuilles Denksport en Kleine Zaalsporten. In die functie had hij veel contact met de gemeente Utrecht. Dat heeft hij gedaan tot aan de professionalisering van de Utrechtse Sportraad, die in 1990 overging in de Vereniging Sportbelang Utrecht.

Tien jaar lang heeft Henk binnen de Stichts Gooise Schaakbond (de regionale bond) de bedrijvenschaakcompetitie regio Utrecht georganiseerd. Ook organiseerde hij in 1972 de Stedenuitwisseling met Hannover.

Henk was een formidabele man, voor wie ik persoonlijk de grootste bewondering koester. Het is mijn vaste overtuiging dat mensen als Henk Bloemink van cruciaal belang zijn voor het verenigingsleven in de maatschappij. Hun inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme zorgen dat clubs kunnen draaien, dat sporten kunnen worden beoefend en dat waardevolle initiatieven continuïteit krijgen. Daarom is het niet minder dan terecht dat Henk in 2011 benoemd werd tot lid in de orde van Oranje-Nassau – een blijk van waardering dat hem zeer geraakt heeft.

Maandagmiddag om 15.15 uur wordt Henk gecremeerd op Daelwijck in Overvecht, de wijk waar hij zo lang gewoond heeft. Ik wens Jannie en hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen veel sterkte zonder deze warme familieman. Hopelijk vinden ze troost in de gedachte dat mensen als Henk Bloemink niet snel vergeten zullen worden.

Ed van Eeden