• Bestuursvoorstel interne competitie hervorming

  Posted on juli 19, 2021 by in Henk Bloeminktoernooi, intern, toernooien

  In het afgelopen coronajaar heeft een delegatie van het bestuur samen met Wout van Veen gebrainstormd over een nieuwe opzet voor de interne competitie.

  De ideeën zijn hieronder in concept uitgewerkt om iedereen de mogelijkheid te geven hierop te reageren. Mochten hier wijzigingen uit voort komen dan worden die nog verwerkt in het uiteindelijke bestuursvoorstel dat bij de vergaderstukken zal worden gevoegd.

  In het kort bestaat het voorstel uit drie delen:

  • (1) Er worden twee keer per seizoen een aantal zeskampen gestart (voor alle geïnteresseerden) waarvan de resultaten meetellen voor de interne competitie. Voor iedere zeskamp worden vijf principe-speeldata gepland binnen een periode van twee of drie maanden.
  • (2a) De keizercompetitie wordt vervangen door een saldosysteem (zoals ook bij Paul Keres wordt gebruikt). En er worden wat wijzigingen aangebracht in de indelingsvoorwaarden.
  • (2b) Als 2a het niet haalt: De keizercompetitie blijft bestaan, maar er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de indelingsvoorwaarden en de waarderingen.

  (CONCEPT) Bestuursvoorstel t.b.v. wijzigen van de in de interne competitie:

  Voorstel 1: Toevoegen van zeskampen aan de interne competitie.

  • In september en februari kunnen de leden zich inschrijven voor een zeskamp waarvoor twee keer vijf speeldata worden vastgelegd.

  • Uitstellen/Verplaatsen van een wedstrijd kan in overleg met de tegenstander. Een wedstrijd mag ook op bijv. vrijdag of bij de rode loper gespeeld worden, dit moet dan worden doorgegeven aan de wedstrijdleider.

  • Resultaten uit een meerkamp worden ook meegeteld voor de interne competitie, mits deze op een dinsdag gespeeld zijn.

  • Als er geen wedstrijd in de meerkampen of de bekercompetitie staat gepland wordt men gewoon voor de interne competitie ingedeeld ingedeeld.

  • De meerkampen worden op volgorde van knsb-rating gevuld met spelers die zich daarvoor hebben aangemeld. De winnaar van een meerkamp heeft het recht om bij de volgende meerkamp in de eerstvolgende hogere groep te worden geplaatst.

  • Er moet ruim van tevoren worden bepaald of de uitslagen van één of meerdere poules worden doorgegeven aan de KNSB of de FIDE t.b.v. de ratingverwerking.

  • De clubkampioen wordt bepaald op het Henk Bloeminktoernooi. Er wordt daar een OZU-kampioenschapspoule gespeeld met als deelnemers:
   – De winnaar van de najaarspoule
   – De winnaar van de voorjaarspoule
   – De winnaar van de Jo Drijverbokaal
   – Aangevuld tot 4 spelers met de hoogst geëindigde spelers uit de interne competitie. Lotingsnummers worden geloot.

  • Bij gelijk eindigen geldt a) het onderling resultaat; b) de Sonneborn-Bergerpunten. c) de stand van de interne competitie.

  Voorstel 2a: Vervangen van het interne keizersysteem door een saldosysteem.

  • De keizerranglijst vervalt en wordt vervangen door een saldosysteem.

  • De puntenberekening is gebaseerd op het systeem dat door Paul Keres wordt gebruikt :

  • Iedereen begint met 0 punten. De punten die je per partij kunt verdienen bestaan uit drie delen:

  • Opkomstbonus : Iedere gespeelde partij levert 3 punten op (max 20 keer)

  • Partijresultaat : Winst levert 12 punten op (vanaf de 25e partij 6 punten), verlies levert -12 punten op (vanaf de 25e partij -6 punten)

  • Weerstandsbonus : Het saldo van je tegenstander, met een minimum van -6 en een maximum van +6

  Bij 2a en 2b hoort ook een voorstel Bestaande en gewijzigde indelingsregels”. Dit vindt u op de laatste pagina.

  Voorstel 2b: Alleen aanpassen van de bestaande keizercompetitie

  • Voor de eerste 10 afmeldingen scoor je 33.3% tegen jezelf. Overige afmeldingen leveren nog maar 16.7% op.

  • De externe compensatie van 50% blijft, maar geldt alleen nog voor op dinsdag gespeelde externe wedstrijden.

  • Als je op dinsdag afwezig bent omdat je op een andere dag in die week extern gespeeld hebt krijg je geen externe compensatie meer maar een normale afmelding.

  Bij 2a en 2b hoort ook een voorstel Bestaande en gewijzigde indelingsregels”. Dit vindt u op de laatste pagina.

  Bestaande en gewijzigde indelingsregels (behorende bij 2a en 2b)

  Voor de indelingsregels zijn er een aantal wijzigingsvoorstellen:

  • Het aantal andere tegenstanders tussen twee ontmoetingen van dezelfde spelers gaat omlaag van 8 naar 6

  • Het maximum aantal ontmoetingen van dezelfde tegenstanders gaat tijdelijk omhoog van 3 naar 5 (tot de opkomst weer wat aantrekt)

  De onderstaande regels veranderen niet:

  • Bij het maken van een indeling reserveert het systeem de hoogst geplaatste vrije speler, en zoekt net zo lang omlaag tot er iemand is waartegen deze persoon volgens de geldende regels mag spelen.

  • Je speelt maximaal twee rondes achter elkaar met dezelfde kleur.

  • Het witsaldo wordt nooit hoger dan +2 en nooit lager dan -2

  • Bij een tweede ontmoeting tussen twee spelers worden de kleuren verwisseld t.o.v. de keer daarvoor.

  • Eerste drie partijen in een seizoen speel je tegen een maximaal ratingverschil van 300 punten.

One Response so far.

 1. Ries van Leeuwen schreef:

  Voorstel 2a zie ik wel zitten. Mocht dit voorstel het niet halen dan gewoon 2b