• ALV 2015

  Posted on september 2, 2015 by in nieuws

  ALV_20150901_1

  De bomen en het bos. Het prijzenfestijn was als vanouds.

  De Algemene Ledenvergadering vond in een ontspannen sfeer plaats. De opkomst was goed en de koeken bij de koffie smakelijk. Er werden geen ingrijpende beslissingen genomen. De meeste zaken blijven onveranderd: de contributie is hetzelfde als vorig seizoen, de opzet van de interne en externe competitie is ongewijzigd. Er was enige discussie over het aantal rapidavonden, het aantal rapidpartijen per avond alsmede het speeltempo  dezer partijen. De interne wedstrijdleiding zal zich hierover buigen.
  Het grootste nieuws was ongetwijfeld dat Oud Zuylen een vorm van samenwerking met Schaakclub Utrecht aangaat. Door een teruglopend ledenaantal verkeert de oudste schaakclub van Utrecht in problemen. Namens Schaakclub Utrecht was Harm-Theo Wagenaar aanwezig. Deze samenwerking betekent concreet dat Oud Zuylen dit seizoen onderdak biedt aan leden van SCU. In de praktijk komt dat erop neer dat leden van Utrecht kunnen deelnemen aan onze interne competitie. Aangezien de interne competitie van SCU niet goed meer werd bezocht, gaat het slechts om een gering aantal spelers en de vrees dat onze speelzaal te klein wordt, is ongegrond. Men was het erover eens dat onze interne competitie nieuwe impulsen kan gebruiken.
  Van de externe competitie van SCU zal Oud Zuylen niet veel merken: naar het zich laat aanzien zullen de twee KNSB-teams hun thuiswedstrijden bij Paul Keres spelen en SCU 3 (het enige team in de SGS) speelt vooralsnog in het denksportcentrum bij Den Hommel.
  Omgekeerd zijn leden van Oud Zuylen nu ook geheel vrij om deel te nemen aan de interne competitie van SCU, die aanstaande donderdag 3 september begint. Meer informatie hierover of aanmelden bij Marcel van Os (niet alleen lid bij OZ, maar ook wedstrijdleider intern bij SCU).

  De vergadering stond welwillend tegenover deze vrijblijvende samenwerking. Vrijblijvend, omdat er geen principebesluiten zijn genomen en beide clubs in de loop van dit seizoen kijken of de nieuwe situatie bevalt. De teneur was dat de leden van SCU zeer welkom zijn. De betrokken clubs zullen het komende seizoen overleg gaan voeren over een mogelijk nauwere samenwerking, uiteraard niet zonder de leden te raadplegen.

  Steve Vugteveen is toegetreden als algemeen bestuurslid.

  Zoals Jo terecht opmerkte, is het een goede zaak nog eens te vermelden dat leden zelf voorstellen kunnen indienen, maar dan wel meer dan twee weken voor de ALV, zodat ze kunnen worden opgenomen in de stukken en iedereen goed voorbereid ter vergadering komt. Dan kan er weloverwogen gediscussieerd en eventueel gestemd worden. We zullen u volgend jaar bijtijds hieraan herinneren.

  De prijzenregen was weer uitbundig. Door een foutje was de verkeerde naam op de Jo Drijverbokaal gegraveerd. Het was wel degelijk Jan Maarten die de bekercompetitie heeft gewonnen. Dit wordt rechtgezet!

  Tot slot nog het verzoek van de penningmeester om de contributie snel te betalen, want wij moeten ook weer gepeperde rekeningen betalen.

  ALV_20150901_2

  Men was content over de goed verlopen ALV

  ALV_20150901_3

  Jan Maarten zoekt tevergeefs naar zijn naam op de zojuist ontvangen Jo Drijverbokaal

4 Responses so far.

 1. Ries van Leeuwen schreef:

  Kon er helaas niet bij zijn, maar ben voorstander voor het samenvoegen ven de beide verenigingen. Heb ook al een nieuwe naam:
  sv Oud Zuylen/Utrecht met dubbele betekenis.

 2. Neefje van Oom Jan schreef:

  Zolang het maar niet wordt: “Oud Utrecht”

 3. Vincent Diepeveen schreef:

  Verzuild Utrecht?

 4. Jan Maarten schreef:

  O nee toch, dat wordt een afkorting: OZU