• Algemene Ledenvergadering

    Posted on september 12, 2012 by in nieuws

    De jaarlijkse ledenvergadering van Oud Zuylen is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Het opperste presidium is thans versterkt met Paul Meijer (secretaris), Marc Jongerius (wedstrijdleider interne competitie) en Alwin van Ee (officieel hoofdredacteur clubblad, maar bemoeit zich ook met de website en de algemene informatievoorziening). Huib Olij trekt zich terug als bestuurslid maar deze vechtjas kennende, kunnen we ervan uitgaan dat hij de komende tijd pardoes weer actief wordt. Wat zou, noem maar wat, het oliebollenschaak voorstellen, zonder het bezielende oppermeesterschap van Huib?
    Een geruststelling in deze duistere tijden waarin het leven duurder wordt maar niet goedkoper: de contributie blijft hetzelfde. Er was koffie mitsgaders koek en na afloop ging men op deze warme avond aan de snelschakerij. Er zijn zelfs een hoop foto’s gemaakt.

Comments are closed.